Zielone skwery dla Pragi

23
Trwa ocena
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Wanda Grudzień
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
486 590 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • adaptacja do zmian klimatu
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada aranżację przestrzeni publicznej na funkcje sąsiedzkich skwerów w okolicy ulic Markowskiej i Konopackiej

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Markowska/Ząbkowska (działka nr 17 w obrębie 41405), ul. Konopacka/11 Listopada (działka nr 61/1 w obrębie 41304)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki miejskie lub we władaniu m. st. Warszawy; w przypadku Markowskiej w 2018 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada aranżację przestrzeni publicznej na funkcje sąsiedzkich skwerów w okolicy ulic Markowskiej i Konopackiej
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie zielonego skweru na niezagospodarowanym terenie przy ulicy Markowskiej (uprzątnięcie terenu, nasadzenia drzew i krzewów, montaż elementów małej architektury – ławki, zadaszone kosze na śmieci, stojaki rowerowe, kosze na psie odchody). W ramach projektu powinny też zostać usunięte wewnętrzne grodzenia (dzielące działkę na 2 części) i cały teren przeznaczony na skwer z miejscami do odpoczynku i urządzeniami do zabaw dla dzieci. W części bliżej ul. Ząbkowskiej może zostać urządzony plac z urządzeniami typu trampoliny i tarasy słoneczne oraz pagórki z hamakami, a w części zadrzewionej plac zabaw. Całość połączona zostanie ścieżkami spacerowymi wśród rabat kwiatowych. Teren jest ogrodzony, będzie więc zamykany na noc. Docelowo powinien zostać objęty monitoringiem wizyjnym. W przypadku terenu przy Konopackiej przewiduje się w ramach projektu montaż elementów małej architektury (ławki, zadaszone kosze na śmieci, kosze na psie odchody) oraz zasadzenie dwóch dużych drzew dających cień. Dodatkowo od strony Konopackiej powinny zostać wykonane łąki kwietne oraz nasadzenia krzewów wzdłuż ulic i ciągów pieszych, a w części środkowej, między Namysłowską i 11 Listopada dodatkowe nasadzenia drzew, gatunkowo dopasowanych do istniejących nasadzeń w tej części Pragi.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu jest uzasadniona w przypadku skweru przy Markowskiej zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – teren przeznaczony jest na zieleń publiczną, a w przypadku skweru przy Konopackiej koniecznością tworzenia nowych terenów zwartej zieleni publicznej w obszarze, gdzie występuje deficyt tego typu miejsc. Zarówno na Starej jak i na Nowej Pradze dominuje ścisła zabudowa i brakuje miejsc do odpoczynku, zabawy czy spaceru z psem.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 590,00 zł

Modyfikacje

24.01.2021 14:48
Autor projektu
25.01.2021 19:39
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany