Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni

41
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Edyta Okninska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
400 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1269 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt polega na wykonaniu modernizacji i rozbudowie placu zabaw, posadowieniu zieleni oraz wymianie oświetlenia terenu przy ul.Górczewskiej 201. Zakres robót zostanie szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która powstanie dla realizacji tego zadania. Zaprojektowana zostanie nowa siłownia plenerowa dla dzieci i młodzieży co uatrakcyjni ofertę sportową.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
30.06.2022 13:24

1. Czerwiec - ogłoszenie postępowania przetargowego

2. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy

3. Realizacja projektu do końca roku

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Inwestycji

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul.Górczewska 201
numer obrębu 61104 nr działki 126,127
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
otoczenie szkoły podstawowej SP 82 z oddziałami integracyjnymi im.Jana Pawła II ul.Górczewska 201, na skrzyżowaniu ulic Górczewska/Konarskiego, na tym terenie znajduje się ART.Bem (Dom Kultury dla Dzielnicy Bemowo) oraz SP82 gdzie organizowane są liczne zajęcia dodatkowe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na wykonaniu modernizacji i rozbudowie placu zabaw, posadowieniu zieleni oraz wymianie oświetlenia terenu przy ul.Górczewskiej 201. Zakres robót zostanie szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej, która powstanie dla realizacji tego zadania. Zaprojektowana zostanie nowa siłownia plenerowa dla dzieci i młodzieży co uatrakcyjni ofertę sportową.
Opis projektu
Plac zabaw znajdujący się na patio szkoły wymaga modernizacji a teren wokół niego renowacji zieleni, naprawy innych urządzeń i przedmiotów znajdujących się na terenie szkoły tj. siedziska i poprawy oświetlenia. Doposażenie placu zabaw o nowe urządzenia tj. siłownia plenerowa dla starszych dzieci/młodzieży.Dodatkowo modernizacji zostanie poddana droga dojazdowa/ewakuacyjna na patio szkoły.
Powyższe będzie uzależnione od wykonanej specjalnie dla tego zadania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wskazanego terenu. Projektant określi zakres robót niezbędny i konieczny do wykonania.
(OŚWIETLENIE)
Wymiana opraw oświetleniowych na nowe (słupy bez zmian) – 26 sztuk
Należy wymienić stare oprawy oświetlające teren na nowe lampy LEDowe - które doświetlą patio oraz przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa. Teren wymaga doświetlenia ponieważ wokół budynku jest generowany bardzo duży ruch pieszy nie tylko osób wychodzących ze szkoły ale i uczestników zajęć w art.bem lub wracających do domu. Jest to główny punkt ruchu na osiedlu Górce.
(SIEDZISKA)
Wokół placu zabaw i części szkoły /domu kultury znajdują się miejsca do siedzenia pokryte drewnianymi siedziskami, część z nich jest dobra i podlegała już wymianie ale część jest zużyta, zniszczona przez panujące na zewnątrz warunki atmosferyczne i wymaga wymiany – zgodnie z projektem
(WYMIANA NAWIERZCHNI/ TYMCZASOWEJ DROGI )
– zgodnie z projektem , podłoże wykonane z mat sztucznych / plastik, po którym często jeżdżą samochody, maty są zdewastowane, zniszczone i bardzo nieestetyczne. Projektant zaproponuje bezpieczne rozwiązanie (całkowita rezygnacja z mat w zamian inne alternatywne i bezpieczne rozwiązanie) umożliwiające przejazd konieczny zarówno dla samochodów i bezpieczny dla dzieci i młodzieży szkolnej poruszającej się po tej części terenu , znajduje się tu między innymi wyjście z sali gimnastyczne na zewnątrz oraz schody.
(DASZKI/ŻAGLE CIENIUJĄCE PLAC ZABAW) – 2 szt. (o ile projektant nie określi innej liczby w projekcie)
Dodatkowo z uwagi na lokalizację (strona południowa) plac zabaw – w okresie letnim jest bardzo nasłoneczniony a słońce oraz panujący upał uniemożliwia całkowite korzystanie z placu. Należy na tym terenie zainstalować 2 daszki osłaniające plac zabaw (w zależności od decyzji projektanta wytyczne w założeniach ). Umożliwi to bezpieczne i przyjemne korzystanie z placu. Daszki są urządzeniem demontowanym i na okres zimy mogą być chowane – ilość daszków zgodnie z wykonanym projektem modernizacji placu zabaw i terenu wokół.
(SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA I MAŁA ARCHITEKTURA) na miejscu zlikwidowanej piaskownicy , zjeżdżalni i karuzelki .
- jeździec
- rower 2 szt.
- motyl
- wiosła 2 szt.
- twister
- wahadło
Ilość urządzeń uzależniona od wykonanego projektu zagospodarowania z możliwością ustalenia jakie urządzenia można zainstalować na terenie- wybór zarządcy terenu). Powyższe uatrakcyjni ofertę rekreacyjno-sportową nie tylko dla uczniów szkoły ale i osobom z zewnątrz przebywającym na terenie.
(inne) –
- kosze na śmieci
- tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni plenerowej
(zieleń)
Należy zadbać o zieleń przy placu zabaw na terenie patio. W miejscach przedeptów posiać trawę i wykonać niezbędne nasadzenia zgodnie z posiadanym projektem wykonanym na potrzeby tego zadania.
(tablica informacyjna)
Na terenie należy postawić znak informujący o realizacji projektu z budżetu obywatelskiego. Kolorystyka zabawek powinna być uzgodniona z właścicielem terenu. Zagospodarowanie terenu zieleni poprzez ukształtowanie i przekształcenie istniejących przestrzeni otwartych w oparciu o projekt. uwzględnić właściwe zagospodarowanie pozostałej przestrzeni poprzez uzupełnienie o dodatkowe urządzenia ułatwiające i uprzyjemniające przebywanie lub czas oczekiwania np. siedziska, daszki osłaniające przed słońcem.
Modernizacja placu zabaw, oświetlenia i terenu zieleni w oparciu o projekt przyczyni się to do powstania bezpiecznego miejsca do zabaw i spędzania wolego czasu dla wszystkich zainteresowanych. Zniszczone siedziska, brak miejsc do spoczynku powodują że osoby które przychodzą na zajęcia do miejscowej szkoły czy domu kultury art.Bem nie mają możliwości oczekiwania na swoich podopiecznych.
Dzieci ze szkoły mają coraz mniej alternatyw na spędzania wolnego czasu na przerwach w ciepłe dni (plac zabaw nie stanowi zachęty do zabawy na nim , ciągle trzeba uważać ) a dorośli, którzy oczekują z dziećmi na zajęcia czy chcą odebrać dzieci ze szkoły wolą siedzieć na terenie szkoły zamiast wyjść na zewnątrz. Brak alternatywy. Mało atrakcyjne otoczenie. Brak zachowanej estetyki. Trawniki i okalające tereny zielone (krzewy, drzewa) wymagają również renowacji, dokonania właściwych nasadzeń i posiania trawy z zachowaniem estetyki wskazanej w projekcie.
Zmodernizowany plac zabaw stanie się bezpieczny, atrakcyjny wszechstronnie rozwijający dzieci. Należy zaznaczyć, że obok znajduje się szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi gdzie uczęszczają dzieci z różnymi dysfunkcjami i potrzebami ruchowymi a miejscowy dom kultury tj. sala widowiskowa generuje dużą rotacje osób korzystających z przestrzeni szkolnej dodatkowo wpływając na powstałe zniszczenia i zużycie materiału. W przypadku montażu daszków (łatwość w demontażu i przechowywaniu na czas zimy) nad wskazanymi miejscami umożliwi odpoczynek w upalne lato nie tylko uczniom szkoły ale i osobom korzystającym z przylegających boisk, czy oczekujących na zajęcia lub po prostu przechodniom. Zmodernizowane podłoże drogi ewakuacyjnej stanie się bardziej bezpieczne dla wszystkich użytkowników.
Miejsce przyczyni się do budowania relacji pomiędzy rówieśnikami oraz uatrakcyjni otoczenie. Wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia.
Korzystanie z projektu będzie nieodpłatne. Projekt ogólnodostępny, bezpłatny. Nie ma konieczności wskazywania zasad rekrutacji. Potrzebny dla wszystkich mieszkańców uatrakcyjni spędzanie wolnego czasu nie tylko uczniom szkoły ale także wszystkim mieszkańcom.

Planowane koszty z zgodnie z powyższym opisem:
10 000 zł – Roboty przygotowawcze
350 000 zł – Roboty budowlane
25 000 zł – prace projektowe
15 000 zł – nadzory

RAZEM: 400 000 zł


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu przyczyni się do bezpiecznego i komfortowego korzystania z placu zabaw przez wszystkie dzieci i młodzież oraz osoby uczestniczące w zajęciach dodatkowych w miejscowym domu kultury art.bem, czy sali sportowej.
-zwiększenie integracji społeczności lokalnej
-zwiększenie bezpieczeństwa bawiących się dzieci,
-podniesienie walorów estetycznych miejsca,
- uzyskanie przestrzeni do organizacji pikników rodzinnych, szkolnych
- rozwój infrastruktury publicznej

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
10 000 zł – Roboty przygotowawcze
350 000 zł – Roboty budowlane
25 000 zł – prace projektowe
15 000 zł – nadzory

RAZEM: 400 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
400 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu przyczyni się do bezpiecznego i komfortowego korzystania z placu zabaw przez wszystkie dzieci i młodzież oraz osoby uczestniczące w zajęciach dodatkowych w miejscowym domu kultury art.bem, czy sali sportowej. Projekt:
- zwiększy integrację społeczności lokalnej
- zwiększy bezpieczeństwo bawiących się dzieci,
- podniesie walory estetycznych miejsca,
- uzyska przestrzeń do organizacji pikników rodzinnych, szkolnych
- rozwinie infrastrukturę publiczną

Modyfikacje

22.01.2021 14:45
Autor projektu
23.01.2021 14:21
Autor projektu
23.01.2021 14:25
Autor projektu
21.04.2021 10:37
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo
22.04.2021 09:38
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo
22.04.2021 14:23
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo
22.04.2021 15:08
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo
28.04.2021 08:34
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Bemowo
10.05.2021 14:05
Koordynator w Dzielnicy Bemowo

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Pani Edyto,
  Bardzo popieram ten projekt zwłaszcza że też mam małe dzieci i chce żeby korzystały z tego terenu. Jednak projekt jest za drogi i nie przejdzie w głosowaniu. Co Pani na to by podzielić go na kilka mniejszych i tańszych? Chętnie pomoge
  Katarzyna Mucha  16.01.2021 13:47
  • Bardzo dziękuję i się cieszę, proszę do mnie zadzwonić 603667588
   pozdrawiam
   Edyta Okninska  16.01.2021 17:11 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany