Czujniki jakości powietrza w Rembertowie

126
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Maciej Ciulkin
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
91 600 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Zakup i montaż czujników jakości powietrza wraz z tablicą informacyjną. Będą to zaawansowane urządzenia do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwartych oraz w miejscu pracy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. okolice Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 131, ul. Strażacka 57,
2. okolice ul. Pontonierów / Gierczak (AszWoj),
3. okolice Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. Karola Ziemskiego "Wachnowskiego" 22,
4. okolice skrzyżowania ul. Grzybowej i Instruktorskiej.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zakup i montaż czujników jakości powietrza wraz z tablicą informacyjną. Będą to zaawansowane urządzenia do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwartych oraz w miejscu pracy.
Opis projektu
Projekt polega na zakupie i montażu czujników jakości powietrza, które będą monitorowały stężenie zanieczyszczeń:
• dwutlenku siarki (SO2)
• ozonu (O3)
• pyłów zawieszonych PM 1, PM 2.5, PM 10
• formaldehydów
• dwutlenku węgla (CO2)
• dwutlenku azotu (NO2)
• dodatkowo pomiar ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności.
Czujnik będzie wyposażony w wyświetlacz, który będzie prezentował informację o jakości powietrza w uproszczony sposób, przy pomocy koloru światła. Pozwoli to na rozszerzenie powstającej warszawskiej sieci monitoringu jakości powietrza i uzyskanie lokalnej informacji o jakości powietrza dla mieszkańców Rembertowa.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Rozwiązanie służy zwiększaniu świadomości społecznej jakości powietrza, a także ostrzega kolorem światła przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup i montaż czujników jakości powietrza – 76 000 zł brutto,
Utrzymanie roczne – 14 800 zł brutto,
Oznakowanie – 800 zł brutto
Łącznie – 91 600 zł brutto.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
91 600,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W m.st. Warszawie rozwijany jest warszawski system monitoringu jakości powietrza powstający w ramach projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt zakłada m.in. powstanie sieci 165 czujników jakości powietrza na terenie Warszawy i okolicznych gmin. Urządzenia będą znajdowały się w każdej dzielnicy, a łącznie na terenie Warszawy będzie ich 108. Wyniki będą prezentowane w przystępny sposób na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej w czasie rzeczywistym. Warszawa ogłosiła już przetarg na stworzenie ww. sieci czujników. Sieć ta będzie uzupełnieniem podstawowego źródła wiedzy o jakości powietrza jakim są referencyjne stacje monitoringu jakości powietrza. Oprócz istniejących stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa kupiła dodatkowo 2 referencyjne stacje typu komunikacyjnego przy ul. Grochowskiej oraz al. „Solidarności”. Kompletny warszawski system monitoringu jakości powietrza będzie w pełni pozwalał ocenić jakość powietrza zarówno na poziomie ogólnomiejskim, jak i lokalnym. Zakup kolejnych urządzeń, w obecnej sytuacji, może zostać uznany za niegospodarność w rozumieniu art. 44 ust. 3 podpunkt 1 oraz art. 254 podpunkt 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240).

Modyfikacje

05.02.2021 13:15
m.stefanska
28.04.2021 13:31
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
28.04.2021 13:38
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany