Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek

40
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Danuta Zaleska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
683 300 zł
Kategoria
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1577 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek

Dla zadania polegającego na wykonaniu Oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara wykonanie prac budowlanych nie dotyczy odcinaka ciągu pieszo – rowerowego, biegnącego od ulicy Hemara do ogrodzenia przedszkola po śladzie kanału .

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
14.09.2022 12:24

Aktualizacja 14 września br.: dokumentacja projektowo-kosztorysowa jest ciągle w opracowaniu, ponieważ czekamy na decyzję wodno-prawną. Dopiero po skończeniu projektowania możemy ogłosić przetarg na wykonawcę. 

Aktualizacja 15 czerwca 2022r.: aneksowaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do końca lipca br., dlatego wybór wykonawcy robót przełożyliśmy na sierpień/wrzesień.


Zaplanowaliśmy następujący harmonogram realizacji inwestycji:

 • styczeń - przygotowanie dokumentów do zapytania ofertowego na przygotowanie dokumentacji oraz  wysłanie zapytania ofertowego;
 • luty-maj - zawarcie umowy z projektantem i wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
 • czerwiec - procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót;
 • lipiec - grudzień - zawarcie umowy z wykonawcą oraz realizacji robót budowlanych;
 • grudzień - zakończenie i rozliczenie inwestycji.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Urząd Dzielnicy Białołęka Wydział Inwestycji

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 i LO przy ul. Ostródzkiej 175
2) Oświetlenie boisk przy SP 112 im. Marii Kownackiej przy ul. Zaułek 34

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek

Dla zadania polegającego na wykonaniu Oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara wykonanie prac budowlanych nie dotyczy odcinaka ciągu pieszo – rowerowego, biegnącego od ulicy Hemara do ogrodzenia przedszkola po śladzie kanału .
Opis projektu
1) Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 i LO przy ul. Ostródzkiej 175.Dla tego zadania wykonanie prac budowlanych nie dotyczy odcinaka ciągu pieszo – rowerowego, biegnącego od ulicy Hemara do ogrodzenia przedszkola po śladzie kanału

Doświetlenie części ciągu pieszo-rowerowego bezpośrednio przylegającego do terenów szkolnych.
Dokumentacja projektowa, latarnie solarne, ławki, kosze na śmieci, oznakowanie - 183.300,00 PLN
Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie ciągu komunikacyjnego po zmroku, zwiększając jego dostępność. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo użytkowników ciągu pieszo-rowerowego.

2) Oświetlenie boisk przy SP 112 im. Marii Kownackiej przy ul. Zaułek 34

Projekt zakłada modernizację oświetlenia boisk sportowych przy ul. Zaułek 34 w Warszawie.
Obecne oświetlenie boisk jest niewystarczające, zasięg lamp nie obejmuje całej powierzchni boisk.
Realizacja projektu zwiększy dostępność i użyteczność boisk po zmroku. Poprawie ulegnie również komfort ich użytkowników w godzinach wieczornych.
Modernizacja oświetlenia i doświetlenie boisk powinno być realizowane wraz z wymianą siatki ochronnej. Obecna jest w złym stanie technicznym.
Koszt ok. 500.000,00 PLN
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
1) Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara
- poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągu pieszo-rowerowego po zmroku.

2) oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek
- umożliwienie korzystania z infrastruktury sportowej po zmroku

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 i LO przy ul. Ostródzkiej 175
a. koszt wykonania dokumentacji projektowej – 15 000 zł
b. koszt robót budowlanych - 163 300 zł
c. koszt nadzoru inwestorskiego – 5 000zł

Oświetlenie boisk przy SP 112 im. Marii Kownackiej przy ul. Zaułek 34
a. koszt wykonania dokumentacji projektowej – 18 000 zł
b. koszt robót budowlanych - 477 000 zł
c. koszt nadzoru inwestorskiego – 5 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
683 300,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ciągu pieszo -jezdnego w godzinach wieczornych. Umożliwienie korzystania z boisk w godzinach wieczornych.

Modyfikacje

29.04.2021 13:41
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Doswietlenie jest bardzo potrzebne.
  Biorąc pod uwagę niewystarczającą ilość wolnostojących i dostępnych dla wszystkich Orlików, doświetlenie dojazdów do istniejacych boisk i oraz boisk poprawia bezpieczęństwo i umożliwia dłuższe dobowe wykorzystanie powierzchni sportowych.
  Sylwia Bednarczyk  26.01.2021 00:53
 • Bardzo dobry pomysł! Ma mój głos.
  Mieszkanka25856  26.01.2021 09:20
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany