Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek

40
Trwa ocena
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Danuta Zaleska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
683 362 zł
Kategoria
 • edukacja
 • komunikacja publiczna i drogi
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 i LO przy ul. Ostródzkiej 175
2) Oświetlenie boisk przy SP 112 im. Marii Kownackiej przy ul. Zaułek 34

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek
Opis projektu
1) Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 i LO przy ul. Ostródzkiej 175

Doświetlenie części ciągu pieszo-rowerowego bezpośrednio przylegającego do terenów szkolnych.
Dokumentacja projektowa, latarnie solarne, ławki, kosze na śmieci, oznakowanie - 183.300,00 PLN
Realizacja projektu pozwoli na udostępnienie ciągu komunikacyjnego po zmroku, zwiększając jego dostępność. Poprawie ulegnie również bezpieczeństwo użytkowników ciągu pieszo-rowerowego.

2) Oświetlenie boisk przy SP 112 im. Marii Kownackiej przy ul. Zaułek 34

Projekt zakłada modernizację oświetlenia boisk sportowych przy ul. Zaułek 34 w Warszawie.
Obecne oświetlenie boisk jest niewystarczające, zasięg lamp nie obejmuje całej powierzchni boisk.
Realizacja projektu zwiększy dostępność i użyteczność boisk po zmroku. Poprawie ulegnie również komfort ich użytkowników w godzinach wieczornych.
Modernizacja oświetlenia i doświetlenie boisk powinno być realizowane wraz z wymianą siatki ochronnej. Obecna jest w złym stanie technicznym.
Koszt ok. 500.000,00 PLN
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
1) Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara
- poprawa bezpieczeństwa użytkowników ciągu pieszo-rowerowego po zmroku.

2) oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaułek
- umożliwienie korzystania z infrastruktury sportowej po zmroku

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
683 362,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Doswietlenie jest bardzo potrzebne.
  Biorąc pod uwagę niewystarczającą ilość wolnostojących i dostępnych dla wszystkich Orlików, doświetlenie dojazdów do istniejacych boisk i oraz boisk poprawia bezpieczęństwo i umożliwia dłuższe dobowe wykorzystanie powierzchni sportowych.
  Sylwia Bednarczyk  26.01.2021 00:53
 • Bardzo dobry pomysł! Ma mój głos.
  Mieszkanka25856  26.01.2021 09:20
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany