Budowa chodników na Białołęce, Mokotowie, Ursynowie i Pradze Południe.

42
Trwa ocena
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Danuta Zaleska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
5 614 505 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt dotyczy budowy lub remontu nawierzchni we wskazanych lokalizacjach.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Remont chodnika ul. Berensona
ul. Berensona od działki nr 49/8 obręb 41626 do działki nr 56 obręb 41626 (północna strona jezdni)
ul. Berensona działki nr 1/10, 1/18 obręb 41632

2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Chudoby
Ul. Chudoby, budowa chodnika o długości ok. 140 metrów i szerokości 2 metrów na działkach 25/3, 23/11, 36/4 obręb 41621 od pętli autobusowej Augustów w kierunku ul. Wyszkowskiej.

3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kasztanowej: działki 1/6 i 29/4, 29/5, 30/4, 30/17 z obrębu 40632, 99/4, 99/5, z obrębu 40630

4) Remont chodnika wzdłuż ul. Lewandów
- północna strona jezdni, dz. 103 obręb 41633 o długości ok. 725 metrów, od istniejącego nowego chodnika zrealizowanego w ramach inwestycji Przebudowa ul. Głębockiej do ul. Oknickiej
- południowa strona dz. 164 obręb 41634 od ul. Oknickiej do granic miasta 93 metry

5) Remont chodnika przy ul. Mehoffera
Remont istniejącego chodnika przy ul. Mehoffera na odcinku od ulicy Bieszczadzkiej do ulicy Stągiewnej po stronie wschodniej.

6) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kaczorowej
Budowa chodnika po stronie zachodniej, odc. istniejący chodnik - wejście na os. Miasto Moje, wraz z wytyczeniem przejścia dla pieszych, ok. 200 m.

7) Budowa i remont chodników wzdłuż Modlińskiej i Płochocińskiej
Modlińska
- remont chodnika w rejonie przystanku Konwaliowa 02 (ok. 400 m2)
Płochocińska
- budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15 - przy osiedlu Riviera Park (ok. 180 metrów),
- budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do skrzyżowania z ul. Spedycyjną (ok. 250 metrów)
- remont chodnika na odcinku od zjazdu przy numerze 19 do wiaduktu przy PKP Żerań (ok. 144 metry)

8) Poszerzenie i remont chodnika wzdłuż Myśliborskiej
Remont i poszerzenie chodnika na ul. Myśliborskiej (na wysokości adresu Myśliborska 53).

9) Budowa chodnika wzdłuż ul. Światowida
Budowa chodnika wzdłuż ul. Światowida odc. Milenijna – Kościeszów, ok. 150 m.

10) Remont chodnika wzdłuż ul. Bohaterów
Remont chodnika na odc. Messal – Wałuszewska, ok 980 m.

11) Budowa chodnika wzdłuż ul. Zdziarskiej
Budowa chodnika na odc. Kroczewska w kierunku ul. Chudoby, do istniejącego chodnika o dł. 455 metrów z zachowaniem drzewostanu.

12) Budowa wejścia na wał wiślany od ul. Ku Rzece

przedłużenie ul. Ku Rzece – działka ew. nr 7 obręb 4-06-34 i działka ew. nr 1 obręb 4-06-12 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (od wysokości nieruchomości ul. Ku Rzece 3 w kierunku Wału Rajszewskiego).

13) Budowa chodników w miejscach przedeptów:

1.ul. Światowida/Ciołkosza (obręb 40122, działka nr 4/11): 20mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 16 000 zł;
2.ul. Strumykowa/Strumykowa (obręb nr 40120, działka nr 5/3): nowe nasadzenia – 1 000 zł;
3.pętla autobusowa na Nowodworach (obręb nr 40113, działka nr 27/1): 25mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 20 000 zł;
4.skrzyżowanie ul. Światowida/Ćmielowska (obręb nr 40305, działki nr 16, 17): nowe nasadzenia – 8 000 zł;
5.ul. Książkowa/Światowida (obręb nr 40119, działka nr 11/2): 20mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 16 000 zł;
6.ul. Myśliborska/Światowida (obręb nr 40322, działki nr 3, 1/15): 55mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 44 000 zł;
7.ul. Światowida (obręb nr 40306, działki nr 52/2, 52/8, 48/14, 47/3): 170mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 136 000 zł;
8.ul. Światowida/Stefanika (obręb nr 40122, działki nr 228/1, 229/3, 1/5, 2/2, 2/3, 2/9): 35mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 38 000 zł;
9.ul. Świderska (obręb nr 40308, działki nr 39/5, 39/6): nowe nasadzenia: 6 000 zł;
10.ul. Stefanika (obręb nr 40122, działki nr 208, 209): 45mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 36 000 zł;
11.ul. Odkrytej/Ordonówny (obręb nr 40119, działki nr 42, 41): nowe nasadzenia: 14 000 zł;
12.ul. Książkowa (obręb 40119, działka nr 10/11): 300 m2 x 300 zł/m2 = 90 000,00 zł

14) Budowa chodnika wzdłuż ul. Migdałowej (Ursynów)
Budowa chodnika wzdłuż Migdałowej na odc. Rosoła w kierunku Lanciego o długości ok 280 m.

15) Budowa chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej (Mokotów)
Budowa chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej na odc. istniejący chodnik w kierunku ul. Suwak, do przystanku autobusowego ok. 100 m.

16) Remont chodnika wzdłuż ul. Grochowskiej (Praga Południe)
Remont chodnika wzdłuż ul. Grochowskiej na odc. Dęblińska – Mglista ok.190 m.

17) Przedept pomiędzy ul. Bukietową, a nieruchomością przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 73 - dz. 66/1 (Mokotów)
Budowa 30 metrów chodnika

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy budowy lub remontu nawierzchni we wskazanych lokalizacjach.
Opis projektu
1) Remont chodnika ul. Berensona
ul. Berensona od działki nr 49/8 obręb 41626 do działki nr 56 obręb 41626 (północna strona jezdni)
koszty projektu z czasową i stałą organizacją ruchu - 15.000,00 zł
budowa chodnika długości 564 mb - 1 128 m2 x 300 zł/m2 - 338.400,00 zł

ul. Berensona działki nr 1/10, 1/18 obręb 41632
uzupełnienie nierówności w poboczu ul. Berensona na działkach nr 1/10 i 1/18 z obrębu 41632 kruszywem kamiennym oraz uzupełnienie brakujących wygrodzeń typu ZOM na długości około 85 mb.
Łącznie: 433 400,00 zł

2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Chudoby
Ul. Chudoby, budowa chodnika o długości ok. 140 metrów i szerokości 2 metrów na działkach 25/3, 23/11, 36/4 obręb 41621 od pętli autobusowej Augustów w kierunku ul. Wyszkowskiej.
prace projektowe z uzgodnieniami - 35 000,00 zł
budowa chodnika - 140 m x 2 m = 280 m2 x 300 zł - 84 000,00 zł
koszt przestawienia 3 szt. słupów telekomunikacyjnych - 51 000,00 zł
koszt wykonania kanału technologicznego - 14 000,00 zł
koszt wyprofilowania zjazdu na drogę wewnętrzną - 15 000,00 zł

Łącznie: 199 000,00 zł

3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kasztanowej: działki 1/6 i 29/4, 29/5, 30/4, 30/17 z obrębu 40632, 99/4, 99/5, z obrębu 40630
ul. Kasztanowa: budowa chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych przy zlikwidowanym przystanku Kasztanowa 01 do skrzyżowania z Portową (ok. 150 metrów)

prace projektowe z uzgodnieniami - 40 000,00 zł
budowa chodnika - 150 m x 2 m = 300 m2 x 300 zł - 90 000,00 zł
budowa kanału technologicznego - 45 000 zł

Łącznie: 175 000,00 zł

4) Remont chodnika wzdłuż ul. Lewandów
- północna strona jezdni, dz. 103 obręb 41633 o długości ok. 725 metrów, od istniejącego nowego chodnika zrealizowanego w ramach inwestycji Przebudowa ul. Głębockiej do ul. Oknickiej
prace projektowe z uzgodnieniami - 35 000,00 zł
budowa chodnika - 725 m x 2 m = 1450 m2 x 300 zł - 435 000,00 zł
koszt wykonania kanału technologicznego - 14 000,00 zł
- południowa strona dz. 164 obręb 41634 od ul. Oknickiej do granic miasta 93 metry
prace projektowe z uzgodnieniami - 35 000,00 zł
budowa chodnika - 93 m x 2 m = 186 m2 x 300 zł - 55 800,00 zł
koszt wykonania kanału technologicznego - 14 000,00 zł

Łącznie: 588 800,00 zł

5) Remont chodnika przy ul. Mehoffera
Remont istniejącego chodnika przy ul. Mehoffera na odcinku od ulicy Bieszczadzkiej do ulicy Stągiewnej po stronie wschodniej.

Łącznie: 780 000,00 zł

6) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kaczorowej
Budowa chodnika po stronie zachodniej, odc. istniejący chodnik - wejście na os. Miasto Moje, wraz z wytyczeniem przejścia dla pieszych, ok. 200 m.
Łącznie: 290 000,00 zł

7) Budowa i remont chodników wzdłuż Modlińskiej i Płochocińskiej
Modlińska
- remont chodnika w rejonie przystanku Konwaliowa 02 (ok. 400 m2)

Płochocińska
- budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15 - przy osiedlu Riviera Park (ok. 180 metrów),
- budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do skrzyżowania z ul. Spedycyjną (ok. 250 metrów)
- remont chodnika na odcinku od zjazdu przy numerze 19 do wiaduktu przy PKP Żerań (ok. 144 metry)

Projekt zakłada budowę chodników w miejscu istniejących przedeptów, a także remont już istniejących chodników będących w złym stanie. Projekt ma także uzupełnić sieć chodników po północnej stronie Płochocińskiej, zapewniając ich ciągłość na odcinku Modlińska - PKP Żerań.

Łącznie: 627 000,00 zł


8) Poszerzenie i remont chodnika wzdłuż Myśliborskiej
Remont i poszerzenie chodnika na ul. Myśliborskiej (na wysokości adresu Myśliborska 53).

Łącznie: 71 500,00 zł

9) Budowa chodnika wzdłuż ul. Światowida
Budowa chodnika wzdłuż ul. Światowida odc. Milenijna – Kościeszów, ok. 150 m.
Łącznie: 130 000,00 zł

10) Remont chodnika wzdłuż ul. Bohaterów
Remont chodnika na odc. Messal – Wałuszewska, ok 980 m.

Łącznie: 710 000,00 zł
11) Budowa chodnika wzdłuż ul. Zdziarskiej
Budowa chodnika na odc. Kroczewska w kierunku ul. Chudoby, do istniejącego chodnika o dł. 455 metrów z zachowaniem drzewostanu.

Łącznie: 364 000,00 zł

12) Budowa wejścia na wał wiślany od ul. Ku Rzece

przedłużenie ul. Ku Rzece – działka ew. nr 7 obręb 4-06-34 i działka ew. nr 1 obręb 4-06-12 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (od wysokości nieruchomości ul. Ku Rzece 3 w kierunku Wału Rajszewskiego).

Na koronie Wału Raszewskiego poprowadzony jest ciąg pieszo-rowerowy. Ulica Ku Rzece stanowi dojście/dojazd do Wału Rajszewskiego, który wykorzystany jest przez mieszkańców dzielnicy Białołęka jako miejsce rekreacji i wypoczynku oraz przez mieszakńców Warszawy jako ciąg pieszo - rowerowy. Niezbędne jest zapewnienie bezpiecznego dogodnego dojścia i wejścia/ zejścia na wał lub z wału dla potrzeb mieszkańców dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz osób korzystających ze ścieżki.

Kosztorys:
1.Roboty budowlane:
 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym,
 Zakup i dowóz gruntu do ubytków skarp. Grunt pospółka lub piasek gliniasty, wolny od kamieni, gałęzi i gruntów organicznych,
 Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II,
 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.IV,
 Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczarkami
 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 10 cm
 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm
 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
 Bariery ochronne stalowe dwustronne o masie 49 kg/m
 Schody na skarpach nasypów, przekopów prefabrykowane o szer. 0,6 m
 Podjazd wałowy (wejście/zejście )
 Wykonanie zabezpieczenia na ciągu pieszo-rowerowym eliminującego wjazd samochodów osobowych na wał i prędkość poruszających się rowerzystów.
Łączna wartość robót budowlanych : 100 000,00 zł

2.Prace projektowe - Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, zezwoleń, opinii, uzgodnień i zgłoszeń wymaganych przepisami poprawa dla potrzeb realizacji inwestycji.
Łączna wartość robót 80 000,00 zł.
3. Ustawienie i eksploatacja 2 koszy na śmieci:
2 x 6 700,00 = 13 400,00

Łącznie: 193 400,00 zł

13) Budowa chodników w miejscach przedeptów:

1.ul. Światowida/Ciołkosza (obręb 40122, działka nr 4/11): 20mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 16 000 zł;
2.ul. Strumykowa/Strumykowa (obręb nr 40120, działka nr 5/3): nowe nasadzenia – 1 000 zł;
3.pętla autobusowa na Nowodworach (obręb nr 40113, działka nr 27/1): 25mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 20 000 zł;
4.skrzyżowanie ul. Światowida/Ćmielowska (obręb nr 40305, działki nr 16, 17): nowe nasadzenia – 8 000 zł;
5.ul. Książkowa/Światowida (obręb nr 40119, działka nr 11/2): 20mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 16 000 zł;
6.ul. Myśliborska/Światowida (obręb nr 40322, działki nr 3, 1/15): 55mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 44 000 zł;
7.ul. Światowida (obręb nr 40306, działki nr 52/2, 52/8, 48/14, 47/3): 170mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 136 000 zł;
8.ul. Światowida/Stefanika (obręb nr 40122, działki nr 228/1, 229/3, 1/5, 2/2, 2/3, 2/9): 35mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 38 000 zł;
9.ul. Świderska (obręb nr 40308, działki nr 39/5, 39/6): nowe nasadzenia: 6 000 zł;
10.ul. Stefanika (obręb nr 40122, działki nr 208, 209): 45mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 36 000 zł;
11.ul. Odkrytej/Ordonówny (obręb nr 40119, działki nr 42, 41): nowe nasadzenia: 14 000 zł;
12.ul. Książkowa (obręb 40119, działka nr 10/11): 300 m2 x 300 zł/m2 = 90 000,00 zł

Dokumentacja projektowa: 50 000 zł;

Łączna kwota: 475 000 zł

14) Budowa chodnika wzdłuż ul. Migdałowej (Ursynów)

Budowa chodnika wzdłuż Migdałowej na odc. Rosoła w kierunku Lanciego o długości ok 280 m.

Łącznie: 300 000 zł

15) Budowa chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej (Mokotów)

Budowa chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej na odc. istniejący chodnik w kierunku ul. Suwak, do przystanku autobusowego ok. 100 m.

Łącznie: 95 000,00 PLN

16) Remont chodnika wzdłuż ul. Grochowskiej (Praga Południe)

Remont chodnika wzdłuż ul. Grochowskiej na odc. Dęblińska – Mglista ok.190 m.

Łącznie: 165 000,00 PLN

17) Przedept pomiędzy ul. Bukietową, a nieruchomością przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 73 - dz. 66/1 (Mokotów)

Budowa 30 metrów chodnika.

Łącznie 17 405,00 PLN
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
5 614 505,00 zł

Modyfikacje

23.01.2021 16:14
Autor projektu
25.01.2021 20:50
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Przerażający zakres prac!
  I to wszystko w jednorocznym BO?
  Już sobie wyobrażam: czas na projekt, zezwolenia, pozwolenia, decyzje ... i budowa w listopadzie na szybko, byle jak, byle zdążyć przed zimą, mrozem, śniegami.
  I dlaczego jedna osoba obejmuje aż tak wielki zakres miasta w jednym, ogólnomiejskim, projekcie BO?
  Czy nie powinno być tak, żeby to mieszkańcy, którzy doskonale znają swoje nieuporządkowane odcinki ulic, dróg, braki w dojściach i przejściach, przedepty i wygodne ścieżki, sami w swojej dzielnicy zadecydowali o zgłoszeniu i przegłosowaniu takiego projektu? Bo potem rozpacz, protesty, brak akceptacji i realizacja na siłę, bo przecież cały projekt przeszedł - zagłosowano na niego. A że tam jakiś odcinek praskiej drogi czy ursynowskiego przedeptu się znalazł, hmmm To trudno. Przegłosowane - ma być zrealizowane. Możecie sobie teraz protestować! Na "NIE" - niestety nie można. Mieszkańcy stolicy z Bielan, Pragi Północ i Wawra zadecydują o tym co ma być w Ursusie, na Woli i Ursynowie.
  To jest do niczego taka koncepcja!
  Mieszkaniec811  20.01.2021 17:44
  • Dziękuję za Pani opinię. Zakres prac jest znaczny, będzie weryfikowany przez poszczególne dzielnice zgodnie z podziałem administracyjnym i w przypadku wygranej projektu będzie realizowany przez poszczególne dzielnice. Jako mieszkanka Białołęki korzystam z chodników na Mokotowie, Ursynowie czy Pradze.
   Danuta Zaleska  20.01.2021 18:01 Autor projektu
 • To moim zdaniem nie wyjaśnia, skąd aż takie zajęcie się, przez jedną osobę, takim wielkim zakresem prac inwestycyjnych. I jakie to może mieć konsekwencje ...
  Mam wątpliwość: co to znaczy "będzie weryfikowany przez poszczególne dzielnice"? Czyli opis zakresu projektu a realne potrzeby w dzielnicach Warszawy, mogą się różnić. Może się okazać, że dzielnica ma już ten zakres budowy lub remontu chodnika w swoich planach, albo wcale tam nie potrzeba żadnego remontu? Albo, że przedepty są sensowne i mieszkańcy nie życzą sobie zmian? Na jakim etapie i kto będzie przeprowadzał weryfikację?
  I drugie: "w przypadku wygranej projektu będzie realizowany przez poszczególne dzielnice". To jeszcze bardziej mi nie pasuje. Przecież głosują mieszkańcy Warszawy - całego miasta, bo to projekt ogólnomiejski. Roboty na chodnikach i ich remonty to chyba Zarząd Dróg Miejskich, który wyłania wykonawcę w przetargu.
  Tak jak Urząd Mokotowa nic nie może (podobno) w kwestii budowy placu zabaw w Dolince Służewskiej, której nie chce ponad 2200 mieszkańców Służewa nad Dolinką. Projekt realizuje Zarząd Zieleni, który zamówił projekt i w przetargu wyłonił wykonawcę - firmę Remondis. Tu nikt nie bierze pod uwagę stanowiska mieszkańców, choć niewielu z nich głosowało na ogólnomiejski projekt. Ten projekt też zawierał wiele elementów: 10 placów zabaw w różnych dzielnicach i 3 ogrody deszczowe a osobno - plac zabaw w Dolince Służewskiej. Przegłosowany głosami mieszkańców w całości, a teraz się uważa, że wszyscy wybrali place zabaw w Dolince. Co jest nieporozumieniem!
  W Państwa projekcie będzie tak samo ...:(
  Dlatego uważam, że tak nie wolno projektować.
  Mieszkaniec811  20.01.2021 22:31
 • Remonty ulic, w tym chodników są w budżecie miejskim, już raz za to zapłaciliśmy w podatkach.
  Mieszkaniec19129  23.01.2021 14:25
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany