Budowa chodników na Białołęce, Mokotowie Pradze Północ i Pradze Południe

42
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Danuta Zaleska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 264 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt dotyczy budowy lub remontu nawierzchni chodników we wskazanych lokalizacjach.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Remont chodnika ul. Berensona – UD Białołęka
2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Chudoby
3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kasztanowej
4) Remont chodnika wzdłuż ul. Lewandów
5) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kaczorowej
6) Budowa i remont chodników wzdłuż Płochocińskiej
b) Płochocińska budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15
c) Płochocińska budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do skrzyżowania z ul. Spedycyjną
d) Płochocińska remont chodnika na odcinku od zjazdu przy numerze 19 do wiaduktu przy PKP Żerań bez już wyremontowanego odcinka
7) Poszerzenie i remont chodnika wzdłuż Myśliborskiej
8) Budowa chodnika wzdłuż ul. Światowida
9) Budowa chodników
1.pętla autobusowa na Nowodworach
2.skrzyżowanie ul. Światowida/Ćmielowska
3.ul. Książkowa/Światowida
4.ul. Światowida
budowa chodnika po północnej stronie ul. Światowida na odcinku od przystanku autobusowego Milenijna 02 do skrzyżowania z ul. Trakt Nadwiślańki.
5.ul. Świderska
6.ul. Stefanika
10) Budowa chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej (Mokotów)
11) Remont chodnika wzdłuż ul. Grochowskiej (Praga Południe)
12) Przedept pomiędzy ul. Bukietową, a nieruchomością przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 73 - dz. 66/1 (Mokotów)
13) Budowa chodnika po południowej stronie ul. Jagiellońskiej/ul. Zamoyskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy budowy lub remontu nawierzchni chodników we wskazanych lokalizacjach.
Opis projektu
1) Remont chodnika ul. Berensona – UD Białołęka
Ul. Berensona od działki nr 75 z obrębu 4-16-26 (od posesji nr 13) do działki nr 49/8 z obrębu 4-16-26,
Ul. Berensona działki nr 1/10 i 1/18 obr. 4-16-32:
2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Chudoby na działkach 25/3, 23/11, 36/4 obręb 41621 od pętli autobusowej Augustów w kierunku ul. Wyszkowskiej.
3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kasztanowej działki 1/6 i 29/4, 29/5, 30/4, 30/17 z obrębu 40632, 99/4, 99/5, z obrębu 40630
4) Remont chodnika wzdłuż ul. Lewandów
- od istniejącego nowego chodnika zrealizowanego w ramach inwestycji Przebudowa ul. Głębockiej do ul. Oknickiej str. płn
5) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kaczorowej po stronie zachodniej, odc. istniejący chodnik - wejście na os. Miasto Moje, wraz z wytyczeniem przejścia dla pieszych, ok. 200 m.
6) Budowa i remont chodników wzdłuż Płochocińskiej
b) Płochocińska budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15
c) Płochocińska budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do skrzyżowania z ul. Spedycyjną
d) Płochocińska remont chodnika na odcinku od zjazdu przy numerze 19 do wiaduktu przy PKP Żerań bez już wyremontowanego odcinka
7) Poszerzenie i remont chodnika wzdłuż Myśliborskiej
remont i poszerzenie chodnika na ul. Myśliborskiej (na wysokości adresu Myśliborska 53).
8) Budowa chodnika wzdłuż ul. Światowida
Budowa chodnika wzdłuż ul. Światowida odc. Milenijna – Kościeszów, ok. 150 m.

9) Budowa chodników:

1.pętla autobusowa na Nowodworach (obręb nr 40113, działka nr 27/1)
2.skrzyżowanie ul. Światowida/Ćmielowska (obręb nr 40305, działki nr 16, 17)
3.ul. Książkowa/Światowida (obręb nr 40119, działka nr 11/2)
4.ul. Światowida -budowa chodnika po północnej stronie ul. Światowida na odcinku od przystanku autobusowego Milenijna 02 do skrzyżowania z ul. Trakt Nadwiślańki.
5.ul. Świderska (obręb nr 40308, działki nr 39/5, 39/6) – zmiana nawierzchni chodnika na mineralną
6.ul. Stefanika (obręb nr 40122, działki nr 208, 209)

10) Budowa chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej (Mokotów) Budowa chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej na odc. istniejący chodnik w kierunku ul. Suwak, do przystanku autobusowego ok. 100 m.
11) Remont chodnika wzdłuż ul. Grochowskiej (Praga Południe)
remont chodnika wzdłuż ul. Grochowskiej na odc. Dęblińska – Mglista ok.190 m.
12) Przedept pomiędzy ul. Bukietową, a nieruchomością przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 73 - dz. 66/1 (Mokotów) 30 m
13) Budowa chodnika po południowej stronie ul. Jagiellońskiej/ul. Zamoyskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1) Remont chodnika ul. Berensona – UD Białołęka

a) odcinek od działki nr 75 z obrębu 4-16-26 (od posesji nr 13) do działki nr 49/8 z obrębu 4-16-26, tj.:
– remont chodnika + wymiana kruszywa w poboczu - długość 350 mb x1,5 /440zł/mb - 154 000 zł
b) ul. Berensona – strona południowa – działki nr 1/10 i 1/18 obr. 4-16-32:
- uzupełnienie nierówności w poboczu kruszywem kamiennym + uzupełnienie brakujących wygrodzeń typu ZOM – koszt – 95 000 zł
c) koszty projektu czasowa i stała organizacja ruchu – 5 000 zł
Razem 254 000 zł
2) Budowa chodnika wzdłuż ul. Chudoby
koszty projektu drogowego z czasową i stałą organizacją ruchu 30.000 zł
budowa kanału technologicznego - 140 m x 300 zł/mb 42.000 zł
budowa chodnika (z poszerzeniami) - 140 m x 2 m = 280 m2 x 300 zł/mb = 84.000 zł
budowa zjazdu na drogę wewnętrzną 30 m2 x 350 zł/m2 10.500 zł
Razem: 166 500 zł
3) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kasztanowej
koszty projektu drogowego z ew. kanałem technologicznym z czasową i stałą organizacją ruchu 40 000 zł
budowa chodnika 300 m2 x 300 zł/m2 = 90 000 zł
budowa kanału technologicznego 150m x 300zł/m = 45 000 zł
Razem: 175 000 zł
4) Remont chodnika wzdłuż ul. Lewandów
a) strona północna
Remont chodnika płn. 1910 m2 x 400 zł = 764 000 zł
Pozostałe koszty 30 000 zł
Razem : 794 000 zł
5) Budowa chodnika wzdłuż ul. Kaczorowej
koszty projektu drogowego z czasową i stałą organizacją ruchu: 30.000 zł
budowa kanału technologicznego 200 m x 300 zł/mb 60.000 zł
budowa chodnika - 200 m x 2 m = 400 m2 x 300 zł/mb 120.000 zł
budowa przejścia dla pieszych 15.000 zł
Razem: 225.000,00 zł

6) Budowa i remont chodników wzdłuż Płochocińskiej
b) Płochocińska budowa chodnika od zjazdu przy przystanku Wartka 01 do przejścia dla pieszych na wysokości numeru 15
-chodnik: 185mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 148 000 zł;
-projekt: 5 000 zł
Razem 153 000 zł
c) Płochocińska budowa chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy przejściu dla pieszych na wysokości numeru 15 do skrzyżowania z ul. Spedycyjną
-chodnik: 265mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 212 000 zł;
-projekt: 5 000 zł
Razem: 217 000 zł
d) Płochocińska remont chodnika na odcinku od zjazdu przy numerze 19 do wiaduktu przy PKP Żerań bez już wyremontowanego odcinka
- Remont chodnika 800 m2 x 400 zł = 320 000 zł
Pozostałe koszty 20 000 zł
Razem 340 000 zł

7) Poszerzenie i remont chodnika wzdłuż Myśliborskiej
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 10.000
Remont chodnika 168 m2 x 400 zł = 67 200 zł
Razem: 77 200 zł
8) Budowa chodnika wzdłuż ul. Światowida
-chodnik: 140mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 112 000 zł;
-projekt: 5 000 zł
-suma: 117 000 zł
Razem: 234 000 zł
9) Budowa chodników

1.pętla autobusowa na Nowodworach
-chodnik: 27 mb x 2 m x 400 zł/m² = 21 600 zł;
-projekt: 2 000 zł
-suma: 23 600 zł
2.skrzyżowanie ul. Światowida/Ćmielowska
-chodnik: 27 mb x 2 m x 400 zł/m² = 21 600 zł;
-projekt: 2 000 zł
-suma: 23 600 zł
Nowe nasadzenia – brak kosztorysu
3.ul. Książkowa/Światowida
-chodnik: 13 mb x 2 m x 400 zł/m² = 10 400 zł;
-projekt: 2 000 zł
-suma: 12 400 zł

4.ul. Światowida po północnej stronie ul. Światowida na odcinku od przystanku autobusowego Milenijna 02 do skrzyżowania z ul. Trakt Nadwiślański.
-chodnik: 170 mb x 2 m x 400 zł/m² = 136 000 zł;
-projekt: 4 000 zł
-suma: 140 000 zł

5.ul. Świderska
-chodnik: 12 mb x 2 m x 400 zł/m² = 9 600 zł;
-projekt: 2 000 zł
-suma: 11 600 zł

6.ul. Stefanika
45mb x 2,0 m x 400 zł/m² = 36 000 zł – budowa chodnika;

10) Budowa chodnika wzdłuż ul. Domaniewskiej (Mokotów)
Koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z realizacja – 33.000, 00 zł
-chodnik: 100 mb x 2,5 m x 450 zł/m = 112 500,00 zł
KOSZT : 145 500,00 zł
11) Remont chodnika wzdłuż ul. Grochowskiej (Praga Południe)
Wymiana nawierzchni: 380 m2 x 400 zł = 152 000 zł
Projekt czasowej organizacji ruchu: 13 000 zł
Razem: 165 000 zł

12) Przedept pomiędzy ul. Bukietową, a nieruchomością przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 73 - dz. 66/1 (Mokotów)
Budowa 30 metrów chodnika prze ZGN
Koszt budowy oszacowano na 15 000 zł
13) Budowa chodnika po południowej stronie ul. Jagiellońskiej/ul. Zamoyskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego.
-chodnik: 57 mb x 2 m x 400 zł/m² = 45 600 zł;
-projekt: 5 000 zł
-dodatkowe koszty nieprzewidziane: 5 000 zł;
-suma: 55 600 zł;

Łącznie 3 264 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 264 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej.

Modyfikacje

23.01.2021 16:14
Autor projektu
25.01.2021 20:50
Autor projektu
30.04.2021 07:01
Zarząd Dróg Miejskich
30.04.2021 11:00
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich
30.04.2021 13:35
Zarząd Dróg Miejskich
01.06.2021 13:41
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (6)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Przerażający zakres prac!
  I to wszystko w jednorocznym BO?
  Już sobie wyobrażam: czas na projekt, zezwolenia, pozwolenia, decyzje ... i budowa w listopadzie na szybko, byle jak, byle zdążyć przed zimą, mrozem, śniegami.
  I dlaczego jedna osoba obejmuje aż tak wielki zakres miasta w jednym, ogólnomiejskim, projekcie BO?
  Czy nie powinno być tak, żeby to mieszkańcy, którzy doskonale znają swoje nieuporządkowane odcinki ulic, dróg, braki w dojściach i przejściach, przedepty i wygodne ścieżki, sami w swojej dzielnicy zadecydowali o zgłoszeniu i przegłosowaniu takiego projektu? Bo potem rozpacz, protesty, brak akceptacji i realizacja na siłę, bo przecież cały projekt przeszedł - zagłosowano na niego. A że tam jakiś odcinek praskiej drogi czy ursynowskiego przedeptu się znalazł, hmmm To trudno. Przegłosowane - ma być zrealizowane. Możecie sobie teraz protestować! Na "NIE" - niestety nie można. Mieszkańcy stolicy z Bielan, Pragi Północ i Wawra zadecydują o tym co ma być w Ursusie, na Woli i Ursynowie.
  To jest do niczego taka koncepcja!
  Mieszkaniec811  20.01.2021 17:44
  • Dziękuję za Pani opinię. Zakres prac jest znaczny, będzie weryfikowany przez poszczególne dzielnice zgodnie z podziałem administracyjnym i w przypadku wygranej projektu będzie realizowany przez poszczególne dzielnice. Jako mieszkanka Białołęki korzystam z chodników na Mokotowie, Ursynowie czy Pradze.
   Danuta Zaleska  20.01.2021 18:01 Autor projektu
 • To moim zdaniem nie wyjaśnia, skąd aż takie zajęcie się, przez jedną osobę, takim wielkim zakresem prac inwestycyjnych. I jakie to może mieć konsekwencje ...
  Mam wątpliwość: co to znaczy "będzie weryfikowany przez poszczególne dzielnice"? Czyli opis zakresu projektu a realne potrzeby w dzielnicach Warszawy, mogą się różnić. Może się okazać, że dzielnica ma już ten zakres budowy lub remontu chodnika w swoich planach, albo wcale tam nie potrzeba żadnego remontu? Albo, że przedepty są sensowne i mieszkańcy nie życzą sobie zmian? Na jakim etapie i kto będzie przeprowadzał weryfikację?
  I drugie: "w przypadku wygranej projektu będzie realizowany przez poszczególne dzielnice". To jeszcze bardziej mi nie pasuje. Przecież głosują mieszkańcy Warszawy - całego miasta, bo to projekt ogólnomiejski. Roboty na chodnikach i ich remonty to chyba Zarząd Dróg Miejskich, który wyłania wykonawcę w przetargu.
  Tak jak Urząd Mokotowa nic nie może (podobno) w kwestii budowy placu zabaw w Dolince Służewskiej, której nie chce ponad 2200 mieszkańców Służewa nad Dolinką. Projekt realizuje Zarząd Zieleni, który zamówił projekt i w przetargu wyłonił wykonawcę - firmę Remondis. Tu nikt nie bierze pod uwagę stanowiska mieszkańców, choć niewielu z nich głosowało na ogólnomiejski projekt. Ten projekt też zawierał wiele elementów: 10 placów zabaw w różnych dzielnicach i 3 ogrody deszczowe a osobno - plac zabaw w Dolince Służewskiej. Przegłosowany głosami mieszkańców w całości, a teraz się uważa, że wszyscy wybrali place zabaw w Dolince. Co jest nieporozumieniem!
  W Państwa projekcie będzie tak samo ...:(
  Dlatego uważam, że tak nie wolno projektować.
  Mieszkaniec811  20.01.2021 22:31
  • Bardzo słuszne uwagi. W jaki w ogóle sposób zebrano listę lokalizacji, które trafiły do tego projektu?
   Mieszkaniec19227  24.06.2021 20:51
  • Również popieram. Tego rodzaju projekty powinny być dzielone na mniejsze w trakcie weryfikacji i zgłaszane jako dzielnicowe, a nie ogólnomiejskie
   Mieszkanka27135  30.06.2021 13:30
 • Remonty ulic, w tym chodników są w budżecie miejskim, już raz za to zapłaciliśmy w podatkach.
  Mieszkaniec19129  23.01.2021 14:25
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany