Remont skateparków i placów zabaw w Warszawie (Białołęka, Mokotów, Praga-Południe, Wola)

45
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Danuta Zaleska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
5 600 100 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Remont skateparku w Parku Magiczna [BIAŁOŁĘKA]
Remont skateparku przy metrze Wilanowska [MOKOTÓW]
Rozbudowa skateparku przy ul. Łączącej [BIAŁOŁĘKA]
Remont skateparku w Parku im. Edwarda Szymańskiego [WOLA]
Remont kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Olszynka Grochowska 8 [PRAGA-POŁUDNIE]
Remont placów zabaw na Białołęce [zgodnie z opisem]
Budowa placu zabaw przy ul. Lemiesz [BIAŁOŁĘKA]
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Parku Magiczna [BIAŁOŁĘKA]
Utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego pomiędzy ul. Echa Leśne i Zbyszka z Bogdańca [BIAŁOŁĘKA]

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Remont skateparku w Parku Magiczna [BIAŁOŁĘKA]
Remont skateparku przy metrze Wilanowska [MOKOTÓW]
Rozbudowa skateparku przy ul. Łączącej [BIAŁOŁĘKA]
Remont skateparku w Parku im. Edwarda Szymańskiego [WOLA]
Remont kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Olszynka Grochowska 8 [PRAGA-POŁUDNIE]
Remont placów zabaw na Białołęce [zgodnie z opisem]
Budowa placu zabaw przy ul. Lemiesz [BIAŁOŁĘKA]
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Parku Magiczna [BIAŁOŁĘKA]
Utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego pomiędzy ul. Echa Leśne i Zbyszka z Bogdańca [BIAŁOŁĘKA]
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Remont skateparku w Parku Magiczna [BIAŁOŁĘKA]
Remont skateparku przy metrze Wilanowska [MOKOTÓW]
Rozbudowa skateparku przy ul. Łączącej [BIAŁOŁĘKA]
Remont skateparku w Parku im. Edwarda Szymańskiego [WOLA]
Remont kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Olszynka Grochowska 8 [PRAGA-POŁUDNIE]
Remont placów zabaw na Białołęce [zgodnie z opisem]
Budowa placu zabaw przy ul. Lemiesz [BIAŁOŁĘKA]
Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Parku Magiczna [BIAŁOŁĘKA]
Utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego pomiędzy ul. Echa Leśne i Zbyszka z Bogdańca [BIAŁOŁĘKA]
Opis projektu
1) Remont skateparku w Parku Magiczna [BIAŁOŁĘKA]

Teren sportowo - rekreacyjny pn. "Park Magiczna" przy ul. Skarbka z Gór (działka ew. nr 1/170 obręb 4-16-38)

Przedmiotem projektu jest kompleksowy remont skateparku w Parku Magiczna. Poszczególne elementy równoważne do obecnych, zmiana technologii wykonania z drewnianej na betonową.
Quater pipe + mini quarter; Bank rampł; Funbox z grindboxem 3/3 + grindbox 12 + grindbox; Minirampa H120 (poszczególne elementy równoważne do obecnych, zmiana technologii wykonania z drewnianej na betonową) - ok. 329 400,00 zł brutto
Demontaż i utylizacja obecnego skateparku, transport i montaż - 43 200,00 zł brutto
Nawierzchnia betonowa - 202 700,00 zł brutto
Koszt projektu, tablica regulaminowa, oznakowanie graficzne - 20 000,00 zł brutto
Wymiana obecnego oświetlenia - 10 000,00 brutto
Szacunkowy koszt: 605 300,00 zł brutto

2) Remont skateparku przy metrze Wilanowska [MOKOTÓW]

Wymiana urządzeń betonowych jak quarter pipe, mini quarter, bank ramp, funbox z grindboxem, grind box, mini rampa na równoważne;
Demontaż i utylizacja obecnego skateparku, transport i montaż;
Remont płyty głównej (sfrezowanie istniejącej płaszczyzny betonowej i wykonanie uzupełnienia płyty z zatarciem powierzchniowym betonu żywicą syntetyczną);
Koszt projektu, tablica regulaminowa, oznakowanie graficzne.
Szacunkowy koszt: 857 680,00 zł brutto

3) Rozbudowa skateparku przy ul. Łączącej [BIAŁOŁĘKA]

Obecnie jeden z najbardziej uczęszczających skateparków w Warszawie. Przedmiotem projektu jest rozbudowa obiektu o nowe, niewielkie urządzenia, uzupełnienie barier bezpieczeństwa, montaż dwóch latarni oraz wyrównanie nawierzchni.
Szacunkowy koszt: 215 000,00 zł brutto

4) Remont skateparku w Parku im. Edwarda Szymańskiego [WOLA]

Przedmiotem projektu jest kompleksowy remont skateparku w Parku Szymańskiego. Poszczególne elementy równoważne do obecnych.
Quater pipe + mini quarter; Bank rampł; Funbox z grindboxem 3/3 + grindbox 12 + grindbox; Minirampa H120 (poszczególne elementy równoważne do obecnych, konstrukcja betonowa) - ok. 334 100,00 zł brutto
Demontaż i utylizacja obecnego skateparku, transport i montaż -43 200,00 zł brutto
Nawierzchnia betonowa - 202 700,00 zł brutto
Koszt projektu, tablica regulaminowa, oznakowanie graficzne - 20 000,00 zł brutto
Szacunkowy koszt: 600 000,00 zł brutto

5) Remont kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Olszynka Grochowska 8 [PRAGA-POŁUDNIE]

Przedmiotem projektu jest remont kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Olszynka Grochowska 8 polegający na:
- plac zabaw: montaż nowych lub likwidacja wyeksploatowanych zabawek (nowa huśtawka podwójna z siedziskiem dla mamy i dziecka i siedziskiem dla starszych dzieci, wymiana huśtawki wahadłowej z drewnianej na metalową, montaż nowej zjeżdżalnia dla małych dzieci, nowa trampolina gruntowa, demontaż drabinek drewnianych, wykonanie zadaszenia piaskownicy, uzupełnienie zasuwki do furtki wejściowej, pomalowanie starych zabawek, wymiana regulaminu na tablicy informacyjnej, odnowienie band piaskownicy (malowanie żywicą epoksydową), wymiana nawierzchni na terenie palcu zabaw z płyty SBR EPDM na wykonaną w technologii: podbudowa betonowa ze spadkami oraz naw. bezpieczna wylewana SBR/EPDM lub płyty przyklejane do betonu klejem poliuretanowym o grubości zgodnej ze strefami i wysokością upadku, wraz z utylizacją starej nawierzchni - 650 m2;
- miasteczko ruchu drogowego: odnowienie nawierzchni (pęknięcia) i odmalowanie znaków poziomych na nawierzchni, wymiana całych opraw świateł sygnalizacji drogowej oraz regulacja sterowania, malowanie słupów znaków drogowych i świateł sygnalizacji drogowej, wymiana regulaminu (tablica i naklejka);
- boisko do koszykówki: malowanie słupów piłkochwytów, wymiana siatek stalowych i polietylenowych. Nowe siatki stalowe (grubszy drut) z zaznaczeniem bramek w poprzek boiska do koszykówki. Nowe siatki tekstylne polietylenowe gr. min. 4 mm oczko 10x10 cm, 100 mb h=6 m, nadlewka nawierzchni poliuretanowej EPDM grubości 1 cm - 660 m2;
- skatepark: malowanie elementów betonowych i stalowych;
- malowanie ogrodzenia całego obiektu, wymiana wkładki w furtce, wykonanie furtki od strony kanałka (w części skateparku);
- założenie nowej zieleni;
- wykonanie nowej instalacji zdalnego monitoringu wizyjnego całego obiektu;
- projekt monitoringu oraz nowych nawierzchni i montażu zabawek;
Szacunkowy koszt: 747 000,00 zł brutto

6) Remont placów zabaw na Białołęce

- naprawa wejścia na górkę saneczkową przy ul. Światowida;
- dostosowanie wejścia na górkę przy ul. Magicznej w zakresie utwardzenia wejścia chodnikiem o odpowiednim nachyleniu, spełniającego rolę pochylni;
- wymiana huśtawki w zakątku etnograficznym w Parku Magiczna;
- dodatkowy monitoring w Parku Magiczna;
- wymiana nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw w Parku Magiczna;
- wymiana na nowe zestawu KULE IONiC oraz cymbałki wraz z budową nawierzchni bezpiecznej pod tymi urządzeniami w Parku Henrykowskim,
- naprawa trampoliny w Parku przy ul. Długorzecznej;
- remont urządzeń i zniszczonej gumowej nawierzchni, nowe sprzęty do zabawy i ćwiczeń, zamontowane zostaną dodatkowe ławki, kosze na śmieci, oświetlenie solarne, tablica na ogłoszenia, monitoring, zadaszenie piaskownicy przy ul. Odkrytej. Dodatkowo w ramach projektu postawiona będzie tablica ogłoszeń, budki dla ptaków, stacja do samodzielnej naprawy rowerów i wózków oraz hotel dla owadów. ;
- remont placu zabaw przy ul. Strumykowej;
- remont placu zabaw przy ul. Erazma z Zakroczymia;
- naprawa huśtawki gniazdowej, skoczków oraz grzybka z wodą w piaskownicy przy ul. Ceramicznej;
- remont placu zabaw przy ul. Skierdowskiej;
- wymiana nawierzchni bezpiecznej na placyku dla maluchów przy ul. Odkrytej,
- modernizacja placu zabaw przy ul. Książkowej, która obejmie: powstanie monitoringu, nowoczesnej strefy do street workout, postawione zostaną ławki, kosze na śmieci, latarnie solarne, zamontowane zostaną nowe urządzenia dla dzieci na placu zabaw, zadaszenie piaskownicy, umieszczone zostaną także hamaki i leżaki miejskie. Dodatkowo w ramach projektu postawiona będzie tablica ogłoszeń, budki dla ptaków, stacja do samodzielnej naprawy rowerów i wózków oraz hotel dla owadów.
Szacunkowy koszt: 1 670 000,00 zł brutto

7) Budowa placu zabaw przy ul. Lemiesz [BIAŁOŁĘKA]

Na części działki ew. nr 18 z obrębu 4-05-16 planowane jest wykonanie m.in. takich elementów jak: piaskownica, zjeżdżalnia, pająk, bujak na sprężynach, huśtawka, biegacz i ławka do ćwiczeń (na powierzchni ok 400 m2). Całość terenu zostanie uzupełniona o elementy małej architektury jak ławki, chodnik, kosze na śmieci, stojak na rowery oraz zostanie ogrodzony i oświetlony. Projekt zakłada również gospodarkę zielenią przy zachowaniu jak największej ilości istniejącej zieleni.
Szacunkowy koszt: 262 720,00 zł brutto

8) Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Parku Magiczna [BIAŁOŁĘKA]

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego polegać będzie na wymianie wierzchniej warstwy boiska ze sztucznej trawy wraz z zasypaniem boiska granulatem.
Szacunkowy koszt: 200 000,00 zł brutto

9) Utworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego pomiędzy ul. Echa Leśne i Zbyszka z Bogdańca [BIAŁOŁĘKA]

Na działce ew. nr 33 z obrębu 4-07-06 powstałby teren wypoczynkowo-rekreacyjny wyposażony w: nawierzchnie, latarnie solarne szt. 10, ławki szt. 7, kosze na śmieci szt. 7, stojaki na rowery szt. 2, tablice informacyjne szt. 2, oznakowanie. Ponadto, wykonane zostałyby nowe nasadzenia krzewów ozdobnych, założenie łąki kwietnej, uporządkowanie terenu. Roboty poprzedzone zostałyby wykonaniem projektu zagospodarowania terenu.
Szacunkowy koszt: 442 400,00 zł brutto
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Przedmiotem projektu jest m.in. stworzenie oraz podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsc przeznaczonych do uprawiania sportów ekstremalnych (skateparki) oraz poprawa jakości infrastruktury placów zabaw dedykowanych najmłodszym mieszkańcom.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
5 600 100,00 zł brutto zgodnie z zakresem wyszczególnionym w Opisie projektu.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
5 600 100,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Podniesienie atrakcyjności i bezpieczeństwa miejsc przeznaczonych do uprawiania sportów ekstremalnych (skateparki) oraz poprawa jakości i estetyki infrastruktury placów zabaw dedykowanych najmłodszym mieszkańcom.

Modyfikacje

18.01.2021 19:44
Autor projektu
19.01.2021 13:53
Autor projektu
28.04.2021 10:02
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 10:25
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 13:09
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 13:43
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 13:47
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 13:48
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 16:47
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 16:55
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 16:56
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 17:05
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
29.04.2021 08:20
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
02.06.2021 08:59
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • super projekt - dziekuję autorce za włożoną pracę
    Mieszkaniec285  13.06.2021 22:48
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany