Zieleniec wytchnienia przy ul. Pamiętnej

338
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wilanów
Autor pomysłu Tomasz Kuszłejko
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
35 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Stworzenie miejsca odpoczynku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wilanów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zachodnia strona ul. Pamiętnej
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka 54 i 82 obrębu 11025 przy ul. Pamiętnej blisko przedszkola i żłobka.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Stworzenie miejsca odpoczynku.
Opis projektu
Projekt zakłada ustawienie długiej ławki o półokrągłym kształcie od strony zachodniej (na długości ok. 3,5 m, kosza na odpadki, ew. realizację pola do gry w bulle (ok. 15 m na 4 m) oraz ustawienie małego stołu piknikowego z funkcją do gry w szachy/warcaby, ew, również ustawienie hamaka miejskiego, a także wyznaczenie przejścia dla pieszych na zachodnią stronę ul. Pamiętnej. Od północnej, południowej strony zieleńca planuje się posadzenie żywopłotu (od wschodu z przerwą na wejście na teren zieleńca dla oddzielenia założenia od działek prywatnych. Wielkość zagospodarowanego w ten sposób obszaru wyniesie ok 300 m kw. Szczegóły projektu proponuję skonsultować z rodzicami dzieci uczęszczających do pobliskiego żłobka i przedszkola, a także istniejącej obok szkoły prywatnej.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Teren 4 O – Tereny otwarte w strefie zieleni (80% powierzchni biologicznie czynnej) pozwalają na obiekty sportu i rekreacji. W Wilanowie przyda się dodatkowe miejsce gdzie można się zatrzymać dla odpoczynku na świeżym powietrzu.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
35 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W miejscowym planie zagospodarowani przestrzennego rejonu Wilanowa Zachodniego część II w § 14 ustalono realizacje ścieżek rowerowych w pasie drogowym m.in. ulic lokalnych i dojazdowych o szerokości w liniach rozgraniczających min. 15,0 m i że w układ podstawowych ścieżek rowerowych został oznaczony na rysunku planu. Zgodnie z tym zapisem również wzdłuż ulicy Pamiętnej została zaprojektowana ścieżka rowerowa, jest wrysowana w rysunek planu po zachodniej stronie ulicy.
Jak zauważył autor, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wilanów Zachodni cz. II działka nr ewid. 54 z obrębu 1-10-25 została oznaczona symbolem 4O, dla którego: podstawowe przeznaczenie to tereny zieleni naturalnej powierzchnia biologicznie czynna min. 80%, powierzchnia zabudowana maksymalnie 15 %.
Mając na uwadze powyższe, przy określaniu możliwości realizacji projektu Zieleniec wytchnienia przy ul. Pamiętnej, należy uwzględnić fakt że na działce nr 54 usytuowana jest droga techniczna wzdłuż rowu oraz fragment Rowu Wolica oraz że od 2020 r. ww. działka została zagospodarowana pod Wege Park w ramach zwycięski projekt zgłoszony w ramach Budżetu Obywatelskiego.
W Wege Parku wykonano szereg żwirowych ścieżek, zamontowano elementy do ćwiczeń, tym samym znacząco ograniczając powierzchnię biologiczną działki nr 54 możliwą do zagospodarowania (wg orientacyjnych wyliczeń, do zagospodarowania pozostało 38,85 m2 powierzchni).
Przy ponownej ocenie, mając na uwadze bezpieczeństwo przyszłych użytkowników wskazanej przestrzeni, wzięto pod uwagę zadrzewienia zlokalizowane na działce nr 54 oraz działkach sąsiednich (nie będących własnością m.st. Warszawy), rosnące wzdłuż Rowu Wolica. Na działce nr 54, to głównie bardzo wysokie wierzby, których cechą jest kruche i miękkie drewno. Zlokalizowanie miejsca wypoczynkowego na pasie zieleni, między krawędzią jezdni ul. Pamiętnej a Rowem Wolica, wymagałoby podjęcia szeregu prac pielęgnacyjnych lub całkowitego usunięcia części drzewostanu. W części obumarłych fragmentów wierzb potencjalnie może mieć swoje siedlisko pachnica dębowa Osmoderma eremita – duży chrząszcz występujący głównie w obrębie starych drzew liściastych, w Polsce podlegający ścisłej ochronie gatunkowej. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na niezwykłą wartość wskazanego drzewostanu pod względem przyrodniczym, szczególnie pod względem miejsc lęgowych oraz ostoi wielu ptaków, w tym objętych ścisła ochrona gatunkową.

Modyfikacje

23.03.2021 11:45
Koordynator w Dzielnicy Wilanów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany