Rewitalizacja parku w okolicy Domu Kultury Kadr

254
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Magdalena Żebrowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
795 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada oświetlenie parku, wymianę nierównego chodnika oraz rozebranie nawierzchni z kostki bauma i przekształcenie ich w kwiatowe rabaty i krzewy, rewitalizację trawników oraz wymianę i doinwestowanie małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci.
Odtworzenie istniejącej tam w czasach PRL fontanny, nawiązującej do nazw pobliskich ulic tj. Śniardwy, Niegocińska.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park przy ul. Orzyckiej, nr działki 15/10 nr obrębu 10411, wł. m.st. Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W pobliżu znajduje się Domu Kultury Kadr, Biblioteka Publiczna, OSIR Mokotów oraz Szkoła i Przedszkole, oraz liczne osiedla zamieszkałe głównie przez osoby starsze.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada oświetlenie parku, wymianę nierównego chodnika oraz rozebranie nawierzchni z kostki bauma i przekształcenie ich w kwiatowe rabaty i krzewy, rewitalizację trawników oraz wymianę i doinwestowanie małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci.
Odtworzenie istniejącej tam w czasach PRL fontanny, nawiązującej do nazw pobliskich ulic tj. Śniardwy, Niegocińska.
Opis projektu
Wymiana nawierzchni chodnikowej, która pamięta czasy PRL - w sumie ok. 200 m. długości i 3,5 szerokości, można rozważyć zastąpienie płyt chodnikowych naturalną nawierzchnią, zamiast kostki bauma;
Oświetlenie parku wzdłuż chodnika - ok. 5 -10 szt latarni - wg mieszkańców to miejsce było kiedyś oświetlone, więc niezbędne przyłącza powinny znajdować się w okolicy, co ułatwi ich przywrócenie;
Rozebranie nawierzchni z kostki bauma w centralnej części parku i zastąpienie jej rabatami kwiatowymi i krzewami ok. 33 m 2, atrakcyjnymi w czasie różnych pór roku;
Likwidacja piaskownicy przy Bibliotece, korzystają z niej tylko psy;
Rewitalizacja trawników ok. 50 m 2;
Wymiana istniejącej małej architektury, typu ławki i instalacja dodatkowych ławeczek - ok. 8 szt., koszy na śmieci - ok. 12 szt.
Dostawienie koszy z torebkami na psie odchody - 4 szt.
Postawienie piesuarów - 2 szt.
Oczyszczenie stołu do ping-ponga - 1 szt. i ewent. przestawienie go bliżej DK Kadr, (wg mieszkańców nikt z niego nie korzysta),
Dostawienie przy bibliotece pojedynczych stojaków na rowery w liczbie 6 szt. w kształcie odwróconego U;
Odtworzenie istniejącej dawniej w parku fontanny, która nawiązuje do pobliskich nazw ulic np. Śniardwy, Wiartel, Niegocińska.
Na osobno złożonym projekcie wnioskuję o utworzenie na przedmiotowym terenie tężni solankowej.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ta część parku, jest kompletnie nieoświetlona, przez co idąc po nierównym chodniku łatwo o kontuzję, poza tym, pod osłoną ciemności gromadzą się tam osoby spożywające alkohol. Zrobienie oświetlenia, wymiana nawierzchni poprawi bezpieczeństwo na tym terenie, zwłaszcza iż chodnik ten prowadzi do pływalni przy ul. Niegocińskiej i często przemieszczają się tamtędy dzieci i młodzież. Założenie rabat kwiatowych w miejscu kostki brukowej, zwiększy powierzchnię biologicznie czynną i uatrakcyjni park. Mała architektura wymaga wymiany, gdyż jest mocno zniszczona i leciwa. Stworzenie siłowni i flow parku będzie sprzyjało integracji mieszkańców. Odtworzenie fontanny przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności parku. Projekt pozytywnie oceniany przez mieszkańców pobliskich osiedli, w ramach szeroko prowadzonych konsultacji zarówno na fb, jak i w terenie.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
-roboty budowlane,
-roboty rozbiórkowe i konserwacyjne,
-roboty ogrodnicze-wymiana nawierzchni chodnikowej,-rozebranie i wywóz gruz,
-budowa fontanny z przyłączami,
-montaż oświetlenia,
-projekty branżowe
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
795 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt narusza przepisy prawa miejscowego. Jest niezgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w związku z przewidzianą w tej lokalizacji drogą. Zachodzi nieuzasadnione wydatkowanie środków finansowych. Jednocześnie do realizacji projektu będą wymagane decyzje administracyjne, Pozwolenie na budowę, opracowanie projektu wielobranżowego ze wszystkimi wymaganiami dotyczącymi zakresu robót, opiniami i uzgodnieniami. Dodatkowo obowiązująca procedura przetargowa i wykonanie zakresu prac uniemożliwiają realizację pomysłu w jednym roku budżetowym.

Modyfikacje

15.01.2021 19:23
Autor projektu
20.01.2021 12:33
Autor projektu
20.01.2021 12:35
Autor projektu
20.01.2021 12:38
Autor projektu
20.01.2021 12:44
Autor projektu
20.01.2021 12:47
Autor projektu
24.01.2021 16:55
Autor projektu
27.04.2021 07:43
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany