Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana

129
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Maciej Ciulkin
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
142 300 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 640 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku na Starym Rembertowie (okolice ul. Strażacka, Kordiana) - uporządkowanie fragmentu terenu przeznaczonego w planie zagospodarowania na park, pierwsze nasadzenia, infrastruktura służąca wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców oraz zabawie dzieci.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
05.04.2022 13:06

Analiza rynku pod kątem wybory potencjalnego wykonawcy.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac przy Strażackiej "Daszki". Działka 18/7 Nr. obrębu 30919, Plan zagospodarowania przestrzennego UP/ZM.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku na Starym Rembertowie (okolice ul. Strażacka, Kordiana) - uporządkowanie fragmentu terenu przeznaczonego w planie zagospodarowania na park, pierwsze nasadzenia, infrastruktura służąca wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców oraz zabawie dzieci.
Opis projektu
Celem projektu jest rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku, który jest uwzględniony w planie zagospodarowania dla rejonu ul. Strażacka.
Efektem projektu będzie uporządkowany skwer z dużą ilością zieleni (już istniejącej i nowo sadzonej), elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci), z pierwszymi alejkami, oświetlony.

Powierzchnia terenu dostępnego do realizacji projektu (czyli działka miejska na obszarze docelowego terenu)

- uprzątnięcie terenu, w tym oczyszczenie z dziko rosnących krzewów,
- wyznaczenie drzew do zachowania.
- wyrównanie terenu i stworzenie trawnika na powierzchni co najmniej 1000 m.kw.,
- nasadzenie 7 nowych drzew szlachetnych gatunków,
- utworzenie dwóch klombów, każdy o powierzchni ok. 50 m.kw., z nasadzeniami krzewów ozdobnych i bylin,
- instalacja 4 ławek,
- ustawienie 3 koszy na śmieci,
- ustawienie tablicy informacyjnej
- zainstalowane 3 dodatkowych lampy na terenie skweru.

Rozpoczęcie prac zagospodarowania terenu, który obecnie wygląda nieestetycznie, będzie dobrym początkiem etapowego tworzenia parku. Ponadto uporządkowanie i zagospodarowanie tego terenu poprawi walory estetyczne okolicy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zagospodarowanie części działki poprzez przekształcenie w teren rekreacyjno-wypoczynkowy będzie służyło mieszkańcom okolicy. Najbliższy Park przy Frontowej oddalony jest od planowanego skweru o około 1,5 km. Osoby starsze lub rodzice z małymi dziećmi nie zawsze mają możliwość lub ich sprawność nie pozwala na dotarcie do Parku przy Frontowej, by odpocząć w otoczeniu zieleni. Stworzony skwer będzie dla mieszkańcom przestrzenią do relaksu na świeżym powietrzu przy jednoczesnej możliwości budowania i podtrzymywania relacji społecznych.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
7 szt. drzew x 1 100,00 = 7 700,00
300 szt. krzewów x 100,00 = 30 000,00
1000 m2 trawnika x 30,00 = 30 000,00
4 szt. ławka x 3 000,00 = 12 000,00
3 szt. kosz x 3 400,00 = 10 200,00
1 szt. tablica informacyjna = 3 000,00
45 mb płotek x 200,00 = 9 000,00
1 szt. kosz do segregacji = 40 000,00
oznakowanie 400,00
Suma kosztów = 142 300,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
142 300,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej przyczyni się do podniesienia atrakcyjności terenu publicznego oraz poprawy estetyki miejsca wypoczynku mieszkańców.

Modyfikacje

14.04.2021 09:54
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów
01.06.2021 15:43
Koordynator w Dzielnicy Rembertów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany