Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana

129
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Rembertów
Autor pomysłu Maciej Ciulkin
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
142 300 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 640 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku na Starym Rembertowie (okolice ul. Strażacka, Kordiana) - uporządkowanie fragmentu terenu przeznaczonego w planie zagospodarowania na park, pierwsze nasadzenia, infrastruktura służąca wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców oraz zabawie dzieci.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
03.01.2022 13:15
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Rembertów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac przy Strażackiej "Daszki". Działka 18/7 Nr. obrębu 30919, Plan zagospodarowania przestrzennego UP/ZM.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku na Starym Rembertowie (okolice ul. Strażacka, Kordiana) - uporządkowanie fragmentu terenu przeznaczonego w planie zagospodarowania na park, pierwsze nasadzenia, infrastruktura służąca wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców oraz zabawie dzieci.
Opis projektu
Celem projektu jest rozpoczęcie prac przy tworzeniu nowego parku, który jest uwzględniony w planie zagospodarowania dla rejonu ul. Strażacka.
Efektem projektu będzie uporządkowany skwer z dużą ilością zieleni (już istniejącej i nowo sadzonej), elementami małej architektury (ławki, kosze na śmieci), z pierwszymi alejkami, oświetlony.

Powierzchnia terenu dostępnego do realizacji projektu (czyli działka miejska na obszarze docelowego terenu)

- uprzątnięcie terenu, w tym oczyszczenie z dziko rosnących krzewów,
- wyznaczenie drzew do zachowania.
- wyrównanie terenu i stworzenie trawnika na powierzchni co najmniej 1000 m.kw.,
- nasadzenie 7 nowych drzew szlachetnych gatunków,
- utworzenie dwóch klombów, każdy o powierzchni ok. 50 m.kw., z nasadzeniami krzewów ozdobnych i bylin,
- instalacja 4 ławek,
- ustawienie 3 koszy na śmieci,
- ustawienie tablicy informacyjnej
- zainstalowane 3 dodatkowych lampy na terenie skweru.

Rozpoczęcie prac zagospodarowania terenu, który obecnie wygląda nieestetycznie, będzie dobrym początkiem etapowego tworzenia parku. Ponadto uporządkowanie i zagospodarowanie tego terenu poprawi walory estetyczne okolicy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zagospodarowanie części działki poprzez przekształcenie w teren rekreacyjno-wypoczynkowy będzie służyło mieszkańcom okolicy. Najbliższy Park przy Frontowej oddalony jest od planowanego skweru o około 1,5 km. Osoby starsze lub rodzice z małymi dziećmi nie zawsze mają możliwość lub ich sprawność nie pozwala na dotarcie do Parku przy Frontowej, by odpocząć w otoczeniu zieleni. Stworzony skwer będzie dla mieszkańcom przestrzenią do relaksu na świeżym powietrzu przy jednoczesnej możliwości budowania i podtrzymywania relacji społecznych.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
7 szt. drzew x 1 100,00 = 7 700,00
300 szt. krzewów x 100,00 = 30 000,00
1000 m2 trawnika x 30,00 = 30 000,00
4 szt. ławka x 3 000,00 = 12 000,00
3 szt. kosz x 3 400,00 = 10 200,00
1 szt. tablica informacyjna = 3 000,00
45 mb płotek x 200,00 = 9 000,00
1 szt. kosz do segregacji = 40 000,00
oznakowanie 400,00
Suma kosztów = 142 300,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
142 300,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Doposażenie terenu rekreacyjnego przy ul. Strażackiej przyczyni się do podniesienia atrakcyjności terenu publicznego oraz poprawy estetyki miejsca wypoczynku mieszkańców.

Modyfikacje

14.04.2021 09:54
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Rembertów
01.06.2021 15:43
Koordynator w Dzielnicy Rembertów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany