Stwórzmy parki kieszonkowe w całej Warszawie

860
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Mateusz Kaczmarczyk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 277 000 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt przewiduje utworzenie parków kieszonkowych w 10 lokalizacjach w Warszawie, a przy Metrze Młociny nasadzenia roślin cebulowych. Obecnie parki kieszonkowe są bardzo popularną formą tworzenia nowych miejsc zieleni. Dzięki parkom kieszonkowym istnieje możliwość wprowadzania zieleni w miejscach szczególnie zwartej zabudowy lub przy przystankach komunikacji miejskiej, również poza centrami miast.

Zieleń to najcenniejszy dar od matki natury, dlatego powinniśmy o nią dbać. Zieleń pełni wiele istotnych funkcji takich jak produkcja tlenu, zatrzymywanie wody, zatrzymywanie pyłów unoszących się w powietrzu, redukcja hałasu, schronienie w czasie deszczu. Dzięki zieleni dużo lepiej mieszka się w mieście - zieleń wraz z towarzyszącymi elementami tworzy przyjazną atmosferę dla ludzi i zwierząt. Zieleń jest najlepszą bronią w walce z globalnym ociepleniem i skutkami zmiany klimatu, działa kojąco na zmysły i psychikę.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1. Przy skrzyżowaniu ul. Cybernetyki z ul. Rzymowskiego
2. Przy skrzyżowaniu ul. Racławickiej z ul. Balonową
3. Przy wyjściu z metra Ursynów w kierunku ul. Koncertowej
4. Przy przystanku autobusowym 'Białołęka Ratusz'
5. Przy wejściu do Parku Mirowskiego od ul. Grzybowskiej
6. Przy skrzyżowaniu ul. Broniewskiego z ul. Jarzębskiego
7. Przy skrzyżowaniu ul. Radzymińskiej z ul. Łodygową
8. Przy ul. Cyrulików
9. Przy skrzyżowaniu ul. Kadetów z ul. Sączkową
10. W okolicy Metra Młociny
11. Przy skrzyżowaniu ul. Broniewskiego z ul. Romaszewskiego

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje utworzenie parków kieszonkowych w 10 lokalizacjach w Warszawie, a przy Metrze Młociny nasadzenia roślin cebulowych. Obecnie parki kieszonkowe są bardzo popularną formą tworzenia nowych miejsc zieleni. Dzięki parkom kieszonkowym istnieje możliwość wprowadzania zieleni w miejscach szczególnie zwartej zabudowy lub przy przystankach komunikacji miejskiej, również poza centrami miast.

Zieleń to najcenniejszy dar od matki natury, dlatego powinniśmy o nią dbać. Zieleń pełni wiele istotnych funkcji takich jak produkcja tlenu, zatrzymywanie wody, zatrzymywanie pyłów unoszących się w powietrzu, redukcja hałasu, schronienie w czasie deszczu. Dzięki zieleni dużo lepiej mieszka się w mieście - zieleń wraz z towarzyszącymi elementami tworzy przyjazną atmosferę dla ludzi i zwierząt. Zieleń jest najlepszą bronią w walce z globalnym ociepleniem i skutkami zmiany klimatu, działa kojąco na zmysły i psychikę.
Opis projektu
Do realizacji zgłoszono następujące lokalizacje:
1. Przy skrzyżowaniu ul. Cybernetyki z ul. Rzymowskiego
• nasadzenie drzew, krzewów, bylin oraz roślin cebulowych;
• dostawa i montaż drobnych form architektury krajobrazu i/lub innej infrastruktury (np. kosz na śmieci, ławka, stojak rowerowy lub inne wg projektu);
• utworzenie ścieżki lub/i niewielkiego placyku z nawierzchni utwardzonej, wodnoprzepuszczalnej lub/i mineralnej/żwirowej;
• dostawa i montaż elementów dedykowanych owadom (np. hotel dla owadów);
• dostawa i montaż tabliczki „zrealizowano w ramach BO”
W związku z tym, że na etapie weryfikacji pomysłu niemożliwe jest opracowanie projektu wykonawczego, koszt realizacji w podanej lokalizacji oszacowano w następujący sposób:
Koszt projektu*: 5 000 zł
Koszt realizacji i rocznej pielęgnacji/eksploatacji: 99 000 zł
*(w przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie opracowywana w ZZW, kwota zostanie przeniesiona na realizację)

2. Przy skrzyżowaniu ul. Racławickiej z ul. Balonową
• nasadzenie krzewów, bylin oraz roślin cebulowych;
• dostawa i montaż drobnych form architektury krajobrazu i/lub innej infrastruktury (np. kosz na śmieci, ławka, stojak rowerowy lub inne wg projektu);
• utworzenie ścieżki lub/i niewielkiego placyku z nawierzchni utwardzonej, wodnoprzepuszczalnej lub/i mineralnej/żwirowej;
• dostawa i montaż tabliczki „zrealizowano w ramach BO”
W związku z tym, że na etapie weryfikacji pomysłu niemożliwe jest opracowanie projektu wykonawczego, koszt realizacji w podanej lokalizacji oszacowano w następujący sposób:
Koszt projektu*: 6 000 zł
Koszt realizacji i rocznej pielęgnacji/eksploatacji: 133 000 zł
*(w przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie opracowywana w ZZW, kwota zostanie przeniesiona na realizację)

3. Przy wyjściu z metra Ursynów w kierunku ul. Koncertowej
• nasadzenie drzew, krzewów oraz bylin
• dostawa i montaż drobnych form architektury krajobrazu i/lub innej infrastruktury (np. kosz na śmieci, ławka, stojak rowerowy lub inne wg projektu);
• utworzenie ścieżki lub/i niewielkiego placyku z nawierzchni utwardzonej;
• dostawa i montaż tabliczki „zrealizowano w ramach BO”
W związku z tym, że na etapie weryfikacji pomysłu niemożliwe jest opracowanie projektu wykonawczego, koszt realizacji w podanej lokalizacji oszacowano w następujący sposób:
Koszt projektu*: 15 000 zł
Koszt realizacji i rocznej pielęgnacji/eksploatacji: 163 000 zł
*(w przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie opracowywana w ZZW, kwota zostanie przeniesiona na realizację)

4. Przy przystanku autobusowym 'Białołęka Ratusz'
• zrealizowanie skweru w oparciu o fragment koncepcji Zielonej Modlińskiej
• dostawa i montaż tabliczki „zrealizowano w ramach BO”
W związku z tym, że na etapie weryfikacji pomysłu niemożliwe jest opracowanie projektu wykonawczego, koszt realizacji zgłoszonego pomysłu oszacowano w następujący sposób:
Koszt projektu*: 17 000 zł
Koszt realizacji i rocznej pielęgnacji/eksploatacji: 248 000 zł
*(w przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie opracowywana w ZZW, kwota zostanie przeniesiona na realizację)

5. Przy wejściu do Parku Mirowskiego od ul. Grzybowskiej
• demontaż istniejącej alejki
• nasadzenie roślinności;
• dostawa i montaż drobnych form architektury krajobrazu i/lub innej infrastruktury (np. kosz na śmieci, ławka, stojak rowerowy lub inne wg projektu);
• dostawa i montaż tabliczki „zrealizowano w ramach BO”
• projekt uzgodnić z BSKZ
W związku z tym, że na etapie weryfikacji pomysłu niemożliwe jest opracowanie projektu wykonawczego, koszt realizacji w podanej lokalizacji oszacowano w następujący sposób:
Koszt projektu*: 12 000 zł
Koszt realizacji i rocznej pielęgnacji/eksploatacji: 113 000 zł
*(w przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie opracowywana w ZZW, kwota zostanie przeniesiona na realizację)

6. Przy skrzyżowaniu ul. Broniewskiego z ul. Jarzębskiego
• zrealizowanie skweru w oparciu o fragment koncepcji Zielonej Broniewskiego
• dostawa i montaż tabliczki „zrealizowano w ramach BO”
W związku z tym, że na etapie weryfikacji pomysłu niemożliwe jest opracowanie projektu wykonawczego, koszt realizacji w podanej lokalizacji oszacowano w następujący sposób:
Koszt projektu*: 6 000 zł
Koszt realizacji i rocznej pielęgnacji/eksploatacji: 126 000 zł
*(w przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie opracowywana w ZZW, kwota zostanie przeniesiona na realizację)

7. Przy skrzyżowaniu ul. Radzymińskiej z ul. Łodygową
• zrealizowanie skweru w oparciu o fragment koncepcji Zielonej Radzymińskiej
• dostawa i montaż tabliczki „zrealizowano w ramach BO”
W związku z tym, że na etapie weryfikacji pomysłu niemożliwe jest opracowanie projektu wykonawczego, koszt realizacji w podanej lokalizacji oszacowano w następujący sposób:
Koszt projektu*: 5 000 zł
Koszt realizacji i rocznej pielęgnacji/eksploatacji: 44 000 zł
*(w przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie opracowywana w ZZW, kwota zostanie przeniesiona na realizację)

8. Przy ul. Cyrulików
• nasadzenie drzew i/lub krzewów, bylin oraz roślin cebulowych;
• dostawa i montaż drobnych form architektury krajobrazu i/lub innej infrastruktury (np. kosz na śmieci, ławka, stojak rowerowy lub inne wg projektu);
• utworzenie ścieżki lub/i niewielkiego placyku z nawierzchni utwardzonej, wodnoprzepuszczalnej lub/i mineralnej/żwirowej;
• dostawa i montaż elementów dedykowanych owadom (np. hotel dla owadów);
• dostawa i montaż tabliczki „zrealizowano w ramach BO”
W związku z tym, że na etapie weryfikacji pomysłu niemożliwe jest opracowanie projektu wykonawczego, koszt realizacji w podanej lokalizacji oszacowano w następujący sposób:
Koszt projektu*: 10 000 zł
Koszt realizacji i rocznej pielęgnacji/eksploatacji: 80 000 zł
*(w przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie opracowywana w ZZW, kwota zostanie przeniesiona na realizację)

9. Przy skrzyżowaniu ul. Kadetów z ul. Sączkową
• nasadzenie drzew i/lub krzewów, bylin oraz roślin cebulowych;
• dostawa i montaż drobnych form architektury krajobrazu i/lub innej infrastruktury (np. kosz na śmieci, ławka, stojak rowerowy lub inne wg projektu);
• utworzenie ścieżki lub/i niewielkiego placyku z nawierzchni utwardzonej, wodnoprzepuszczalnej lub/i mineralnej/żwirowej;
• dostawa i montaż elementów dedykowanych owadom (np. hotel dla owadów);
• dostawa i montaż tabliczki „zrealizowano w ramach BO”
W związku z tym, że na etapie weryfikacji pomysłu niemożliwe jest opracowanie projektu wykonawczego, koszt realizacji w podanej lokalizacji oszacowano w następujący sposób:
Koszt projektu*: 5 000 zł
Koszt realizacji i rocznej pielęgnacji/eksploatacji: 55 000 zł
*(w przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie opracowywana w ZZW, kwota zostanie przeniesiona na realizację)

10. W okolicy Metra Młociny
Nasadzenie roślin cebulowych w okolicy przystanku autobusowego 'Metro Młociny'.
Kosz posadzenia 1000m2 kwiatów cebulowych = 55 000 zł

11. Przy skrzyżowaniu ul. Broniewskiego z ul. Romaszewskiego
• zrealizowanie skweru w oparciu o fragment koncepcji Zielonej Broniewskiego
• dostawa i montaż tabliczki „zrealizowano w ramach BO”
W związku z tym, że na etapie weryfikacji pomysłu niemożliwe jest opracowanie projektu wykonawczego, koszt realizacji w podanej lokalizacji oszacowano w następujący sposób:
Koszt projektu*: 5 000 zł
Koszt realizacji i rocznej pielęgnacji/eksploatacji: 75 000 zł
*(w przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie opracowywana w ZZW, kwota zostanie przeniesiona na realizację)
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Utworzenie 10 miejsc do krótkiego wypoczynku mieszkańców i nasadzenie roślin cebulowych – miejsce przyjazne dla owadzich mieszkańców miasta.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1 Przy skrzyżowaniu ul. Cybernetyki z ul. Rzymowskiego - 104 000 zł
2 Przy skrzyżowaniu ul. Racławickiej z ul. Balonową - 139 000 zł
3 Przy wyjściu z metra Ursynów w kierunku ul. Koncertowej - 178 000 zł
4 Przy przystanku autobusowym 'Białołęka Ratusz' - 265 000 zł
5 Przy wejściu do Parku Mirowskiego od ul. Grzybowskiej - 125 000 zł
6 Przy skrzyżowaniu ul. Broniewskiego z ul. Jarzębskiego - 132 000 zł
7 Przy skrzyżowaniu ul. Radzymińskiej z ul. Łodygową - 49 000 zł
8 Przy ul. Cyrulików - 90 000 zł
9 Przy skrzyżowaniu ul. Kadetów z ul. Sączkową - 60 000 zł
10 W okolicy Metra Młociny - 55 000 zł
11 Przy skrzyżowaniu ul. Broniewskiego z ul. Romaszewskiego - 80 000 zł
RAZEM: 1 277 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 277 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Utworzenie nowych miejsc do chwilowego wypoczynku

Modyfikacje

26.04.2021 12:23
Dział Budżetu Obywatelskiego
26.04.2021 14:48
Dział Budżetu Obywatelskiego
28.04.2021 10:28
Dział Budżetu Obywatelskiego
29.04.2021 13:17
Dział Budżetu Obywatelskiego

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Dodatkowe tereny zielone w mieście są bardzo potrzebne, ale równie ważny jest dobór gatunków roślin do nasadzeń. Nie mogą to być gatunki inwazyjne, a najlepiej byłoby, jeśli będzie się wybierać gatunki rodzime zamiast obcych (nawet tych nieuznawanych za inwazyjne). Jeśli w danym miejscu jest jakaś naturalna roślinność, to warto postarać się ją zachować przynajmniej na jakiejś części powierzchni.
  Mieszkanka26075  02.02.2021 18:21
 • Parki kieszonkowe to dobry pomysł - zagłosowane :)
  Łukasz Garbal  29.06.2021 20:36
 • Parki kieszonkowe to super pomysł. Prosze o podpowiedz jak mozna zglosic stworzenie parku kiesznkowego na Bemowie w pasie napowietrzania Warszawy (miedzy Lazurowa a trasa S8).
  Mieszkanka28198  29.06.2021 22:28
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany