Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną

122
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Barbara Laszczkowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
70 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1995 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
1.Obsadzenie zimozielonymi pnączami/ Schizophragma-Przywarka/ parkanów wokół Przedszkola nr 100 na długości 300mb i utworzenie ścieżki edukacyjnej dla dzieci omawiającej zagadnienia z zakresu ekologii.
2. W szkole nr 264 obsadzenie parkanu od ulicy Siemińskiego i Dickensa o długości 180m, 3.Przedszkolu nr 239 obsadzenie 16mb bluszczem zimozielonym Schizophragma- Przywarka i/lub Wiciokrzew ( Lonicera)

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
30.06.2022 10:25

Jestesmy na etapie wyboru oferenta. Projekt ma być zrealizowany do 31 sierpnia. 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Placówki Oświatowe

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parkany przy ulicy Częstochowskiej,Nieborowskiej, Brwinowskiej, Siemieńskiego, Dickensa i Al. Jerozolimskich
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła nr 264 oraz Przedszkola nr 100 i 239 znajdują się pomiędzy ulicami, gdzie jest wzmożony ruch samochodowy. Ponadto w ostatnim czasie, ze względu na zły stan drzew, wiele zostało wyciętych. Nowe nasadzenia nie są obecnie w stanie zastąpić utraconej powierzchni biologicznie czynnej, co skutkuje większym zanieczyszczeniem powietrza. Zielony parkan posiada wiele zalet, dotyczą one kwestii zarówno ekologicznych, społecznych jak i estetycznych.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
1.Obsadzenie zimozielonymi pnączami/ Schizophragma-Przywarka/ parkanów wokół Przedszkola nr 100 na długości 300mb i utworzenie ścieżki edukacyjnej dla dzieci omawiającej zagadnienia z zakresu ekologii.
2. W szkole nr 264 obsadzenie parkanu od ulicy Siemińskiego i Dickensa o długości 180m, 3.Przedszkolu nr 239 obsadzenie 16mb bluszczem zimozielonym Schizophragma- Przywarka i/lub Wiciokrzew ( Lonicera)
Opis projektu
Obsadzenie parkanu roślinami pnącymi zimozielonymi /Schizophragma-Przywarka / i Wiciokrzew (Lonicera) Przedszkola nr 100 przy ulicy Częstochowskiej 16/18,
posiada wiele zalet ekologicznych, społecznych i estetycznych. Należą do nich m.in. oczyszczanie powietrza, obniżanie temperatury otoczenia, jak również zwiększenie różnorodności gatunkowej w miastach, zatrzymywanie wody opadowej. Co więcej, ludzie w zielonym otoczeniu czują się lepiej. Działanie wpisuje się m.in. w nurt przeciwdziałania negatywnym skutkom zmiany klimatu.

Rośliny znajdujące się na zielonym parkanie:
1. filtrują pyły unoszące się w powietrzu oraz przetwarzają CO2 na tlen. Jeden m2 zielonej ściany pochłania 2,3 kg CO2 z powietrza rocznie oraz wytwarza 1,7 kg tlenu. Zielone parkany znacznie przyczynią się do oczyszczania powietrza.
2. pochłaniają światło słoneczne, 50% jest absorbowane a 30% odbite, co pomaga stworzyć chłodniejszy i bardziej przyjemny klimat. Obsadzony zielenią parkan ma pozytywny wpływ na efekt wyspy ciepła w mieście. Ogólnie rzecz ujmując, możliwe jest obniżenie temperatury w obszarze miejskim o 3°C.
3. zmniejszają poziom hałasu w otoczeniu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.
Obsadzony zielenią parkan działa niczym bariera dźwiękowa dla otoczenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Przebywanie i praca w otoczeniu zieleni ma niezwykle korzystny wpływ na samopoczucie. Zielone środowisko uspokaja, przyczynia się do redukcji stresu mieszkańców i dzieci. Zieleń porastająca parkan, stanowi wymarzone schronienie dla ptaków, motyli oraz innych owadów, co ma szczególne znaczenie w przestrzeniach miejskich, gdzie głównie znajduje się beton i asfalt.
4. chłoną wodę deszczową, gdyż wraz z podłożem działają niczym zbiornik. Opóźnia to odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji, oczyszcza wodę deszczową; woda również, odparowuje poprzez rośliny. Wszystko to przyczynia się do stabilizacji poziomu wód gruntowych, zmniejsza obciążenia szczytowe sieci kanalizacyjnej oraz obniża ryzyko powodzi.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, która jest korzystna zarówno dla dzieci uczęszczających do szkoły i przedszkoli - wytłumia hałas dobiegający z ulicy, zwiększa powierzchnię biologicznie czynną, która absorbuje zanieczyszczenia, poprawiając jakość powietrza, co jest istotne również dla mieszkańców i przechodniów.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Łączny koszt ok. 70 000,00zł zgodnie z projektem.
na obsadzenie pnączami (bluszcz hedera helix) parkanu wokół Przedszkola na długości 300 mb. Należy posadzić 750 szt pnączy w odległości co 40 cm.
Przy założeniu że sadzonka będzie w pojemniku m.in.C2 (2 litrowy) i wysokości 100 cm , dołki zostaną zaprawione ziemia urodzajną i całość odsypana korą ,ok.42 600,00zł (zakup, transport, robocizna)
dla Przedszkola nr 239 kwota 3000,00 zł
na obsadzenie 16 mb zimozielonym bluszczem , należy posadzić 40 szt.;

dla szkoły podstawowej nr 264 kwota 24 300,00 zł
na 180 mb należy posadzić 450 szt. sadzonek pnączy.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
70 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
19 marca 2021 r., poinformowano ww. placówki o rozpoczęciu ocen merytorycznych i poproszono o opinie w sprawie projektu i o decyzję.
Dyrekcje zainteresowanych placówek wyraziły zgodę na udział i realizacje projektu.
23 marca 2021 r., Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota otrzymał z Wydziału Ochrony Środowiska opinię dot. projektu. Koszt został zaakceptowany , natomiast uwagi dotyczyły gatunków roślin użytych do obsadzenia parkanów. Zwrócono uwagę że rośliny wskazane w projekcie mogą być trujące i alergizujące .
Z uwagi na szkodliwość roślin a jednocześnie bliskość parkanów w otoczeniu małych dzieci, postanowiono zmienić rośliny na wskazane przez WOŚ tj. pnącze Schizophragma-Przywarka , i Wiciokrzew (Lonicera).
Wydział Oświaty i Wychowania w dniu 29 marca br. otrzymał zgodę od autorki po uprzednim zapoznaniu się ze zmianami projektu drogą emailową i telefoniczną.

Modyfikacje

26.01.2021 11:47
Koordynator w Dzielnicy Ochota
20.04.2021 12:06
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota
28.04.2021 12:05
Koordynator w Dzielnicy Ochota
01.06.2021 13:29
Koordynator w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany