Skatepark na Białołęce

93
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Norbert Zielinski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
700 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wybudowanie skateparku o nawierzchni betonowej w wyznaczonym przez autora miejscu. Sam skatepark będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców 24/h oraz będzie bezpieczny do użytkowania, projekt dodatkowo zakłada oświetlenie obiektu, zakup i montaż ławek.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Proponowane miejsca:
Park henrykowski
Proponowane miejsce, współrzędne geograficzne: 52°18'44.1"N 20°57'20.5"E
park mehoffera
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W załączniku proponowane miejsca.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie skateparku o nawierzchni betonowej w wyznaczonym przez autora miejscu. Sam skatepark będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców 24/h oraz będzie bezpieczny do użytkowania, projekt dodatkowo zakłada oświetlenie obiektu, zakup i montaż ławek.
Opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie skateparku o nawierzchni betonowej w wyznaczonym przez autora miejscu. Sam skatepark będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców 24/h oraz będzie bezpieczny do użytkowania, projekt dodatkowo zakłada oświetlenie obiektu, zakup i montaż ławek.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Aktualnie w okolicy brakuję takich inwestycji które pomogłyby w rozwijaniu pasji u młodych osób.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
700 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Na wskazanych lokalizacjach skatepark nie może być zrealizowany. Lokalizacja nr 1 Park Henrykowski - zgodnie z UCHWAŁĄ NR XCII/2347/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Henrykowa dla terenu A.1.ZP, gdzie znajduje się Park Henrykowski, ustala się przeznaczenie: zieleń urządzona. Dalsze ustalenia: 1)ustala się zachowanie istniejącej zieleni urządzonej, parkowej poprzez: a) utrzymanie zagospodarowania terenu zielenią urządzoną przy zachowaniu istniejących oraz uzupełnieniu nasadzeń drzew, b) zachowanie i adaptację istniejących placów sportowych, c) realizację alejek i placyków pieszych, d)realizację placów zabaw dla dzieci, e) wyposażenie w obiekty małej architektury typu: ławki, urządzenia oświetleniowe; 2) dopuszcza się realizację ciągów pieszych w postaci ścieżek o utwardzonej nawierzchni; 3) nakazuje się realizację oświetlenia wzdłuż ciągów pieszych; 4) ustala się realizację ogólnodostępnego wejścia do parku od strony terenu A.2.U/MW, zgodnie z oznaczonym na rysunku planu rejonem lokalizacji projektowanego wejścia do parku; 5) ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 70%; 6) w pozostałym zakresie obowiązują: § 4 ust. 2 pkt 4, § 6, § 7 pkt 2 lit. e, § 10 pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. a, b, d, e, pkt 4 lit. e, § 11, § 13 pkt 1 lit. c i pkt 2. 3. Dla naszej weryfikacji wniosku najistotniejszy jest pkt. 5) ustala się wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 70%. Po wykonaniu w 2020 roku wodnego placu zabaw procent powierzchni biologicznie czynnej jest 70%, wobec czego, każda kolejna lokalizacja inwestycji polegająca na zmniejszaniu powierzchni biologicznie czynnej jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Lokalizacja nr 2 Park Ogrody Mehoffera- teren ten objęty jest UCHWAŁĄ NR XCIII/2383/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 30 października 2014 r. planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodwory Południowe. Teren zajmowany obecnie na park to część planu określona symbolami C2.2 MW. Funkcje podstawowe zagospodarowania terenu to zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a uzupełniające : a) usługi podstawowe, b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, c) zieleń urządzona; Plan nakazuje zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej jako zieleń urządzoną o charakterze parkowym, co jest realizowane obecnie. Budowa skateparku nie spełnia warunków planu i nie może być realizowana we wskazanej lokalizacji.

Modyfikacje

14.12.2020 17:37
Autor projektu
14.12.2020 17:40
Autor projektu
11.01.2021 12:32
Autor projektu
23.01.2021 22:48
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Skatepark to nie tylko miejsce dla dzieci, także dorosłych. Miejsce rozwoju psychoruchowego a także integracji społeczności. Warto zadbać o to by dzieci i młodzież miały bezpieczną przestrzeń do treningu a nie jeździli po ulicach. Mądrze zaprojektowany skatepark jest niczym plac zabaw, nie tylko dla dzieci, młodzieży ale także dorosłych!
    Mam nadzieję, że w przyszłości uda się zrealizować projekt!
    Mieszkanka27089  16.06.2021 11:19
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany