Nieodpłatne warsztaty naukowe uniwersytetu dziecięcego w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe

806
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / Zrealizowano
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
23 000 zł
Kategoria
 • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Oddano 1117 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Organizacja nieodpłatnych warsztatów naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
03.01.2018 15:38
Pierwszy oraz drugi semestr Uniwersytetu Dziecięcego został zrealizowany zgodnie z zaplanowanymi terminami. Wszystkie spotkania warsztatowe oraz pokazy naukowe realizowane były bez zmian. Spotkania warsztatowe oraz pokazy naukowe odbywały się w siedzibie Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2 i dotyczyły różnorodnych dziedzin wiedzy.
Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Praga-Południe

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Podskarbińska 2
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zajęcia będą odbywały się na terenie Centrum Promocji Kultury, przy ul. Podskarbińskiej 2
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Organizacja nieodpłatnych warsztatów naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe.
Opis projektu
Projekt będzie polegał na organizacji nieodpłatnych zajęć naukowych dla dzieci w formule uniwersytetu dziecięcego - prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i kompetentnych pasjonatów, w formie warsztatów i pokazów aktywizujących dzieci i pobudzających ich zainteresowanie różnymi dziedzinami wiedzy, w sposób odbiegający od rutyny szkolnej. Warsztaty będą maksymalnie aktywizowały uczestników: dawały dzieciom możliwość wykonywania doświadczeń, prowadzenia obserwacji, wyciągania wniosków, zadawania pytań.
Przewidywane dziedziny: biologia, chemia, fizyka, ekologia, geografia, geologia, historia, archeologia, filozofia, technologia, zoologia, matematyka, archeologia, medycyna, inżynieria, muzyka,plastyka
Przewiduje się spotkania w małych grupach warsztatowych (do 25 osób) i większych grupach (do 70 osób) - tu uczestniczyć mogą również rodzice małych studentów.

Miejsce:
Kiedy? W czasie roku szkolnego, ewentualnie również w czasie wakacji i ferii (jeśli będzie zainteresowanie).
Liczba spotkań: 25 tematów w grupach do 25 osób, po dwie grupy na temat (razem 50 warsztatów)
oraz
5 spotkań w dużej grupie do ok 70 osób (dzieci + rodzice).
Czas trwania spotkań: 60-90 minut.
Uzasadnienie realizacji projektu
Uniwersytety dziecięce są bardzo atrakcyjną i efektywnie rozwijającą zainteresowania dzieci formą edukacyjną, znakomicie uzupełniającą podstawową naukę w szkole.
Organizacja nieodpłatnych zajęć tego typu da możliwość najmłodszym mieszkańcom pobudzenia ich zainteresowań w kierunku naukowym, z wielką korzyścią dla ich dalszej edukacji. Lokalizacja zajęć dodatkowo przyciąga i oswaja dzieci ze światem wyższych wartości, czyniąc z CPK miejsce żywego spotkania z naukowcami i pasjonatami.
Nieodpłatny charakter zajęć ma walor zwiększający szanse edukacyjne dzieci z rodzin mniej zamożnych czy wielodzietnych. Zaproszenie rodziców na niektóre ze spotkań stwarza okazję do konstruktywnego, wspólnego spędzania wolnego czasu, dając impuls do rozmów i rozwijania zainteresowań rodziców i dzieci.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Organizacja 25 spotkań w mniejszych grupach, po dwie grupy na temat = 50 warsztatów (honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce, opieka) - 18 000 zł
oraz
2. Organizacja 5 spotkań naukowych w dużej grupie do 70 osób (honoraria prowadzących, organizacja, materiały, pomoce, opieka) - 5000 zł

od stycznia do grudnia 2017
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
23 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Dokumenty

Załączniki

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Czy zabronione jest w regulaminie składanie wniosków przez osoby powiązane zawodowo z tematem projektu?
  Czy to nie nadużycie?
  Przecież we wniosku nie jest wskazane, kto ma realizować projekt.


  Mieszkaniec3540  19.05.2016 12:36
  • Dzień Dobry, w moim rozumieniu nie, zamieszczam swoją odpowiedź skierowaną do Urzędu z wnioskiem o ponowną weryfikację. Szkoda byłoby gdyby projekt przepadł, wiem, że sporo dzieci i rodziców się na niego nastawia. AN

   "Poniżej przedstawiam bardziej uszczegółowiony plan tematyczny warsztatów (rozwinięcie pierwszej odpowiedzi przesłanej w trakcie weryfikacji szczegółowej projektów do PB 2016, do p. Szeptyckiej w dniu 30 marca).

   1. Chciałabym odnieść się do stwierdzenia podanego w uzasadnieniu negatywnej opinii o projekcie: "Przy bardzo ogólnym zarysie pomysłu i nieprecyzyjnym kosztorysie, pomimo wezwania do uszczegółowienia, projekt niemożliwy do zrealizowania" . Projekt został uszczegółowiony, również kosztorys, w w.w. odpowiedzi z 30 marca, powyższe stwierdzenie nie jest więc prawdą.
   Udzieliłam odpowiedzi na poszczególne punkty zapytania p. Szeptyckiej, ona jednaka nie sygnalizowała, że są niewystarczające i oczekuje dalszych uszczegółowień, z czym nie byłoby problemu.

   2. Zdanie o "niemożliwości zrealizowania" jest trudne do obronienia wobec faktu, że program wg bardzo podobnych założeń jest obecnie realizowany w dzielnicy Rembertów z BP, z sukcesem, lista rezerwowa oczekujących na miejsce na warsztatach liczy kilkadziesiąt osób, frekwencja prawie 90%.

   3. Chciałabym odnieść się również do uwagi, że działalność wnioskodawcy ma profil pokrywający się z zakresem projektu, co ma stanowić uzasadnienie negatywnej opinii nt wniosku. Złożenie projektu wynika z licznych wniosków i zapytań rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego, za którego stronę merytoryczną odpowiadam. Rodzice wielokrotnie, również w ankietach, wyrażali życzenie i oczekiwanie, by dzieci (np z rodzin wielodzietnych) uczęszczały na zajęcia nieodpłatnie. Dotychczas w NaUD staraliśmy się wyjść naprzeciw takiej potrzebie np. proponując zniżki dla rodzeństw i organizując na własny koszt całkowicie nieodpłatne pokazy, ale nasz budżet jest bardzo ograniczony a działalność półspołeczna (obecnie została zakończona rejestracja Fundacji Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego).

   Jesteśmy świadomi, że wykonawca projektu nie jest przesądzony jednakże regulamin BP nie zabrania składania wniosków w sytuacji takiej jak nasza, o ile wnioskodawca jest mieszkańcem Warszawy - więc nie jest uprawnione traktowanie tej sytuacji jako zarzut pod naszym adresem i uzasadnienie negatywnej opinii, tym bardziej, że we wniosku nazwa Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego nigdzie nie pojawia. Proszę zwrócić uwagę, że "uniwersytet dziecięcy" to współcześnie nie nazwa własna a jedynie format zajęć edukacyjnych, tak jak np. "uniwersytet trzeciego wieku", na co chcielibyśmy zwrócić uwagę Komisji.

   Szczegółowy plan tematyczny przewidywanych w projekcie zajęć:
   Pokazy dla dzieci i rodziców (zaplanowane 5):
   1.chemia
   2. zoologia
   3. geografia - podróże
   4. fizyka
   5. historia

   Warsztaty (zaplanowane 25)

   1. historia (średniowiecze)
   2. historia (starożytność)
   3. historia (czasy nowożytne)
   4. filozofia (starożytni filozofowie)
   5. matematyka (miary i wagi)
   6. biologia (botanika)
   7. biologia (zoologia - bezkręgowce)
   8. biologia (zoologia - kręgowce)
   9. biologia (botanika)
   10. geografia (rzeźba terenu)
   11. geografia (zjawiska pogodowe, klimat)
   12. archeologia
   13. medycyna
   15. fizjologia człowieka
   16. inżynieria (wybrana dziedzina 1)
   17. inżynieria (wybrana dziedzina 2)
   18. geologia
   19. fizyka (ciało stałe)
   20. fizyka (promieniowanie)
   21. fizyka (niskie temperatury)
   22. podróże (Azja)
   23. podróże (Ameryka)
   24. muzyka
   25. wybrana dziedzina sztuk plastycznych
   Mieszkaniec  19.05.2016 12:45 Autor projektu
 • Wszystko wydaje się jasne we wniosku, powinno się dać szanse mieszkańcom zadecydować, czy takie zajęcia powinny się odbywać.
  Mieszkaniec3540  19.05.2016 12:49
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany