Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka oraz rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej.

300
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
186 650 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka oraz rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej od skrzyżowania z Gagarina aż do skrzyżowania z Chełmską. Dzielnica: Sielce, Dolny Mokotów. Ważne: Ilość miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon ulic Gagarina, Czerska, Łużycka. Dzielnica: Sielce, Dolny Mokotów. Park kieszonkowy nr obrębu 10306, działki 36/2, rewitalizacja zieleni wzdłuż Czerskiej od skrzyżowania Gagarina do skrzyżowania z Chełmską.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka oraz rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej od skrzyżowania z Gagarina aż do skrzyżowania z Chełmską. Dzielnica: Sielce, Dolny Mokotów. Ważne: Ilość miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.
Opis projektu
1. Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka (w pobliżu lecznicy weterynaryjnej, między blokami).
a) wykonanie nowej nawierzchni na przedepcie z ulicy Łużyckiej do ulicy Gagarina z naturalnej nawierzchni przepuszczającej wodę,
b) zasadzenie nowych krzewów, bylin, kwiatów, drzew, trawy,
c) ustawienie małej infrastruktury w postaci 2 szt. koszy na śmieci,
d) ławki z oparciem (1 szt.),
e) demontaż betonowych pozostałości po starej zepsutej infrastrukturze tj. elementy piaskownic, elementy chodnika.

Parki kieszonkowe zyskują na popularności, ponieważ oferują dostęp do zieleni w miejscach intensywnie zabudowanych. Pozwalają schronić się w cieniu, zaczerpnąć świeżego powietrza, chwilę odpocząć w drodze z zakupów, pracy, czy szkoły. Odzyskajmy zaniedbany teren i oddajmy go mieszkańcom :)

2. Rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej od skrzyżowania z Gagarina aż do skrzyżowania z Chełmską.
a) nasadzenie krzewów i trawnika w miejsce klepiska między miejscami parkingowymi - wymiana gruntu z mis lub ich korowanie, w zależności od zastanej sytuacji/potrzeb w przypadku każdej z mis wraz z nasadzeniem krzewów,
b) ponowne nasadzenie drzew w miejscach, gdzie zostały po nich niecki w chodniku - 5 szt. drzew wraz z demontażem istniejącego kosza z jednej z mis i zakupem nowego kosza,
c) nasadzenie/odtworzenie krzewów na przedepcie przy budynku Czerska 18 w stronę ulicy Łużyckiej.

Ważne ! Ilość miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt zakłada zagospodarowanie istniejącej przestrzeni, tak by służyła mieszkańcom i budowała pozytywny wizerunek dzielnicy. Obecnie teren jest zaniedbany. Projekt ma na celu poprawę walorów estetycznych terenu, a co za tym idzie zwiększenie jego atrakcyjności wśród mieszkańców. Ponadto celem jest zwiększenie ilości zieleni w tym obszarze.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka (w pobliżu lecznicy weterynaryjnej, między blokami).
Ścieżka o nawierzchni mineralnej: ok. 210 m2=> 210x400 zł/m2 = 84 000 zł
Nasadzenia nowych krzewów, bylin, kwiatów, drzew, trawy w granicach działki-parku kieszonkowego: 20 000 zł
Częściowa wymiana gruntu i demontaż starych elementów: 10 000 zł
Zakup elementów małej architektury: 4 000 zł (ławka warszawska – 1 szt.), kosze na odpady 3 200 zł (2 szt. betonowo-drewniane z daszkiem): łącznie 7 200 zł
Dokumentacja projektowa: 20 000 zł
CA dla parku kieszonkowego: 141 200 zł
2. Rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej od skrzyżowania z Gagarina aż do skrzyżowania z Chełmską.
Nasadzenie krzewów i trawnika w miejsce klepisk między miejscami parkingowymi na wybranych fragmentach na całym odcinku Czerskiej i w miejscu przedeptu Czerska/Łużycka– 23 000 zł
Ponowne nasadzenie drzew (obwód pnia:16-18 cm) w miejscach, gdzie zostały po nich niecki w chodniku – 5x1 5400 = 7 700 zł,
Demontaż kosza i zastąpienie go nowym koszem (2 000 zł/szt),
Wymiana gruntu w misach z zastąpieniem urobku ziemią urodzajną: 150 m2 * 50 zł/m2 = 7 500 zł
Korowanie mis lub trawników: 350 m2*15 zł/m2 = 5 250 zł
CA rewitalizacja zieleni przy ul. Czerskiej: 45 450 zł
ŁĄCZNIE: 186 650,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
186 650,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Poprawa estetyki ulicy Czerskiej oraz terenu podwórka pomiędzy budynkami ul. Łużycka 4 - ul. Łużycka 10. Możliwy negatywny odbiór realizacji projektu przez okolicznych mieszkańców ze względu na obecność ławki w niewielkiej odległości od budynków.

Modyfikacje

15.01.2021 10:26
Autor projektu
08.04.2021 13:35
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany