Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka oraz rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej.

300
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Anna Ermich
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
186 650 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka oraz rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej od skrzyżowania z Gagarina aż do skrzyżowania z Chełmską. Dzielnica: Sielce, Dolny Mokotów. Ważne: Ilość miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rejon ulic Gagarina, Czerska, Łużycka. Dzielnica: Sielce, Dolny Mokotów. Park kieszonkowy nr obrębu 10306, działki 36/2, rewitalizacja zieleni wzdłuż Czerskiej od skrzyżowania Gagarina do skrzyżowania z Chełmską.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka oraz rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej od skrzyżowania z Gagarina aż do skrzyżowania z Chełmską. Dzielnica: Sielce, Dolny Mokotów. Ważne: Ilość miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.
Opis projektu
1. Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka (w pobliżu lecznicy weterynaryjnej, między blokami).
a) wykonanie nowej nawierzchni na przedepcie z ulicy Łużyckiej do ulicy Gagarina z naturalnej nawierzchni przepuszczającej wodę,
b) zasadzenie nowych krzewów, bylin, kwiatów, drzew, trawy,
c) ustawienie małej infrastruktury w postaci 2 szt. koszy na śmieci,
d) ławki z oparciem (1 szt.),
e) demontaż betonowych pozostałości po starej zepsutej infrastrukturze tj. elementy piaskownic, elementy chodnika.

Parki kieszonkowe zyskują na popularności, ponieważ oferują dostęp do zieleni w miejscach intensywnie zabudowanych. Pozwalają schronić się w cieniu, zaczerpnąć świeżego powietrza, chwilę odpocząć w drodze z zakupów, pracy, czy szkoły. Odzyskajmy zaniedbany teren i oddajmy go mieszkańcom :)

2. Rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej od skrzyżowania z Gagarina aż do skrzyżowania z Chełmską.
a) nasadzenie krzewów i trawnika w miejsce klepiska między miejscami parkingowymi - wymiana gruntu z mis lub ich korowanie, w zależności od zastanej sytuacji/potrzeb w przypadku każdej z mis wraz z nasadzeniem krzewów,
b) ponowne nasadzenie drzew w miejscach, gdzie zostały po nich niecki w chodniku - 5 szt. drzew wraz z demontażem istniejącego kosza z jednej z mis i zakupem nowego kosza,
c) nasadzenie/odtworzenie krzewów na przedepcie przy budynku Czerska 18 w stronę ulicy Łużyckiej.

Ważne ! Ilość miejsc parkingowych pozostanie bez zmian.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt zakłada zagospodarowanie istniejącej przestrzeni, tak by służyła mieszkańcom i budowała pozytywny wizerunek dzielnicy. Obecnie teren jest zaniedbany. Projekt ma na celu poprawę walorów estetycznych terenu, a co za tym idzie zwiększenie jego atrakcyjności wśród mieszkańców. Ponadto celem jest zwiększenie ilości zieleni w tym obszarze.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Park kieszonkowy w obrębie ulic Gagarina, Czerska, Łużycka (w pobliżu lecznicy weterynaryjnej, między blokami).
Ścieżka o nawierzchni mineralnej: ok. 210 m2=> 210x400 zł/m2 = 84 000 zł
Nasadzenia nowych krzewów, bylin, kwiatów, drzew, trawy w granicach działki-parku kieszonkowego: 20 000 zł
Częściowa wymiana gruntu i demontaż starych elementów: 10 000 zł
Zakup elementów małej architektury: 4 000 zł (ławka warszawska – 1 szt.), kosze na odpady 3 200 zł (2 szt. betonowo-drewniane z daszkiem): łącznie 7 200 zł
Dokumentacja projektowa: 20 000 zł
CA dla parku kieszonkowego: 141 200 zł
2. Rewitalizacja zieleni wzdłuż ulicy Czerskiej od skrzyżowania z Gagarina aż do skrzyżowania z Chełmską.
Nasadzenie krzewów i trawnika w miejsce klepisk między miejscami parkingowymi na wybranych fragmentach na całym odcinku Czerskiej i w miejscu przedeptu Czerska/Łużycka– 23 000 zł
Ponowne nasadzenie drzew (obwód pnia:16-18 cm) w miejscach, gdzie zostały po nich niecki w chodniku – 5x1 5400 = 7 700 zł,
Demontaż kosza i zastąpienie go nowym koszem (2 000 zł/szt),
Wymiana gruntu w misach z zastąpieniem urobku ziemią urodzajną: 150 m2 * 50 zł/m2 = 7 500 zł
Korowanie mis lub trawników: 350 m2*15 zł/m2 = 5 250 zł
CA rewitalizacja zieleni przy ul. Czerskiej: 45 450 zł
ŁĄCZNIE: 186 650,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
186 650,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Poprawa estetyki ulicy Czerskiej oraz terenu podwórka pomiędzy budynkami ul. Łużycka 4 - ul. Łużycka 10. Możliwy negatywny odbiór realizacji projektu przez okolicznych mieszkańców ze względu na obecność ławki w niewielkiej odległości od budynków.

Modyfikacje

15.01.2021 10:26
Autor projektu
08.04.2021 13:35
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany