Leśne boiska w Parku Kultury w Powsinie

657
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 010 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Remont nawierzchni istniejących boisk do koszykówki, siatkówki oraz badmintona dla zapewnienia miejsce aktywnej rekreacji w przepięknym i zalesionym Parku Kultury w Powsinie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Boiska sportowe do siatkówki i koszykówki położone w południowej części Parku Kultury w Powsinie ul. Maślaków 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Boiska sportowe położone w lesie na terenie Parku Kultury w Powsinie na południe od wąwozu.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Remont nawierzchni istniejących boisk do koszykówki, siatkówki oraz badmintona dla zapewnienia miejsce aktywnej rekreacji w przepięknym i zalesionym Parku Kultury w Powsinie.
Opis projektu
Projekt polega na remoncie 5 boisk sportowych (dwóch boisk do siatkówki, dwóch boisk do koszykówki oraz jednego boiska do badmintona) obejmujący wymianę nierównej i niebezpiecznej nawierzchni tartanowej i ziemnej na nową, budowie ograniczeń przed wytoczeniem piłek za obszar boisk (piłkochwyty). Budowę w sąsiedztwie dużej strefy street workout. Remont istniejącej altany oraz budowę dodatkowej stanowiących ochronę przed deszczem oraz miejsce wypoczynku. Remont istniejących prysznicy terenowych z miejscem do czerpania wody. Doposażenie terenu wokół w ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Projekt zakłada budowę alejek parkowych o nawierzchni naturalnej wokół boisk. Wraz z remontem boisk i doposażeniem terenu planowane jest przygotowanie miejsca pod ustawienie przenośnych toalet udostępnianych w sezonie letnim.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Istniejące boiska w Parku Kultury w Powsinie uległy zużyciu i zniszczeniu uniemożliwiając na nich grę. Celem projektu jest udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej mieszkańcom, jako niezbędnej przestrzeni do aktywnej rekreacji w bezpośrednim sąsiedztwie dzikiej natury.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
rodzaj wyposażenia/prac
1. uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu remontu boisk z infrastrukturą towarzyszącą, wykonanie dokumentacji powykonawczej (projekt zagospodarowania terenu i infrastruktury towarzyszącej boiskom)
2. remont nawierzchni 5 szt. boisk wraz utylizacją starej nawierzchni, montażem piłkochytów i montażem nowej nawierzchni
3. ławka z oparciem (15 szt.)
4. stoły piknikowe (4 szt.)
5. stojaki rowerowe (35 szt.)
6. kosze na śmieci - komplet do segregacji odpadów (5 szt.)
7. poidło uniwersalne (misy na trzech poziomach)
8. prysznic terenowy wraz z punktem czerpania wody
9. przyłącze wodociągowe - remont instalacji (sieć wewnętrzna) wraz z drenażem odprowadzającym wodę z prysznica terenowego
10. wymiana podstawy prysznica zastosowanie nawierzchni antypoślizgowej - chodnik z odpływami
11. budowa strefy pod przenośne toalety w formie drewnianej osłony wraz z utwardzeniem gruntu pod toalety (kabina przystosowana do standardu obsługi osób z niepełnosprawnością, miejscem pod przenośną umywalkę oraz szatnią plenerową
12. remont 1 szt. i budowa 1 szt. altany chroniącej przed deszczem
13. przygotowanie podłoża pod budowę strefy workout w miejscu istniejącego niewykorzystywanego boiska ziemnego
14. street workout wyposażenie - podpory niskie, podpory skośne, podpory wysokie, drążki, podesty, ławeczki, podciągi itp.
15. wykonanie drogi szutrowej w miejsce istniejącej drogi gruntowej leśnej służącej obsłudze toalet i umożliwienia dojazdu w celu konserwacji infrastruktury (droga szutrowa z krawężnikami) - ok.1600 m²
16. wykonanie alejek szutrowych w miejscu istniejących alejek gruntowych ułatwiających dojście do modernizowanych boisk - ok. 1480 m² wraz z miejscami pod stojaki rowerowe, ławki i stoły piknikowe
17. przegląd drzewostanu rosnącego w bezpośrednim sąsiedztwie remontowanych boisk wraz z jego inwentaryzacją, przeprowadzeniem prac dendrologicznych (wycinka, usunięcie posuszu, wprowadzenie zabezpieczeń przed wyłamaniem) oraz wprowadzeniem nowych nasadzeń
18. tablica regulaminowo- informacyjna
19. przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego
20. prowadzenie nadzoru inwestorskiego (3%)
21. przyłącze elektryczne do najbliższej skrzynki elektrycznej wraz z linią elektryczną zasilającą latarnie (sieć wewnętrzna) ok. 1 km
22. montaż słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych, oprawy LED (oświetlenie dojścia do boisk i terenu wokół nich) - przybliżona liczba 45 szt.
23. tablica z regulaminem oraz oznakowanie graficzne obiektu

Koszt realizacji zadania: 2 010 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 010 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Rewitalizacja istniejących boisk sportowych, które aktualnie nie spełniają swojej funkcji, udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej mieszkańcom, jako niezbędnej przestrzeni do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu.

Modyfikacje

25.02.2021 10:58
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
21.04.2021 13:32
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
27.04.2021 21:43
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 10:27
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 13:53
Koordynator w Biurze Sportu i Rekreacji
28.04.2021 17:07
Zespół Infrastruktury Sportowej w Biurze Sportu i Rekreacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Zwierzęta dobrze sobie radzą w miastach ale muszą mieć również miejsce do odpoczynku, miejsca ciche , w których będą czuły się bezpieczne. Boiska mogą wypłoszyć zwierzęta.
    Mieszkaniec21462  16.06.2021 10:38
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany