Plac zabaw przy ul. Lekkiej/Nocznickiego

105
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
199 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu jest stworzenie placu zabaw dla najmłodszych wraz z zasadzeniem drzew i krzewów w celu walki ze smogiem i hałasem związanym z przebiegającą obok ruchliwą ulicą Nocznickiego, a także znajdującą się niedaleko hutą.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Część działki nr 339/1 o powierzchni ok. 510 m2, znajdującej się w pasie między budynkami przy Nocznickiego 25 i Nocznickiego 27.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest stworzenie placu zabaw dla najmłodszych wraz z zasadzeniem drzew i krzewów w celu walki ze smogiem i hałasem związanym z przebiegającą obok ruchliwą ulicą Nocznickiego, a także znajdującą się niedaleko hutą.
Opis projektu
Projekt uwzględnia część działki nr 339/1 o powierzchni ok. 510 m2, znajdującej się w pasie między budynkami przy ul. Nocznickiego 25 i Nocznickiego 27.

W projekcie przewidziane jest
1. Stworzenie placu zabaw dla dzieci.
Stworzenie miejsca zabaw dla najmłodszych mieszkańców okolicznych domów. Na placu tym znajdowałyby się atrakcje dla maluchów oraz dzieci starszych, takie jak: ścianki wspinaczkowe, mostki wiszące, drabinki, tunel, zjeżdżalnie, huśtawka, karuzela oraz bujaki na sprężynie. Preferowane byłyby zestawy wielofunkcyjne (przykład znajduje się w kosztorysie).

2. Zamontowanie 3 ławek z oparciem i podłokietnikami dla rodziców/opiekunów.

3. Zamontowanie 3 koszy na śmieci z daszkiem.

4. Nasadzenie krzewów
Projekt zakłada nasadzenie krzewów od strony ul. Nocznickiego.
Proponowane odmiany krzewów to żarnowiec miotlasty Boskoop Ruby, wczesny „Albus”, Apricot Gem żółto-pomarańczowy

5. Nasadzenie drzew
Projekt przewiduje nasadzenie 4 drzew w tym obszarze w celu większego zazielenia terenu i stworzenia naturalnej bariery ochronnej od strony ul. Nocznickiego. Projekt przewiduje pozostawienie wszystkich drzew które do tej pory rosną na działce.
Proponowane odmiany drzew to: świerk, sosna.

6. Zasianie na kawałku działki trawy.

7. Ogrodzenie placu zabaw wraz z wprowadzeniem godzin w których plac ten mógłby być użytkowany. Działanie takie byłoby potrzebne w celu zapewnienia komfortu życia mieszkańcom zamieszkałym w okolicy placu.

8. Poprowadzenie na ogrodzeniu placu zabaw odmiany bluszczu zimozielonego.

9. Poprowadzenie żwirowej ścieżki łączącej wejście do placu zabaw z blokiem przy ul. Nocznickiego 27 i drogą wewnętrzną znajdującą się między blokami przy ul. Nocznickiego 25 i ul. Lekkiej 3. Dodatkowo stworzenie schodów i wjazdu dla wózków z działki w stronę drogi wewnętrznej znajdującej się między blokami przy ul. Nocznickego 25 i Lekkiej 3.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W ostatnich latach okolice ul. Lekkiej i Nocznickiego uległy transformacji. Powstało tu wiele budynków wielorodzinnych zamieszkanych przez kilka tysięcy osób w których okolicy brakuje podstawowej infrastruktury służącej dzieciom do zabawy.
Projekt ma na celu stworzenie placu zabaw dla najmłodszych zamieszkujących okolicę oraz poprawienie jakości powietrza dzięki nasadzeniu dodatkowych drzew i krzewów.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
199 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Z informacji uzyskanych z Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany w sprawie możliwości realizacji projektu pn. „Plac zabaw przy ul. Lekkiej/Nocznickiego”, wynika że: • wskazane przez wnioskodawczynię lokalizacje nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, • w pierwszej, proponowanej autorkę projektu, lokalizacji – na części działki ew. 339/1, obręb 7-08-01 – niemożliwe jest zrealizowanie ww. projektu ze względu na brak możliwości zachowania 10 m odległości placu zabaw od linii rozgraniczających ulicy oraz od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2019, poz. 1065 ze zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, plac zabaw powinien być położony w odległości nie mniejszej niż 10 m od budynków i ulicy. Ponadto część tej działki jest obecnie wydzierżawiona przez prywatny podmiot: ewentualna lokalizacja placu zabaw na pozostałej części działki jest uwarunkowana koniecznością zachowania 10 metrowej strefy wokół wydzierżawionego terenu, w której nie można lokalizować żadnej inwestycji. Pozostała, po uwzględnieniu 10 m pasa, część działki ma zbyt małą powierzchnię na utworzenie placu zabaw. • pozostałe lokalizacje, zaproponowane przez autorkę projektu tj. dz. 160 i 163 oraz 87/1 z obrębu 7-08-01 również nie spełniają wymogów zachowania 10 metrowej odległości placów zabaw od linii rozgraniczających ulic. Prócz przepisów przywołanych powyżej, należy mieć na uwadze § 40 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dotyczący konieczności nasłonecznienia placu zabaw, wynoszące co najmniej 4 godziny, w godz. 10-16, w dniach równonocy – ze względu na istniejącą zabudowę wysoką, spełnienie tego warunku może być także utrudnione. • kolejna lokalizacja wskazana przez wnioskodawczynię – dz. 144 z obrębu 7-08-01 nie jest własnością m.st. Warszawy, • zaś dz. 149 z obrębu 7-08-01 jest działka przemysłową (zgodnie z Centralną Bazą Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali). Powstanie tu placu zabaw ograniczyłoby możliwość przyszłego zagospodarowania działki, zgodnie z przeznaczeniem. W związku z powyższym uprzejmie informuję, że projekt zostaje rozpatrzony negatywnie.

Modyfikacje

26.01.2021 09:32
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Pomysł dobry, chciałabym dodać coś do tego projektu/pomysł.jak się skontaktować z autorem?
    Mieszkaniec25203  18.01.2021 13:08
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany