Kruszymy beton. Sadzimy Zieleń!

1568
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Grzegorz Walkiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 320 850 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Oddano 9783 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt ma na celu wprowadzenie zieleni w miejscach dotychczas zabetonowanych. W projekcie wskazuję miejsca do rozbetonowania. Obecnie te tereny są zabetonowane i wygrodzone. Nikomu nie służą. Postulujemy rozbetonowanie wszystkich tych przestrzeni, powiększenie i połączenie istniejących mis drzew, posadzenie nowych drzew, krzewów, bylin, łąk kwietnych wprost w gruncie.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
25.07.2022 12:46

W maju została podpisana umowa z Wykonawcą, który jesienią wykona prace związane z rozbetonowaniem. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie nasadzenie roślinności niskiej i wysokiej (w zależności od lokalizacji). 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skrzyżowanie ul. Białobrzeskiej z Częstochowską, ul. Grójecka przed Urzędem Dzielnicy Ochota, ul. Puławska - Skwer J. Kaczmarskiego, ul. Puławska przed pomnikiem J. Matejki, ul. Francuska wokół Pomnika A. Osieckiej, ul. Skierniewicka, ul. Siedmiogrodzka, skrzyżowanie Al. Solidarności z Al. Jana Pawła II, Plac Teatralny od strony południowej, Plac Wileński: w rejonie skrzyżowania ulic Targowa/Wileńska, teren przed budynkiem ul. Targowa 76/78;
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ochota: dz. 31 – obr. 20207 - skrzyżowanie ul. Białobrzeskiej z Częstochowską dz. 18/4 – obr. 20202 – teren przed Urzędem Dzielnicy Ochota Mokotów: dz. 1 – obr. 10113 - Skwer J. Kaczmarskiego dz. 65 i 66/5 – obr. 10123 – donice przed pomnikiem J. Matejki Praga Południe dz. 97 – obr. 30108 - chodnik na ul. Francuskiej wokół Pomnika A. Osieckiej Wola dz. 53 – obr. 60401 – m.st. Warszawa – pas ul. Skierniewickiej dz. 1 i 19 – obr. 60402 – pas ul. Siedmiogrodzkiej dz. 51 – obr. 60207 – skrzyżowanie Al. Solidarności z Al. Jana Pawła II Śródmieście: dz. 20 – obr. 50304 – Plac Teatralny od strony ul. Wierzbowej Praga Północ dz. 64/1 obr. 41306 – ul. Targowa 76/78 dz. 49 - obr 41307 – skrzyżowanie ulic Targowa/Wileńska

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu wprowadzenie zieleni w miejscach dotychczas zabetonowanych. W projekcie wskazuję miejsca do rozbetonowania. Obecnie te tereny są zabetonowane i wygrodzone. Nikomu nie służą. Postulujemy rozbetonowanie wszystkich tych przestrzeni, powiększenie i połączenie istniejących mis drzew, posadzenie nowych drzew, krzewów, bylin, łąk kwietnych wprost w gruncie.
Opis projektu
Projekt ma na celu wprowadzenie zieleni w miejscach dotychczas zabetonowanych. Można te przestrzenie podzielić na kilka kategorii:
1) widoczne, reprezentacyjne – Plac Teatralny - część chodnika od strony ulicy Wierzbowej, Plac Wileński w rejonie ul. Targowej ul. Grójecka - w miejsce donic pod budynkiem Urzędu Dzielnicy;
2) w zastępstwie za słupki i donice - np. las słupków przy ulicach Skierniewicka i Siedmiogrodzka, Al. Jana Pawła przy Al. Solidarności po wolskiej stronie, ul. Częstochowska przy Białobrzeskiej, skwer Kaczmarskiego, ul. Puławska przed pomnikiem Matejki;
3) w miejscach nowozabudowanych - tam gdzie od początku można było zaaranżować zieleń zamiast bezmyślnie zabetonowywać i osłupkowywać kolejne przestrzenie – ul. Francuska wokół pomnika Agnieszki Osieckiej;
Postulujemy rozbetonowanie wszystkich wskazanych przestrzeni, powiększenie i połączenie istniejących mis drzew, posadzenie nowych drzew, krzewów, bylin lub łąk kwietnych wprost w gruncie. Dobór roślin pozostawiamy fachowej ocenie Ogrodnikom Zarządu Zieleni Warszawskiej.
W przypadku niewystarczających środków postulujemy wydzielenie choćby niewielkich części wskazanych centralnych placów i założenie na nich terenów zieleni (minimum 190 m2).
Dotychczas jednostki odpowiedzialne za wprowadzanie zieleni przyulicznej weryfikowały negatywnie tego typu projekty. W poprzedniej edycji taki los podzieliło kilkadziesiąt projektów. Wszyscy dostaliśmy niemal jednobrzmiące uzasadnienie negatywnej weryfikacji:
"Konieczność sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzgodnienia projektów stałej i czasowej organizacji ruchu oraz projektów budowlanych dla potrzeb wykonania rozbruku nawierzchni nie jest możliwe do wykonania w 1 roku budżetowym."
Według dołączonego poniżej pisma Zarządu Dróg Miejskich procedura trwa ok. 4 miesiące.
Nie ma zatem obiektywnych przeszkód aby zazielenić zabetonowane nieużytki przy ulicach!
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu wprowadzenie zieleni w miejscach dotychczas zabetonowanych. Wprowadzenie zieleni poprawi jakość przestrzeni publicznej Warszawy. Do tej pory domniemaną nawierzchnią takich "bezpańskich" przestrzeni był beton. Sprawmy by zawładnęła nimi zieleń!

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
poz. 1 - skrzyżowanie ul. Białobrzeskiej z Częstochowską
zastąpienie słupków, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie
rozpłytowanie chodników, usunięcie słupków: 20m² x 300 zł/m² = 6 000 zł;
nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 20m² = 3400 zł
oznaczenie BO: 200 zł
suma: 9 600 zł
poz. 2 - przed Urzędem Dzielnicy Ochota
zastąpienie donic zielenią sadzoną wprost w gruncie
rozpłytowanie chodników, usunięcie donic: 200m² x 300 zł/m² = 60 000 zł;
nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 200 m² = 34 000 zł
oznaczenie BO: 200 zł
suma: 94 200 zł
poz. 3 - Skwer J. Kaczmarskiego
zastąpienie słupków, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie; połączenie mis drzew
opracowanie projektu dla całości terenu, rozpłytowanie nawierzchni, połączenie mis, usunięcie słupków: 200m² x 300 zł/m² = 100 000 zł;
nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 200 m² = 34 000 zł
oznaczenie BO: 200 zł
suma: 134 200 zł
poz. 4 - donice przed pomnikiem J. Matejki
zastąpienie słupków, donic, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie
rozpłytowanie nawierzchni, usunięcie donic, usunięcie słupków: 60m² x 300 zł/m² = 18 000 zł;
nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 60 m² = 10 200 zł
oznaczenie BO: 200 zł
suma: 28 400 zł
poz. 5 - chodnik na ul. Francuskiej wokół Pomnika A. Osieckiej
zastąpienie kostki brukowej zielenią sadzoną wprost w gruncie
rozpłytowanie asfaltu: 30m² x 300 zł/m² = 9 000 zł;
nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 30m² = 5 100 zł
oznaczenie BO: 200 zł
suma: 14 300 zł
poz. 6 - pas ul. Skierniewickiej
zastąpienie słupków, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie
rozpłytowanie: ok. 1000m² x 300 zł/m² = 300 000 zł;
nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 1000 m² = 170 000 zł
oznaczenie BO: 1000 zł
usunięcie 1 słupka U-12C - 50 zł./szt x ok. 40 szt. = 2000 zł
suma: 473 000 zł
poz. 7 – pas ul. Siedmiogrodzkiej
zastąpienie słupków, płyt chodnikowych zielenią sadzoną wprost w gruncie
rozpłytowanie: ok. 1000m² x 300 zł/m² = 300 000 zł;
nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 1000 m² = 170 000 zł
oznaczenie BO: 1000 zł
usunięcie 1 słupka U-12C - 50 zł./szt x ok. 40 szt. = 2000 zł
suma: 473 000 zł
poz. 8 - skrzyżowanie Al. Solidarności z Al. Jana Pawła II
rozbetonowanie punktowe chodnika i posadzenie 4 platanów klonolistnych
rozpłytowanie chodników: 20 m² x 300 zł/m² = 6 000 zł;
nasadzenia 2 drzew, min 18-20 cm obw. pnia: 4200 zł
oznaczenie BO: 200 zł
suma: 10 400 zł
poz. 9 – Plac Teatralny od strony ul. Wierzbowej
połączenie mis drzew, zastąpienie kostki brukowej zielenią sadzoną wprost w gruncie
rozpłytowanie asfaltu: 112 m² x 300 zł/m² = 33 600 zł;
nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 112 m² = 19 000 zł
oznaczenie BO: 200 zł
suma: 52 800 zł
poz. 10 – Plac Wileński: skrzyżowanie ulic Targowa/Wileńska
zastąpienie kostki brukowej zielenią sadzoną wprost w gruncie
rozpłytowanie: 25 m² x 300 zł/m² = 7 500 zł;
nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 25 m² = 4 250 zł
oznaczenie BO: 200 zł
suma: 11 950 zł
poz. 11 – Plac Wileński: teren przed budynkiem ul. Targowa 76/78
połączenie mis drzew, zastąpienie kostki brukowej zielenią sadzoną wprost w gruncie
rozpłytowanie: 40 m² x 300 zł/m² = 12 000 zł;
nasadzenia: założenie rabaty bylinowej 170 zł/m² x 40 m² = 6 800 zł
oznaczenie BO: 200 zł
suma: 19 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 320 850,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyczną oraz ekologiczną przestrzeni m.st. Warszawy. Zwiększenie terenów zieleni poprzez usunięcie płyt chodnikowych, kostki, asfaltu, zwiększy powierzchnię biologicznie czynną. Skutkiem takich działań będzie m.in. wzrost nawilżenia, lokalne obniżenie temperatury w tzw. "wyspach ciepła", obniżenie hałasu wzdłuż ulic, poprawa obiegu wody deszczowej. Nowe kompozycje i dobór gatunków wpłyną istotnie na wygląd miasta, podnosząc jego walory przyrodnicze i estetyczne.

Modyfikacje

28.04.2021 13:44
Dział Budżetu Obywatelskiego w Zarządzie Zieleni
30.04.2021 11:04
Dział Budżetu Obywatelskiego w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Idea godna poparcia. Tylko kosztorys wygląda drogo. Może trzeba uszczegółowić.
  Mieszkaniec12995  04.03.2021 21:03
 • Świetny pomysł, żeby mieszkańcy i miasto mogli trochę odetchnąć.
  Łukasz Garbal  29.06.2021 20:39
 • Bardzo dobry pomysl, super ze bedzie realizowany. Niestety nadal jeszcze bardzo wiele miejsc potrzebuje odbetonowania i zazielenienia. Na Woli szczegolnie :(
  Mieszkanka25109  25.05.2022 11:36
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany