Rewitalizacja boiska do koszykówki na Służewcu

435
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Magdalena Żebrowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 290 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
W okolicy DK Kadr i pływalni OSIR Mokotów znajduje się asfaltowe boisko do koszykówki, obecnie zaniedbane. Przekształcenie go w wielofunkcyjne boisko sportowe, tj. do piłki ręcznej, mini nożnej, do gry w siatkówkę i do koszykówki, spowoduje, iż okolica zyska atrakcyjny teren sportowy, z którego będą chętnie korzystać, młodzież i dorośli.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
cz.dz.ew. nr 37/3 obrębu 10411
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W okolicy znajduje się Dom Kultury Kadr i pływalnia OSIR Mokotów, Biblioteka Publiczna oraz Szkoła i Przedszkole, liczne osiedla.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
W okolicy DK Kadr i pływalni OSIR Mokotów znajduje się asfaltowe boisko do koszykówki, obecnie zaniedbane. Przekształcenie go w wielofunkcyjne boisko sportowe, tj. do piłki ręcznej, mini nożnej, do gry w siatkówkę i do koszykówki, spowoduje, iż okolica zyska atrakcyjny teren sportowy, z którego będą chętnie korzystać, młodzież i dorośli.
Opis projektu
Boisko wielofunkcyjne
Szczegółowy zakres:
Prace ziemne, zerwanie asfaltu, wymiana drenażu, podłoże pod nawierzchnię poliuretanową -powierzchnia zapewniająca minimalizację hałasu.
Rozłożenie warstwy wierzchniej poliuretanowej.
Wyposażenie boiska - elementy zgodne z przepisami sportowymi, dopuszczające do użytkowania w szczególności przez dzieci.
Ogrodzenie - właściwe dla tego typu obiektu, atrakcyjne wizualnie.
Zadaszone stojaki rowerowe - 1 szt. na min 6 rowerów.
Zadaszone wieszaki na ubrania - 4 szt.
Ławeczki - 4 szt min. 3 osobowe.
Kosze na śmieci - zapewniające możliwość segregacji śmieci, min. 4 komorowe - 2 szt.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dotychczasowe boisko do koszykówki, jest asfaltowe i zaniedbane, przez co nie zachęca do korzystania z niego. Wymiana nawierzchni i stworzenie wielofunkcyjnego boiska, spowoduje, iż okolica zyska atrakcyjny teren sportowy i spowoduje, że młodzież i dorośli będą częściej z niego korzystać.
Projekt pozytywnie oceniany przez mieszkańców pobliskich osiedli, w ramach szeroko prowadzonych konsultacji zarówno na fb, jak i w terenie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- roboty rozbiórkowe (asfalt, ciągi komunikacji, roboty ziemne), wykonanie nowych chodników lub ich odtworzenie,
- wykonanie boisk (łącznie z nawierzchnią, podbudową, drenażem, obrzeżami, wyposażeniem, ogrodzeniem, wygrodzeniem poszczególnych boisk, itp.,
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,
- dodatkowe elementy tj. oświetlenie obiektu,
- mała architektura mi.in. zadaszone stojaki rowerowe, zadaszone wieszaki na ubrania, ławki, kosze na śmieci - zapewniające możliwość segregacji śmieci, min. 4 komorowe.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 290 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
negatywna z uwagi na:
- część lokalizacji projektu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczona docelowo na plac miejski,
- planowana lokalizacja inwestycji w części znajduje się na terenach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Służewiec”,
- do części działki zgłoszono roszczenia reprywatyzacyjne,
- realizacja projektu w pełnym zakresie naruszałaby art. 40 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- do realizacji projektu wymagane są decyzje/pozwolenia organu architektoniczno – budowlanego oraz zgoda właściciela (SM) na dysponowanie nieruchomością co uniemożliwia wykonanie zadania w ciągu roku budżetowego.
Brak możliwości wskazania alternatywnego terenu na realizację projektu

Modyfikacje

20.01.2021 18:39
Autor projektu
26.04.2021 13:40
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów
27.04.2021 07:51
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów
28.04.2021 15:31
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany