Bike Park Zwałka + Rowerowe Trasy MTB w Lasku Bródnowskim.

395
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
594 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt przewiduje wytyczenie i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych na wzór tych z dzielnicy Wawer.
W ramach projektu przewiduje się rewitalizację i nadanie dodatkowej, całorocznej funkcji dla "Stok saneczkowy Zwałka" poprzez wytyczenie dodatkowej ścieżki dla biegaczy i rowerzystów jak również budowę parku rowerowego dla dzieci i młodzieży (przykłady na załączonych zdjęciach).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Las Bródnowski, działki nr 3/3, 5/, 5/2, 5/2, 3/1, 2/1 i 2
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje wytyczenie i oznakowanie ścieżek/tras rowerowych na wzór tych z dzielnicy Wawer.
W ramach projektu przewiduje się rewitalizację i nadanie dodatkowej, całorocznej funkcji dla "Stok saneczkowy Zwałka" poprzez wytyczenie dodatkowej ścieżki dla biegaczy i rowerzystów jak również budowę parku rowerowego dla dzieci i młodzieży (przykłady na załączonych zdjęciach).
Opis projektu
Zakłada się, że centralnym punktem projektu będzie budowa w miejscu istniejącego stoku saneczkowego parku rowerowego w szczególności dla dzieci i młodzieży (również z dostępem dla dorosłych). W parku znajdować się będą mini trasy zjazdowe z przeszkodami typu "mostek", pochynie, "kamienna ścieżka", bród, profilowane zakręty oraz skocznia rowerowa. Przykładowe elemnety i zagospodarowanie na załączonych zdjęciach.
Jako uzupełnienie rewitalizacji "stoku saneczkowego" przewiduje się budowę trasy zdjazdowej z muldami i profilowanymi zakrętami - przykłady na załączonych zdjęciach oraz wytyczenie nowych ścieżek pojazdowych na szczyt tego wzniesienia. Poziom trudności ścieżek będzie umożliwiał wykorzystywanie ich w celach rekreacyjnych przez początkujących i średniozaawansowanych rowerzystów. Zmiany klimatu praktycznie uniemożliwiają wykorzystywanie istniejącego stoku zgodnie z pierwotnym zamierzeniem - stok saneczkowy, przewiduje się jego rewitalizację i nadanie dodatkowej, całorocznej funkcji poprzez wytyczenie śćieżek rowerowych i budowę parku rowerowego. Z racji swojej znaczącej w okolicy wysokości, ta sztuczna górka może stać się nie lada aktrakcją dla mieszkańców dzielnicy.
Przewiduje się wykonanie monitoringu Parku Rowerowego jak również podstawowe oświetlenie, którego taki monitoring wymaga.

Z racji dostępności dużych połaci terenu projekt ten ma możliwości rozbudowy lub modernizacji w latach przyszłych.

Jako uzupełnienie "Bike Parku "ZWAŁKA"" przewiduje się wytyczenie i oznakowanie ścieżek / tras rowerowych typu MTB na wzór tras utworzonych w dzielnicy Wawer. Utworzenie co najmniej dwóch szlaków, z których korzystać będą mogi rowerzyści jak również biegacze przełajowi. Poprzez dobre oznakowanie, oraz utworzenie punktów pomiaru czasu dostępnych w istniejących już aplikacjach wykorzystywanych przez np rowerzystów staną się wirtualną areną zdrowej rywalizacji.
Przewiduje się, że trasy powstaną w północnej i wschodniej części lasu a trasa zjazdowa i wjazdowa wybudowana wokół parku rowerowego będzie jej integralną częścią.

W ramach inwestycji projektuje się również pielęgnację i "oczyszczenie" okolicznych części lasu, nasadzenia nowych drzew i krzewów.

Istniejące już w pobliżu projektowanego parku rowerowego: plac zabaw, polana piknikowa czy siłownia plenerowa pozwolą na zróżnicowaną formę wypoczynku.
Nowowytyczone ścieżki, będą mogły zostać wykorzystane do treningów biegania czy nordicwalking.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Trasy te uzupełnią istniejącą już w lesie infrastrukturę sportowo - rekreacyjną.
Staną się dodatkowym atutem, aby właśnie w tym lesie aktywnie wypoczywać.
Zwiększą atrakcyjność dzielnicy i będą promocją zdrowej aktywności fizycznej.
W jednym miejscu aktywnie wypoczywać będą mogi rodzice jak również ich dzieci.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
594 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt dotyczy budowy toru rowerowego na obecnym stoku, wykorzystywanym zimą jako saneczkowy, oraz wytyczenia tras MTB w Lesie Bródno. Realizacja inwestycji nie jest możliwa ze względów formalnych – brak możliwości uzyskania decyzji pozwolenia na budowę obiektów na gruncie leśnym. Brak możliwości wykorzystania obecnych ścieżek do jazdy MTB – zbyt duże zagrożenie bezpieczeństwa dla pozostałych osób odwiedzających Las Bródno. Wytyczenie nowych tras MTB wraz z budową przeszkód wymagało by usunięcia części drzewostanu, przekształcenia rzeźby terenu, wprowadzenia ruchu w słabiej odwiedzane przez ludzi rejony lasu – wiąże się z nieodwracalną degradacją przyrody.
Podsumowując: Realizacja budowy toru rowerowego na terenie leśnym nie jest możliwa ze względów formalnych. Wytyczenie ścieżek o ograniczonym sposobie korzystania wyłącznie do jazdy MTB nie jest możliwa ze względów formalnych.
Dodatkowo - trwałe usunięcie drzewostanu w przypadku budowy nowych tras rowerowych będzie skutkowało bardzo negatywnym odbiorem społecznym realizacji tego zadania. Podobnie stanie się w przypadku ograniczenia obecnej wielofunkcyjności i ogólnodostępności stoku. Stworzenie bardzo atrakcyjnej infrastruktury na terenie Lasu Brodno przyciągnie do niego znaczną ilość dodatkowych odwiedzających, co grozi przekroczeniem pojemności rekreacyjnej tego obszaru leśnego i jego trwałą degradacją, co jest również sprzeczne ze Strategią Warszawa 2030, Cel operacyjny 3.2 Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym – zakładającym ochronę i zwiększenie powierzchni terenów zieleni.
Obecna forma udostępnienia terenu leśnego nie ogranicza możliwości jazdy na rowerze, aktywność piesza i rowerowa są traktowane równorzędnie, bez faworyzowania żadnej z grup.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany