Organizacja wycieczek rodzinnych po Warszawie - Pradze Północ w ramach Szkolnego Klubu Turystyczno-Krajoznawczego DREPTAKI

1123
Wycofany przez autora
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Radosław Potrac
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
12 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
SKKT DREPTAKI od 16 już lat organizuje nieodpłatne wycieczki, wyprawy, wyjazdy oraz spływy kajakowe dla mieszkańców Warszawy. Każda wyprawa posiada cele edukacyjno-terapeutyczne, każda nastawiona jest na likwidację barier i wykluczeń, dlatego udział biorą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i w różnym wieku. Wielopokoleniowość i otwartość na każdego. Poznawanie Warszawy inaczej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Kawęczyńska 2, 03-772 Warszawa, Praga Północ
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
SKKT DREPTAKI od 16 już lat organizuje nieodpłatne wycieczki, wyprawy, wyjazdy oraz spływy kajakowe dla mieszkańców Warszawy. Każda wyprawa posiada cele edukacyjno-terapeutyczne, każda nastawiona jest na likwidację barier i wykluczeń, dlatego udział biorą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i w różnym wieku. Wielopokoleniowość i otwartość na każdego. Poznawanie Warszawy inaczej.
Opis projektu
Wycieczki rodzinne SKKT DREPTAKI to kontynuacja 16 letniego cyklu comiesięcznych wypraw tematycznych dla każdego chętnego warszawiaka.
Wycieczki ogłaszane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronach:
www.facebook.com/pttkdreptaki
https://dreptaki.wixsite.com/skktdreptaki
a także na stronach regionalnych (praskich) wydawnictw.
W wyznaczoną sobotę miesiąca rodzice, dzieci, starsi, niepełnosprawni stawiają się pod budynkiem Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 im. Powstańców 1863r (siedziba nominalna SKKT Dreptaki) i z tego miejsca po sprawdzeniu obecności, zebraniu kart wycieczki i dyspozycji rodziców, którzy pozostawiają dzieci a na koniec je odbierają - grupa rusza na wyprawę dostosowaną do potrzeb, rodzaju niepełnosprawności i wydolności wysiłkowej zebranych.
Przykładowe tematy wycieczek:
Śladami Września 1939 i Prezydenta Starzyńskiego
Śladami Henryka Sienkiewicza
Śladami Tajemnic Pragi i Warszawy
Śladami Powstania Listopadowego
Śladami Powstania Styczniowego
Śladami Powstania Warszawskiego
Szlakiem Parków Warszawskich
Śladami Żydowskiej Warszawy
Śladami Janusza Korczaka itp.
Udział w każdym spacerze bierze od 50 do 100 osób. Dodatkową opiekę nad grupą sprawują opiekunowie SKKT (nauczyciele ze szkoły) oraz rodzice i dorośli (nad swoimi dziećmi).
Każda wycieczka wiąże się ze zwiedzaniem wybranego muzeum, SKKT Dreptaki stale współpracują i przynajmniej raz w roku nieodpłatnie zwiedzają następujące placówki kultyury Warszawy:
Muzeum Warszawy - Muzeum Warszawskiej Pragi
Muzeum Wojska Polskiego
Muzeum Powstania Warszawskiego
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Muzeum Narodowe
Muzeum Łazienki Królewskie
Muzeum Zamek Królewski
Muzeum Chleba
Muzeum Niepodległości -Cytadela, Pałac Przebendowskich, Al. Szucha, Pawiak
Współpracujemy stale z fundacjami, stowarzyszeniami itp.:
Dom Wsparcia Powstańców Warszawskich, Stowarzyszenie Gwara Warszawska, Kultura to Natura, Hereditas, PSM Michałów, Nasza Praga, Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych Krasnal itd.
Wydajemy własny periodyk dziecięcy Niezależny Miesięcznik Śrubowkręt ISSN 2083-1943, w którym dzieci opisują także wydarzenia Dreptakowe.
Podczas spacerów poza edukacją i kulturą dzieci i dorośli realizują zadania na rzecz miasta - sadzenie drzew (Milion drzew dla Warszawy - ponad 100 drzew dotąd), drzewa pamięci - 100 lecia Bitwy Warszawskiej, Drzewo Powstańców Warszawskich, Powstańców Styczniowych itp. Dreptaki uczestniczyły w ochronie Drewniaka Burkego na terenie Pragi, działały na rzecz utrwalenia pamięci katowni na Pradze i konieczności ich ochrony, organizowały World Ocean Day, uczestniczyły w stworzeniu dziecięcego dodatku do Urodzin Pragi (Nasze Miasto Polska Press) itd.
Projekt realizowany jest także w czasie zajęć w tygodniu dla uczniów szkoły, w której działa Klub - uczestniczą oni w wykładach, pokazach, wystawach i prezentacjach dotyczących archeologii, historii, speleologii, ekologii i ochrony środowiska - jako Inicjatywa Edukacyjna zarejestrowana w Kuratorium Oświaty.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt jest uzupełnieniem i rozszerzeniem edukacji turystyczno - krajoznawczo - varsavianistyczno - ekologicznej dla setek dzieci ze szkoły oraz setek Warszawiaków z innych dzielnic Warszawy. Łączy pokolenia i umozliwia normalne eksplorowanie miasta także osobom niepełnosprawnym (niepełnosprawność ruchowa, Zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, niedosłuch,. niedowidzenie itd). Projekt umożliwia dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem wejść do Muzeów i placówek kultury, do których nigdy nie weszłyby same. Umożliwia też i budzi zachowania, które w przyszłości przyniosą konkretne oszczędności - opieka nad zabytkami, ochrona elewacji budynków, ciekawe zagospodarowanie czasu umożliwiające rozwój i wspierające edukację. Łączenie wielopokoleniowe rodzin, umożliwienie osobom starszym na włączanie się do życia i działań z młodzieżą. Każda osoba w programie jest nagradzana i wzmacniana (wymiar terapeutyczny) - klub posiada własny system podziękowań i odznaczeń umożliwiający wzmacnianie zachowań proobywatelskich i promiejskich.
Dotąd z działań skorzystało ok 3 tys osób rocznie - co daje ok 50 tys osób w czasie istnienia klubu. Wśród młodzieży zaobserwowano wzrost szacunku dla mienia (mniej grafiti, reagowanie na przejawy niszczenia elewacji itp). Wśród starszych mieszkańców zaobserwowano większą aktywizację społeczną oraz fizyczną, dialog z młodzieżą, zmianę nastawienia.
Wycieczki oraz działanie SKKT DREPTAKI lokalnie zmieniły postawy zarówno młodzieży jak i starszych, otworzyły drogę do wspólnej eksploracji Warszawy osobom niepełnosprawnym i społecznie wykluczonym, które mogły dzięki temu nabrać wiary we własne możliwości i w bezpiecznym środowisku skorzystać ze wsparcia.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
12 000,00 zł

Modyfikacje

15.03.2021 13:43
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany