Arboretum w warszawskim ZOO

579
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Ireneusz Tondera
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
45 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Warszawskie ogród zoologiczny to nie tylko zwierzęta to także wiele gatunków anonimowej dla zwiedzających roślinności. Któż z postronnych wie iż w w ZOO rośnie m.in. wężowa odmiana świerka pospolitego. Warto uwidocznić nazwy występujących tam gatunków drzew i krzewów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawski ogród zoologiczny ulica Ratuszowa 1/3
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dzielnica Praga Północ m.st. Warszawy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Warszawskie ogród zoologiczny to nie tylko zwierzęta to także wiele gatunków anonimowej dla zwiedzających roślinności. Któż z postronnych wie iż w w ZOO rośnie m.in. wężowa odmiana świerka pospolitego. Warto uwidocznić nazwy występujących tam gatunków drzew i krzewów.
Opis projektu
Warszawskie ZOO to jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w m.st. Warszawa. Miejsce jedno z najbardziej odwiedzanych przez turystów a także mieszkańców Warszawy. Miejsce rozrywki i wypoczynku a także miejsce o walorach poznawczych i edukacyjnych. Warszawskie ZOO obejmuje obszar ok 40 ha. Stworzenie tam w pierwszym etapie arboretum na bazie istniejącej roślinności poprzez uwidocznienie na tablicach ich nazw i opisów a także uzupełnienie opisów audio warszawskiego ZOO miało by istotny walor wzbogacający ofertę ogrodu. Tablice informujące o gatunkach roślin winny być graficznie podobne do obecnego, nowego wzoru tablic informujących o zwierzętach. Pozwoliłoby to na utrzymanie jedności graficznej w Warszawskim Zoo. W drugim etapie pozyskanie i nasadzenie i opisanie nowych gatunków roślin w istotny sposób powiększyło by szatę roślinną tego obszaru.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma charakter edukacyjny i poznawczy

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Oznakowanie graficzne - projekt i realizacja etykiet drzew: ca 15000 zł
Wybór, zakup, dostawa, posadzenie i 3-letnia pielęgnacja 10-20 sztuk drzew dużych (obwód pnia drzewa min 30-40cm): ca 30000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
45 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Zasadą wynikającą z par. 7 ust. 1 pkt. 5 uchwały o budżecie obywatelskim jest, że mieszkańcy z projektów będą mogli korzystać nieodpłatnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy projekt jest kierowany do ograniczonej grupy odbiorców. Wówczas w projekcie mają zostać określone również zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru. Aby projekt kierowany było do osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, powinien mieć coś wspólnego z niepełnosprawnością i faktem opiekowania się osobami niepełnosprawnymi. Tymczasem, jak wynika z uzasadnienia projektu, dotyczy on elementów edukacyjnych i informacyjnych, kierowanych do wszystkich, niezależnie od kryterium niepełnosprawności. W uzasadnienia napisane zostało, że umieszczenie projektu w ZOO wiąże się z faktem znajdowania się tam ciekawych roślin, że jest to „Miejsce jedno z najbardziej odwiedzanych przez turystów a także mieszkańców Warszawy”, co wyraźnie wskazuje, że projekt ma być skierowany do wszystkich odwiedzających. Dodatkowo jest także mowa o tym, że miałoby to wzbogacić ofertę ogrodu. Nie jest jednak powiedziane, że chodzi o ofertę ogrodu kierowaną do osób niepełnosprawnych, z której korzystanie przez wszystkich innych – w związku z brakiem niepełnosprawności, nie jest możliwe albo jest znacznie ograniczone. Charakterystyka projektu nie daje uzasadnienia, do zawężania grupy odbiorców na podstawie kryterium niepełnosprawności zgodnie z par 7 ust. 1 pkt. 7 uchwały.

Modyfikacje

25.01.2021 08:28
Autor projektu
20.04.2021 15:52
Wydział Ochrony Systemu Przyrodniczego Miasta w Biurze Ochrony Środowiska

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (4)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Myślę, że warto byłoby dopisać, aby tablice informujące o gatunkach roślin były graficznie podobne do obecnego, nowego wzoru tablic informujących o zwierzętach. Pozwoliłony to na utrzymanie jedności graficznej w Warszawskim Zoo.
  Mieszkaniec14691  24.01.2021 14:45
 • Podpisanie już obecnych w Ogrodzie gatunków to dobry pomysł, natomiast nie jestem przekonana do dosadzania nowych obcych i egzotycznych roślin w przyszłości. Rozprzestrzenianie się gatunków obcych i inwazyjnych jest jednym z największych obecnie zagrożeń dla bioróżnorodności. Nawet z placówek specjalnie poświęconych roślinom, jak ogrody botaniczne, rośliny mogą przypadkowo "uciec" do środowiska. Czy pracownicy ZOO będą mogli poświęcić arboretum wystarczają dużo uwagi, by zminimalizować to ryzyko?
  Mieszkanka26075  02.02.2021 18:09
  • Szanowna Pani jestem pewien że na terenie ZOO nie ma wszystkich rodzimych gatunków i o takie nasadzenia mi chodzi.
   Ireneusz Tondera  02.02.2021 20:06 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany