"Poznaję Warszawę" pomoc w zwiedzaniu miasta osobom z niepełnosprawnością ruchową

184
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Edyta Okninska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
23 900 zł
Kategoria
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt ma polegać na zorganizowaniu , umożliwieniu zwiedzania instytucji kultury w Warszawie przez osoby z niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej oraz transportu miejskiego, który jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
instytucje kultury m.st.Warszawy np. Dom Spotkań z Historią, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Warszawy, Teatr Guliwer, Teatr Baj, Muzeum Powstania Warszawskiego, Teatr Rampa, Park Kultury Powsin, i inne .
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
instytucje kultury m.st.Warszawy , w których orgaznizowane są wystawy stałe, czasowe, umożliwiające zwiedzanie placówki z przewodnikiem i są dostosowane infrastrukturalnie dla osób z niepełnosprawnościami (winda, podjazd )

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma polegać na zorganizowaniu , umożliwieniu zwiedzania instytucji kultury w Warszawie przez osoby z niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem infrastruktury miejskiej oraz transportu miejskiego, który jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Opis projektu
Zorganizowanie i umożliwienie zwiedzania miasta Warszawy osobom z niepełnosprawnościami a zwłaszcza osobom mającym problem z poruszaniem się np. osoby poruszające się na wózkach , osoby poruszające się przy pomocy kul, lasek.
W Warszawie funkcjonują instytucje kultury, które oprócz dostosowania architektonicznego są w posiadaniu urządzeń i środków/przedmiotów ułatwiających poruszanie się po budynku. Można wypożyczyć w nich wózek dla osoby z niepełnosprawnością ruchową, są windy, podjazdy , szersze wjazdy , wejścia oraz możliwość skorzystania z przewodnika.
Kryteria naboru:
1. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie i mailowo w każdym miesiącu (do wyczerpania limitu miejsc.), w którym będzie realizowana wycieczka. Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Informacje o projekcie będą umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta m.st. Warszawy oraz na facebooku "Warszawa Dostępna" i innych stronach dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami.
3. Termin realizacji projektu to kwiecień-grudzień 2022.
4. W każdym miesiącu z uwzględnieniem okresu letniego/wakacyjnego zwiedzanie miasta odbywać się będzie średnio dwa razy. Liczba uczestników jednej wycieczki to średnio 8 osób z niepełnosprawnością (uczestnikom mogą towarzyszyć opiekunowie, w związku z tym grupa 8 osób może się zwiększyć do 16 osób)
Proponowany kosztorys projektu:
1. 9 miesięcy = 20 wycieczek/zwiedzań.
2. koszt przewodnika dla grupy po instytucji zwiedzanej 20 wycieczek x 300 zł = 6000 zł.
3. koszt transportu z wykorzystaniem transportu miejskiego MTON (cena ryczałtowa) 20 zł jeden kurs (rozumiany jako przejazd w jedną stronę) 20 wycieczek x 8 osób z niepełnosprawnością ruchową x 40 zł (2 kursy) = 6 400 zł
4. Bilety wstępu do instytucji kultury ok.25 zł za bilet (20 wycieczek/zwiedzań x 16 osób x 25 zł) = 8000 zł.
5. koordynator/ osoba dedykowana do każdej wycieczki/zwiedzania odpowiedzialna za organizację i logistykę - 150 zł za 1 wycieczkę/zwiedzanie x 20 wycieczek/zwiedzań = 3000 zł.
6. koszt promocji projektu (w tym materiały biurowe oraz promocja w mediach społecznościowych) - 500 zł.
razem : 23900 zł.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt powinien zostać zrealizowany ponieważ:
- umożliwi osobom z niepełnosprawnościami bliższe poznanie instytucji kultury Miasta w którym mieszkają
- ułatwi dostęp do placówek kulturalnych Warszawy
- przeciwdziała wykluczeniu społecznemu
- spowoduje, że osoby z niepełnosprawnością będą mogły postrzegać siebie jako równouprawnionego uczestnika życia codziennego

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Proponowany kosztorys projektu:
1. 9 miesięcy = 20 wycieczek/zwiedzań.
2. koszt przewodnika dla grupy po instytucji zwiedzanej 20 wycieczek x 300 zł = 6000 zł.
3. koszt transportu z wykorzystaniem transportu miejskiego MTON (cena ryczałtowa) 20 zł jeden kurs (rozumiany jako przejazd w jedną stronę) 20 wycieczek x 8 osób z niepełnosprawnością ruchową x 40 zł (2 kursy) = 6 400 zł
4. Bilety wstępu do instytucji kultury ok.25 zł za bilet (20 wycieczek/zwiedzań x 16 osób x 25 zł) = 8000 zł.
5. koordynator/ osoba dedykowana do każdej wycieczki/zwiedzania odpowiedzialna za organizację i logistykę - 150 zł za 1 wycieczkę/zwiedzanie x 20 wycieczek/zwiedzań = 3000 zł.
6. koszt promocji projektu (w tym materiały biurowe oraz promocja w mediach społecznościowych) - 500 zł.
razem : 23900 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
23 900,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnościami. Dostęp do dóbr kultury.

Modyfikacje

29.04.2021 14:53
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
29.04.2021 15:05
Wydział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany