Rowerem przez : Żelazną - Grójecką - 1 Sierpnia - ścieżki rowerowe

448
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Rafał Trochimczuk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
750 000 zł
Kategoria
 • komunikacja publiczna i drogi
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Zaprojektowanie, wytyczenie i wybudowanie ścieżek rowerowych o łącznej długości 3 km w trzech różnych lokalizacjach:
- ul. Żelaznej - na całej długości (Wola)
- fragmentu ul. Grójeckiej - na odcinku od Racławickiej do 1 Sierpnia (Ochota)
- ul. 1 Sierpnia na całej długości (Włochy)

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt zakłada wybudowanie ścieżek rowerowych (DDR) o łącznej długości 3 km w trzech różnych lokalizacjach:
- ul. Żelaznej - na całej długości (Wola) od Al. Solidarności do Al. Jerozolimskich
- fragmentu ul. Grójeckiej - na odcinku od Racławickiej do 1 Sierpnia (Ochota)
- ul. 1 Sierpnia na całej długości (Włochy) tj. od Al. Krakowskiej do Żwirki i Wigury
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
a. wykonanie projektu drogi rowerowej 50 000 zł x 2 (Żelazna x 1 + Grójecka - 1 Sierpnia x 1) = 100 000 zł b. wyznaczenie pasa rowerowego na jezdni - Żelazna : 16 x 100mb x 15 000 zł = 240 000 zł c. wyznaczenie pasa rowerowego na jezdni + na trawniku - 1 Sierpnia: 13 x 100mb x 15 000 zł = 195 000 zł d. droga dla rowerów szerokość 2,5m, asfalt, : Grójecka : 5 x 100 mb x 40 000 zł = 200 000 zł
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zaprojektowanie, wytyczenie i wybudowanie ścieżek rowerowych o łącznej długości 3 km w trzech różnych lokalizacjach:
- ul. Żelaznej - na całej długości (Wola)
- fragmentu ul. Grójeckiej - na odcinku od Racławickiej do 1 Sierpnia (Ochota)
- ul. 1 Sierpnia na całej długości (Włochy)
Opis projektu
Ruch rowerowy w Warszawie jest coraz większy, w związku z tym nasze miasto potrzebuje nowoczesnej infrastruktury rowerowej, w postaci ścieżek rowerowych.
Projekt obejmuje zaprojektowanie, wytyczenie i wybudowanie ścieżek rowerowych na ulicach o wysokim natężeniu ruchu rowerowego oraz samochodowego. Dzięki temu przemieszczanie się rowerem stanie się bardziej bezpieczne dla rowerzystów, tj.

A. tych którzy używają rowerów jako środku transportu, np. do pracy, na zakupy, rekreacyjnie
B. tych którzy używają rowerów do celów biznesowych, tj. dowóz towarów, jedzenia itp. a kierowcy

Dzięki temu zmniejszy się liczba wypadków z udziałem rowerów, tj. potrąceń, kolizji

Projekt zakłada wybudowanie ścieżek rowerowych (DDR) o łącznej długości ... w trzech różnych lokalizacjach:
- ul. Żelaznej - na całej długości (Wola) od Al. Solidarności do Al. Jerozolimskich
- fragmentu ul. Grójeckiej - na odcinku od Racławickiej do 1 Sierpnia (Ochota)
- ul. 1 Sierpnia na całej długości (Włochy) tj. od Al. Krakowskiej do Żwirki i Wigury

Przebieg planowanych ścieżek w załączeniu
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Dzięki temu projektowi przemieszczanie się rowerem stanie się bardziej bezpieczne dla rowerzystów. Wpłynie to bezpośrednio na zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów, tj. potrąceń, kolizji, czy wypadków śmiertelnych:

"Od początku roku do 31. lipca br (2020). rowerzyści uczestniczyli w 2075 wypadkach, z czego ok. 103 w Warszawie*, w których zginęło 127 osób, z czego ok. 6 w Warszawie*, a 1891 zostało rannych, z czego ok. 95 w Warszawie* (Dane wstępne na dzień 10.08.2020 r.).

Podobnie jak w przypadku motocyklistów do większości zdarzeń z udziałem rowerzystów dochodzi głównie z winy kierujących samochodami osobowymi, przede wszystkim z powodu nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowego wyprzedzania.

Najczęstszymi przyczynami wypadków powodowanych przez rowerzystów są:

- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu,

- nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu."

Dane na podstawie : https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/192508,Motocyklisto-rowerzysto-badz-bezpieczny-na-drodze.html
(*) Dane szacunkowe, na podstawie danych ze strony Komendy Stołecznej Policji : http://wrd.policja.waw.pl/wrd/o-nas/statystyki/2019/92416,Podsumowanie-2019-roku-na-stolecznych-drogach.html

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
750 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1. Ze względu na istniejącą organizację na ul. Żelaznej, wymalowanie pasów rowerowych wiązałoby się z koniecznością zaprojektowania nowych rozwiązań dotyczących organizacji parkowania, przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej na całej ulicy – co wiąże się z opisanym wyżej problemem. W przeciwnym wypadku, możliwe byłoby tylko wymalowanie krótkich fragmentów pasów rowerowych, pourywanych i niełączących się z niczym, a zatem niefunkcjonalnych i nieużytecznych dla rowerzystów. Ponadto, ze względu na substandardową szerokość chodników, ZDM planuje przeniesienie parkowania z chodników na jezdnię – co koliduje z pomysłem wyznaczenia pasów rowerowych. 2. Budowa drogi dla rowerów w ul. Grójeckiej wymaga przebudowy fragmentu infrastruktury wykonanej w ramach przebudowy skrzyżowania Grójecka / Racławicka / Harfowa, zmodernizowanego w 2020 r. przez Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, która będzie objęta gwarancją. 3. Na długości wiaduktu nad linią kolejową nr 8 proponowana droga dla rowerów w ul. Grójeckiej prowadzona będzie przez teren kolejowy (dz.ew. 36 z obr. 2-03-22). Zgodnie z §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych roboty ziemne mogą być wykonywane w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru kolejowego. Prowadzenie robót ziemnych w odległości mniejszej niż 4 m wymaga uzyskania odstępstwa w trybie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zgodnie z którym organ administracji architektoniczno-budowlanej udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy. Konieczność uzyskania odstępstwa wydłuża proces przygotowania dokumentacji projektowej, przez co element nie jest możliwy do realizacji w ciągu jednego roku. Ponadto na etapie weryfikacji projektu nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia udzielenia odstępstwa przez organ. 4. Szerokość jezdni ul. 1 Sierpnia wynosi ok. 6 m, co jest niewystarczające dla wyznaczenia pasów ruchu dla rowerów (2 x 1,5 m), z zachowaniem możliwości ruchu dwukierunkowego innych pojazdów, w szczególności autobusów komunikacji miejskiej. 5. W przypadku realizacji projektu w ul. 1 Sierpnia jako drogi dla rowerów, w celu zachowania jej ciągłości i spójności z inną infrastrukturą rowerową zgodnie ze Standardami projektowymi i wykonawczymi dla systemu rowerowego w m.st. Warszawie (zarządzenie 5523/2010 Prezydenta m.st. Warszawy) konieczne jest uwzględnienie przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Radarową oraz ul. 1 Sierpnia. Budowa drogi dla rowerów wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, obejmującej przebudowę sygnalizacji świetlnych. Powyższe powoduje, że projekt nie jest możliwy do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Projekt jak najbardziej na tak. Ścieżki rowerowe jak najbardziej są potrzebne. Jednak mam pewną uwagę. 1km ścieżki rowerowej kosztuje 1 mln zł(informacja wzięta z informatora BO "ile kosztuje miasto"). 1.65 km+1.81km =3.46km 3.46km*1mln zł =3.46mln zł. Kwota 750 tyś. zł to trochę za mało. Kosztorys powinien zostać poprawiony na 3.46 mln zł.
  Pozdrawiam
  Kacper Dembe  20.01.2021 19:35
  • Dziękuję za komentarz, jest tutaj tylko jeden istotny szczegół, w większości przypadków są to ścieżki rowerowe w istniejącym już ciągu ulicznym, gdzie wycena prac przedstawia się o wiele inaczej tj. 10 - 20 k pln za 100 mb. Oczywiście w przypadku wybudowania pełnej ścieżki 100% racji
   Rafał Trochimczuk  22.01.2021 17:11 Autor projektu
  • Zgadzam się, kosztorys powinien ulec modyfikacji. Żadne z postulowanych w tym projekcie połączeń nie jest możliwe do wykonania przez wytyczenie pasów na jezdni.
   Ulica 1-go Sierpnia ma 5,75 metra szerokości, co mniej więcej odpowiada minimalnej szerokości, jaką musi mieć ulica dwukierunkowa. Pas rowerowy do jazdy w jedną stronę ma min. 1,5 metra szerokości. Jeżeli więc pasy rowerowe w obie strony miałyby zostać wytyczone na jezdni, dla samochodów zostałby tylko jeden pas ruchu o szerokości 2,75 metra. Takie rozwiązanie byłoby nie do zaakceptowania nie tylko dla ratusza, ale też dla mieszkańców (m. in. dlatego, że uniemożliwiłoby to przejazd autobusów). Poza tym, przy ul. ŻiW już wybudowano wlot na oddzielną drogę rowerową wzdłuż 1-go Sierpnia.
   Także na Żelaznej wytyczenie pasów dla rowerów (bez konieczności generalnej przebudowy ulicy) jest możliwe tylko na odcinku między Sienną a Chmielną, czyli bez połączenia z resztą sieci.
   Co do drogi dla rowerów wzdłuż Grójeckiej, to już tam jest, po zachodniej stronie (częściowo biegnie jako ciąg pieszo-rowerowy (z racji zbyt małej szerokości wiaduktu) oraz w ciągu drogi serwisowej). Jest to optymalne rozwiązanie w tych warunkach. Budowa ścieżki rowerowej (osobnej) po wschodniej stronie ulicy nie jest zasadna (chyba, że między ulicami Instalatorów i 1-go Sierpnia). To, co jest tam potrzebne, to przejazdy przez ulice przy przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu Grójeckiej z 1-go Sierpnia.
   Mateusz Glinka  28.01.2021 12:44
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany