Robotnicza Wola - historia wolskiego przemysłu: wystawa i spacery z przewodnikiem

246
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Elżbieta Szymańska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
14 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wystawę fotograficzną prezentującą historię wolskich zakładów przemysłowych, które tworzyły jeszcze do niedawna pejzaż Woli. Wystawa będzie ogólnodostępna, a fotografie umieszczone na parkanie Parku Sowińskiego. Na terenach dawnych wolskich zakładów powstają liczne osiedla i wielu mieszkańców Woli mogłoby poznać ciekawą historię swojego miejsca zamieszkania. Dodatkowo 6 spacerów tematycznych z przewodnikiem.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park im. Sowińskiego, dokładnie ogrodzenie parku od ulicy Elekcyjnej + wybrane rejony Woli (dotyczy spacerów)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wystawę fotograficzną prezentującą historię wolskich zakładów przemysłowych, które tworzyły jeszcze do niedawna pejzaż Woli. Wystawa będzie ogólnodostępna, a fotografie umieszczone na parkanie Parku Sowińskiego. Na terenach dawnych wolskich zakładów powstają liczne osiedla i wielu mieszkańców Woli mogłoby poznać ciekawą historię swojego miejsca zamieszkania. Dodatkowo 6 spacerów tematycznych z przewodnikiem.
Opis projektu
Projekt zakłada zorganizowanie wystawy fotograficznej, która prezentowałaby historię powstania, funkcjonowania i likwidacji dawnych zakładów przemysłowych na Woli. Kilkadziesiąt zdjęć pokazywałyby historię zmiany, jaka dokonała się w naszej dzielnicy na przestrzeni XX i XXI wieku. Wystawa mogłaby dotyczyć historii Zakładów Radiowych im.M.Kasprzaka, Zakładów Mechanicznych im. M.Nowotki, byłych Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg, dawnych Warszawskich Zakładów Maszyn Budowlanych im. L. Waryńskiego, Zakładów Mechanicznych PZL- Wola przy ul. Fort Wola 22, czy Warszawskich Browarów Królewskich przy ul. Grzybowskiej i dawnej Fabryki Lilpol-Rau-Loewenstein przy ul. Bema 65 oraz Stacji Rozdziałowej przy ulicy Ordona 2.
Ważne, aby zdjęcia pokazywały historię i przemiany zakładów, które dokonywały się wraz z latami oraz aktualny wygląd danego miejsca dla porównania. Do zdjęć byłby krótki opis. Przygotowanie ekspozycji powinno być takiej jakości, która zagwarantuje odporność na warunki atmosferyczne.
Wystawę plenerową zdjęć proponuję w miesiącach od kwietnia do września 2022.

Do wystawy proponuję zorganizowanie tzw. spacerów tematycznych/spotkań, na których przewodnik opowiadałby ciekawe historie związane z przemysłem na Woli. Spotkań proponuję 6 (1 x miesiącu x 1h-1,5h) w okresie od kwietnia do września 2022. Na spotkania oraz wystawę wstęp będzie wolny dla każdego chętnego uczestnika.
Szacowany koszt:
1. przewodnik: 6 x 200 zł = 1 200,00 zł
2. wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego (niezbędny przy dużej liczbie uczestników spaceru) na 6 spotkań 300,00 zł
3. przygotowanie zdjęć na specjalnym podłożu umożliwiającym montaż na parkanie (z montażem) – 9 400,00 zł
4. Przygotowanie opisu historycznego do zdjęć 2 tys.
5. Prawa do wykorzystania zdjęć - 1 tys. (zakładam skorzystanie z zasobów m. in. m.st. Warszawy i Dzielnicy Wola).
6. Projekt graficzny oraz druk ulotek i plakatów informacyjnych 1 tys. zł.
Informacje o wystawie oraz spacerach z przewodnikiem zostaną opublikowane na stronie internetowej Dzielnicy Wola, wolskich bibliotek, Wolskiego Centrum Kultury, zostaną wydane ulotki i plakaty informacyjne.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wola stanowiła niegdyś przemysłowe centrum Warszawy, a przed II wojną światową na Woli działało ponad 800 zakładów (mniejszych i większych). Aktualnie na Woli buduje się bardzo dużo nowych osiedli i dla mieszkańców mogłoby być bardzo ciekawe i pożyteczne zobaczyć jak wyglądało ich miejsce zamieszkania jeszcze 20-30 lat temu. Znajomość historii swojego miejsca zamieszkania ma walory edukacyjne, a zobaczenie zdjęć na pewno łatwiej da wyobrażenie o dawnym wyglądzie dzielnicy. Poznanie historii swojej najbliższej okolicy zamieszkania również pozwala lepiej zadomowić się w nowym miejscu.
Park im. Sowińskiego wybrałam celowo, gdyż jest to idealne miejsce na spokojne zatrzymanie się i obejrzenie zdjęć oraz przeczytanie krótkiego opisu zakładu i jego historii (aby zaciekawić).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Przewodnik (6 x 200 zł) 1 200,00 zł
2. Wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego na 6 spotkań 300,00 zł
3. Przygotowanie zdjęć na specjalnym podłożu umożliwiającym montaż na parkanie (z montażem) – 9 400,00 zł
4. Przygotowanie opisu historycznego do zdjęć 2 000, 00 zł
5. Prawa do wykorzystania zdjęć - 1 000,00 zł
6. Projekt graficzny oraz druk ulotek i plakatów informacyjnych 1 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
14 900,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt przyczyni się do upowszechnienia wiedzy o bogatej historii dzielnicy Wola wśród mieszkańców tej dynamicznie rozwijającej się dzielnicy m. st. Warszawy, gdzie przybywa dużo ludzi, którzy wcześniej nie byli związani z Wolą. Ponadto zarówno wystawa, jak i zaplanowane spotkania z przewodnikiem poszerzą ofertę kulturalną dzielnicy Wola.

Modyfikacje

16.04.2021 14:41
Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola
19.04.2021 10:46
Wydział Kultury dla Dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany