Warszawa zero waste - Warszawa ogranicza odpady

277
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Jan Popielarski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 180 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Celem projektu jest ograniczenie odpadów wytwarzanych przez Warszawę.

Projekt realizuje tę misję, m.in. poprzez: zachęcenie do rezygnacji z plastikowych butelek, kampanie o skutkach fast fashion, kursy zero waste, zachęcenie do kompostowania, utworzenie Centrum Ponownego Użycia i Naprawy oraz warsztaty kuchni i diety roślinnej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest ograniczenie odpadów wytwarzanych przez Warszawę.

Projekt realizuje tę misję, m.in. poprzez: zachęcenie do rezygnacji z plastikowych butelek, kampanie o skutkach fast fashion, kursy zero waste, zachęcenie do kompostowania, utworzenie Centrum Ponownego Użycia i Naprawy oraz warsztaty kuchni i diety roślinnej.
Opis projektu
Na projekt składają się następujące działania:

Utworzenie Centrum Ponownego Użycia i Naprawy oraz Miejskiego Punktu Adopcji Roślin. W Centrum organizacje pozarządowe oraz mieszkańcy będą mogli oddawać niepotrzebne przedmioty, a inne NGO i mieszkańcy - pozyskać je za niewielką opłatą. Będzie tu także możliwość dokonania naprawy zepsutych przedmiotów codziennego użytku. W Miejskim Punkcie oddamy zbędne rośliny i / lub pozyskamy nowe za darmo. Miejsce będzie prowadzone przez wybraną w konkursie organizację pozarządową. Na jego siedzibę proponuję jeden z lokali, które należą do miasta i znajdują się w miejscu sprzyjającym integracji mieszkańców.

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej o skutkach ekologicznych i społecznych zjawiska fast fashion, w szczególności o śladzie węglowym oraz wodnym, zanieczyszczeniu mikroplastikiem oraz zjawisku wyzysku pracowników. Będą się na nią składać filmy i sponsorowane posty w mediach społecznościowych, plakaty na przystankach komunikacji miejskiej, a także informacje na ekranach w metrze, tramwajach i autobusach.

Przeprowadzenie warsztatów kuchni i diety roślinnej, które odbędą się we wszystkich dzielnicach w dwóch terminach. Ich uczestnicy przygotują zdrowy, roślinny posiłek. Dowiedzą się, jak stworzyć zbilansowaną dietę roślinną i jakie ma ona zalety dla środowiska naturalnego w porównaniu do innych diet, w tym o jej śladzie węglowym i wodnym czy o skali wykorzystania gruntów w procesie produkcji takiej żywności. Warsztaty zrealizują wybrane w konkursie organizacje pozarządowe. Informacje na ich temat pojawią się na stronie urzędu miasta i stronach urzędów dzielnic, fanpage miasta, i dzielnic, tablicy z ogłoszeniami w urzędach dzielnicowych, a zapisy odbędą się poprzez zgłoszenie w urzędzie dzielnicy lub wypełnienie cyfrowego formularza. Podczas wyboru uczestników warsztatów będzie obowiązywać jedynie kolejność zgłoszeń.

Tworzenie punktów dzielenia się torbami wielorazowymi w miejskich obiektach. Ich działalność ma polegać na przekazywaniu i / lub pobieraniu toreb. Dzielenie się torbami będzie się odbywać m.in. w bibliotekach miejskich, domach kultury, Miejscach Aktywności Lokalnej. Powstanie około 80 takich punktów. W każdym z nich, znajdziemy pudełko na torby i tabliczkę z informacją o zasadach użytkowania. Zostanie przeprowadzona kampania informacyjna o działaniu wspomnianych punktów w komunikacji miejskiej i mediach społecznościowych.

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej sposobu kompostowania, jego zalet dla środowiska naturalnego i dostępności ulgi za kompostowanie. Będą się na nią składać filmy i sponsorowane posty w mediach społecznościowych, plakaty na przystankach komunikacji miejskiej, a także informacje na ekranach w metrze, tramwajach oraz autobusach.

Zorganizowanie kursów zero waste - kursów ponownego użycia, naprawy rzeczy codziennego użytku i świadomych zakupów przedmiotów, które mają mały wpływ na środowisko oraz ich ekologicznego pakowania, np. na prezent. Podczas kursów osoby uczestniczące w nich dowiedzą się także m.in. o skutkach zanieczyszczenia środowiska plastikiem i możliwościach jego ograniczenia. Kursy odbędą się we wszystkich dzielnicach w dwóch terminach dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców, oraz w jednym terminie w szkołach ponadpodstawowych dla chętnych uczennic i uczniów. Na zajęcia będzie można przynieść zepsuty przedmiot codziennego użytku i nauczyć się go naprawiać. Przeprowadzą je wybrane w konkursie organizacje pozarządowe. Informacje o nich na poziomie dzielnic i szkół pojawią się na stronie urzędu miasta i stronach urzędów dzielnic, fanpage miasta i dzielnic, tablicy z ogłoszeniami w urzędach dzielnic, a zapisy na kursy na poziomie dzielnic odbędą się poprzez zgłoszenie w urzędzie dzielnicy lub wypełnienie cyfrowego formularza. Podczas wyboru uczestników kursu będzie obowiązywać jedynie kolejność zgłoszeń. W przypadku kursów na poziomie szkół wystarczy tylko być uczniem lub uczennicą danej szkoły.

Stworzenie mapy punktów zero waste - mapy warszawskich sklepów zero waste, punktów adopcji roślin, wypożyczalni żywych choinek i jadłodzielni. Mapa będzie dostępna na stronie www oraz w jej aplikacji Warszawa 19115. Na mapie znajdą się punkty adopcji roślin, wypożyczalnie żywych choinek, jadłodzielnie działające w Warszawie. Będą na niej zaznaczone sklepy, które nie stosują zbędnych opakowań na produkty i jakichkolwiek opakowań z plastiku.

Instalacja dodatkowych 54 poidełek - po trzy w każdej dzielnicy - dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Poidełka będą się składały z kraniku i miski na wodę dla zwierząt. Pozwolą na napełnienie butelki wodą bez konieczności zużycia plastiku. Zostaną wykonane według już przyjętego przez miasto projektu, co zapewni wysoką estetykę przestrzeni publicznej. Lokalizacje zostaną wybrane w drodze konsultacji społecznych z mieszkańcami.

W ramach projektu powstanie 14 Punktów Zbiórki Elektroodpadów i Tekstyliów. W miejscach tych znajdą się estetyczne pojemniki. Do jednych z nich będzie można wrzucać drobne elektroodpady, takie jak żarówki, ładowarki, tonery do drukarki, telefony, a do innych tekstylia, takie jak odzież i obuwie. Lokalizacje zostaną wybrane w drodze konsultacji społecznych z mieszkańcami. Punkty dadzą możliwość wyrzucania opisanych odpadów, bez konieczności pokonywania dużej odległości, doskonale uzupełniając obecny system MPSZOK-ów i PSZOK-ów.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Odpady mają negatywny wpływ na środowisko naturalne prowadząc do emisji gazów cieplarnianych i wielu innych zanieczyszczeń, a proces ich odbioru oraz unieszkodliwiania powoduje w Polsce zużycie brudnej energii, pochodzącej m.in. z ropy naftowej.

Szczególnie negatywny wpływ na środowisko naturalne ma plastik. Każdego roku do oceanu trafia go 8 milionów ton. W tym tempie do 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. Plastik zabija morskie życie, w tym milion ptaków morskich i 100 tysięcy ssaków morskich rocznie. Według badań w ciągu roku spożywamy 100 tys. cząsteczek plastiku, łącznie ok. 250 gramów. To mniej więcej tyle, ile zawiera karta kredytowa.

Innym problemem jest marnowanie żywności. Tylko w Polsce marnuje się 9 milionów ton jedzenia rocznie. Przy założeniu, że jeden wagon pomieści 41 ton żywności, to skład wszystkich wagonów liczyłby 220 tysięcy sztuk, a ułożone jeden za drugim odpowiadałyby długości równej granicy Polski.

Wszystko to prowadzi do nasilenia kryzysu klimatycznego, degradacji i zniszczenia środowiska naturalnego oraz utraty bioróżnorodności.

Warszawa wytwarza rocznie ponad 761 tysięcy ton odpadów komunalnych. Oznacza to, że na mieszkańca przypada każdego roku 445 kg odpadów. To jeden z najwyższych wskaźników w Polsce, będącym jasnym sygnałem do konieczności zmiany nawyków.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 180 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Miasto st. Warszawa nie dysponuje wolnymi lokalami, w których projekt utworzenia Centrum Ponownego Użycia oraz Miejskiego Punktu Adopcji Roślin mógłby zostać zrealizowany. Ponadto projekt składa się z kilku podprojektów. Nie będą one możliwe do zrealizowania w ciągu roku, z uwagi na uzyskanie niezbędnych opinii, dokumentacji technicznej, decyzji. Dodatkowo, założony koszt projektu, biorąc pod uwagę jego wszystkie elementy (Centrum Ponownego Użycia oraz Miejskiego Punktu Adopcji Roślin , poidełka, punkty zbiórki elektroodpadów i tekstyliów) może zostać znacznie przekroczony.

Modyfikacje

24.01.2021 09:05
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany