Pojemniki na elektrośmieci

377
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu Ernest Kobyliński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
60 000 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Ustawienie 5 kontenerów na elektrośmieci - pod Urzędem Dzielnicy oraz pod administracjami ZGN.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- UD Praga-Północ, Kłopotowskiego 15
- AOM ul. Mackiewicza 11
- AOM ul. Tarchomińska 14
- AOM ul. Bródnowska 24
- AOM ul. Burdzińskiego 7

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Ustawienie 5 kontenerów na elektrośmieci - pod Urzędem Dzielnicy oraz pod administracjami ZGN.
Opis projektu
Zakup oraz ustawienie czerwonych kontenerów na elektrośmieci pod budynkami Urzędu oraz administracji ZGN.
Pięć pojemników do których mieszkańcy mogliby wyrzucić stary zużyty sprzęt stanęłoby w następujących lokalizacjach:
- UD Praga-Północ, Kłopotowskiego 15
- AOM ul. Mackiewicza 11
- AOM ul. Tarchomińska 14
- AOM ul. Bródnowska 24
- AOM ul. Burdzińskiego 7

Wielkość kontenera będzie uzależniona od ilości miejsca pod budynkami.
Koszt jednostkowy kontenera na elektrośmieci to maksymalnie 12000 zł.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu ułatwienie recyklingu elektrośmieci. Wyrzucanie odpadów elektrycznych do oznakowanych kontenerów, ustawionych w dostępnych dla mieszkańców lokalizacjach będzie miało pozytywny wpływ na środowisko.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Za gospodarkę odpadami na terenie m.st. Warszawy odpowiada Biuro Gospodarki Odpadami m.st. Warszawy, które to biuro realizuje przyjęty system realizacji tego zadania. Elektroodpady jako odpady wymagające specjalnego traktowania ze względu na możliwość występowania w nich substancji trujących są odbierane bezpośrednio przez specjalistyczne firmy, między innymi dlatego odpadów takich nie można składować w altanach śmietnikowych. "Elektrośmieci" to najczęściej odpady o dużych gabarytach, co dla przestrzeni publicznej zawsze będzie miało negatywne oddziaływanie w tym również estetyczne.
Należy podkreślić, że przed budynkiem UD Praga-Północ zgodnie z prowadzoną gospodarką odpadową w m.st. Warszawie mieszkańcy miasta mogą za darmo oddać elektroodpady 2 razy w tygodniu. Na mieszkańców oczekuje pracownik firmy specjalizującej się w tego typu działalności.
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego dąży do eliminacji zbędnych elementów zagospodarowania z przestrzeni publicznej. Pojemniki byłyby wtórnymi elementami, a siedziba urzędu i siedziby ZGN nie są placówkami przeznaczonymi do zbiórki odpadów. Nie byłby to także kontrolowany sposób zbiórki, więc mógłby spowodować nagromadzenie śmieci, też tych wielkogabarytowych, co jest jednoznaczne z zaśmiecaniem przestrzeni publicznej.
Zbiórka odpadów ZSEiE takich jak odpady drobnego AGD, telefony wymagałaby ustawienia w miejscach publicznych w tj. chodnikach i parkach dużych kontenerów (o pojemności około 1100 l ), co nie pozostałoby by bez wpływu na jakość wizualną przestrzeni miejskiej (o czym pisze BAiPP).
Jednocześnie obsługa kontenerów, ich ustawienie i późniejsze opróżnianie, wymaga zastosowania specjalistycznego samochodu z systemem HDS. W związku z powyższym warunkiem koniecznym jest zapewnienia swobodnego dostępu i dojazdu do miejsc ustawienia pojemników, umożliwiając opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. Ustawienie pojemników na chodnikach, w ciągach komunikacyjnych nie spełnia powyższych warunków.
zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych zabrania się dokonywania w pasach drogowych czynności, które mogą powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Konieczność tymczasowego zatrzymania się pojazdu w celu ustawienie i opróżniania kontenera (manewrowania pojemnikiem na wysięgniku HDS) stwarza potencjalne niebezpieczeństwo dla osób, mienia i ruchu drogowego.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Elektrośmieci to problem, który mnie też spędza sen z powiek. Ale przyznam, że jestem mocno sceptyczna wobec ustawiania kolejnych w mieście urządzeń do segregacji. Nie zniechęcają do produkcji odpadów, a wręcz przeciwnie. Zaśmiecają krajobraz (już mamy paczkomatozę, będzie gorzej), do ich wyprodukowania zużywa się zasoby (energia, woda, materiały, które też kiedyś trzeba będzie zutylizować). Już jest ich sporo. Psują się.
  Nie mieszczą się za bardzo w zasadach zrównoważonego rozwoju, a tym samym mogą być uznane za niezgodne z polityką Miasta.

  Może zacznijmy wspierać inne formy zmniejszania presji mieszkańców na środowisko? może raczej edukacją nt. ograniczania produkcji odpadów, o zmniejszaniu konsumpcji, naprawianiu elektroniki (tak, wiem, to nie jest proste, ale od czegoś trzeba zacząć). Można organizować więcej cyklicznych zbiórek elektroodpadów, co nie wiąże się z wprowadzaniem nowych gadżetów na ulice. Można wspierać istniejące punkty naprawy, organizować warsztaty, kawiarenki naprawcze, webinaria, etc.

  A co do innych odpadów: wspieranie systemu kaucyjnego (opakowania zwrotne, rezygnacja z plastiku, etc.), dobrze utrzymywane otwarte kompostowniki, etc.

  Osobiście czuję, że musimy mocniej działać na tym poziomie.
  Powodzenia.
  Mieszkaniec16906  28.03.2021 12:27
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany