Budki i nasadzenia krzewów dla ptaków Parku Dolinka Służewska

139
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Kacper Dembe
Współautorzy Marek Bujanowicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 000 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • zieleń miejska
 • Pomoc ptakom
 • wzbogacenie środowiska przyrodniczego
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1787 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt polega na rozmieszczeniu budek dla ptaków oraz wykonaniu wielogatunkowych nasadzeń z krzewów gatunków rodzimych, dzięki którym ptaki będą mogły w spokoju zamieszkiwać nasze osiedle (Służew nad Dolinką).

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
28.07.2022 10:34

Od jesieni rozpoczną się prace związane z inwentaryzacją awifauny i zawieszeniem budek. W listopadzie zrealizowane zostaną nasadzenia.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Park Dolinka Służewska, pomiędzy ul. Puławską a Al. Harcerzy Reczypospolitej
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt polega na rozmieszczeniu budek dla ptaków oraz wykonaniu wielogatunkowych nasadzeń z krzewów gatunków rodzimych, dzięki którym ptaki będą mogły w spokoju zamieszkiwać nasze osiedle (Służew nad Dolinką).
Opis projektu
Projekt swymi działaniami wpłynie na poprawę warunków bytowania awifauny Parku Dolinka Służewska oraz ogólnie na stan środowiska przyrodniczego parku. Obejmuje on swym zakresem następujące działania:
1. Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji ornitologicznej wraz z zleceniami dot. lokalnej ochrony awifauny dla całego obszaru Parku Dolinka Służewska (z uwzględnieniem potrzeb innych grup zwierząt oraz zbiorowisk roślinnych znajdujących się na terenie parku) – zamieszczenie końcowego raportu na stronie www Zarządu Zieleni m.st. Warszawy;
2. Wykonanie wielogatunkowych nasadzeń krzewów w formie i składzie gatunkowym zbliżonym do czyżni tj. okrajkowych zbiorowisk roślin krzewiastych występujących np. na skrajach lasów, miedzach śródpolnych itp. stanowiących bazę pokarmową oraz miejsca bytowania i gniazdowania dla ptaków. Powierzchnia około 900 m2
W załączeniu przesyłam mapkę z wytypowanymi możliwymi i optymalnymi dla środowiska przyrodniczego Dolinki lokalizacjami nasadzeń, uwzględniającymi także izolację parku od terenów zewnętrznych, zwiększenie atrakcyjności wypoczynkowej dla mieszkańców oraz podniesienie walorów krajobrazowych i przyrodniczych Parku).

Dobór gatunkowy z poniższych gatunków (głównie z siedlisk grądowych):
- tarnina Prunus spinosa;
- suchodrzew pospolity Lonicera xylosteum
- dereń świdwa Cornus sanguinea;
- kalina koralowa Viburnum opulus;
- trzmielina europejska Euonymus europaeus;
- bez czarny Sambucus nigra;
- bez koralowy Sambucus racemosa;
- róża dzika Rosa canina;
- leszczyna pospolita Corylus avellana
- głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

3. Na podstawie inwentaryzacji ornitologicznej określenie przez specjalistę rodzajów budek właściwych dla danego terenu i składu awifauny oraz ich zawieszenie na terenie opracowania – przewiduje się około 10 sztuk budek (ze względu na ich już duża ilość na wskazanym obszarze nie jest zasadne nadmierne zagęszczanie ich rozmieszczenia).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W Parku Dolinka Służewska konieczne jest dokładne rozpoznanie składu awifauny i dostosowanie stanu i ilości budek do potrzeb bytujących tam ptaków.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szczegółowa inwentaryzacja awifauny wraz z raportem: około 25 000 zł brutto
Zawieszenie budek: około 2 000 zł brutto
Wykonanie nasadzeń: około 73 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Pozytywne skutki realizacji projektu: poprawa warunków siedliskowych dla awifauny Parku Dolinka Służewska, poprawa jakości środowiska przyrodniczego Parku, poprawa estetyki Parku.

Modyfikacje

20.12.2020 11:04
Autor projektu
05.01.2021 11:54
Autor projektu
09.01.2021 16:09
Autor projektu
13.01.2021 09:18
Autor projektu
13.01.2021 10:14
Autor projektu
19.01.2021 07:56
Autor projektu
25.01.2021 15:45
Autor projektu
25.01.2021 18:25
Autor projektu
25.01.2021 21:33
Autor projektu
28.04.2021 16:14
Dział Programowania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni
29.04.2021 10:16
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (12)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Pomysł dobry. Brak mi jednak identyfikacji:
  - gatunków ptaków, dla których zostaną przewidziane budki,
  - wstępnej lokalizacji drzew i miejsc, gdzie takie budki można by powiesić,
  - założenia, że budki będą wymagały monitoringu pod względem ewentualnych uszkodzeń w trakcie eksploatacji, zniszczenia w przypadku np. złamania się drzewa oraz czyszczenia budek.
  Czyli powinien być określony :
  - koszt określonego typu budki, bo inne budki są wymagane dla szpaków, kawek, dzięciołów czy sikor/mazurków
  - czasokres prowadzenia monitoringu stanu budek (np. wymiana lub naprawa budki)
  - harmonogram czyszczenia i pielęgnacji budek lęgowych dla ptaków.
  Trzeba również dobrze zinwentaryzować liczebność poszczególnych gatunków i stan przyrody w rejonie określonego typu budki. Budki są po to zawieszane, żeby ptak założył w nich gniazdo i bezpiecznie oraz zdrowo wychował/wykarmił pisklęta. Czy jest zieleń pod/w rejonie drzewa z budką? Czy jest dość pokarmu do wykarmienia piskląt? co się stanie, jeśli pisklę wypadnie? (woda, ścieżka, przedept, krzewy, drapieżniki w okolicy, zagrożenie ingerencją człowieka, psa, kota).
  Nie jest problemem zawieszenie budki. Problemem jest stworzenie dla ptaków bezpiecznych warunków do życia i wychowywania potomstwa.
  Mieszkaniec811  04.01.2021 22:24
  • Dzień dobry,
   dziękuję za uwagę , opis zostanie sprecyzowany.
   Pozdrawiam i życzę miłego dnia
   Marek Bujanowicz  05.01.2021 11:40
 • Autorzy projektu!
  Dziękuję za uwzględnienie moich uwag, jednak - mam następne
  1) "Budki będą rozmieszczone w parku Dolinka Służewiecka na drzewach". Proszę wziąć pod uwagę, że takie ptaki, jak JERZYK (Apus apus) , KOS (Turdus merula) i ZIĘBA (Fringilla coelebs) ani krukowate: gawron i wrona siwa nie gnieżdżą się w budkach lęgowych, żadnych.!
  Dzięcioły, jeśli brak w okolicy odpowiedniego drzewa, gdzie dzięcioł wydziobie sobie dziuplę (mamy w Polsce 9 gatunków dzięciołów! Autorzy myśleli pewnie o dzięciole dużym lub średnim), to wtedy odpowiedniego rozmiaru budka lęgowa może być rozwiązaniem (droższa, bo większa). Nie więcej niż jedna na tym terenie!
  JERZYK potrzebuje budki lęgowej powieszonej na wysokim budynku, na ścianie wolnej od okien i balkonów, usytuowanej w kierunku wschodnim lub północnym. Rozwiązaniem może być ustawienie WIEŻY dla JERZYKÓW. Ale to już inny projekt i spory wydatek.
  Budki lęgowe, zawieszone na drzewach mogą zająć wiosną: szpaki, sikory modraszki i bogatki, mazurki. Chętnie zajmą specjalne skrzyneczki lęgowe (to nie są budki) muchołówki szare, pleszki, kopciuszki, ewentualnie kwiczoły i inne drozdy.

  2) "Projekt będzie zawierał: (...) -Zatrudnienie wolontariuszy sprawdzających budki i dokładających pożywienia dla ptaków." Stawiam tu duży znak zapytania (???) - chyba nie przewiduje się podawania pokarmu DO BUDEK LĘGOWYCH?!

  3) "Wstępnie projekt przewiduje karmniki dla podanych gatunków: jerzyki, dzięcioły, kruki, kosy, szpaki i zięby.". Drodzy Autorzy! Jerzyki polują na niebie, masowo, na latające owady i nigdy (!!!) nie schodzą na ziemię! Przylatują w maju i odlatują w połowie sierpnia do Afryki. Nie zimują w Polsce!
  Dzięcioły - pisałam, jest 9 gatunków dzięciołów. W Dolince można - jak się ma szczęście - spotkać dzięcioła dużego, średniego, ewentualnie zielonego i dzięciołka. Dwa pierwsze może się skuszą na słoninkę powieszoną na gałęzi w czasie mroźnej zimy.
  Kruki nie występują w Dolince, a nawet w samej Warszawie jedynie gdzieś na obrzeżach (Las Kabacki, Lasek Młociński itp.). Autorzy mieli pewnie na myśli gawrony lub wrony siwe. Oba duże ptaki, krukowate, budują z patyków i gałązek gniazda na wysokich drzewach. Dokarmianie zimą jedynie w przypadku siarczystego mrozu i grubej powłoki śniegu.
  Szpaki i zięby odlatują na zimę, wybitnie rzadko zdarzają się szpaki, które mogą skorzystać z balkonowych karmników na osiedlach. Wiosną i latem ptaki te nie korzystają z karmników, żywią się głównie pokarmem białkowym. Kosy podobnie.
  Koniecznie trzeba poczytać w internecie o gatunkach ptaków, dla których zamierza się wieszać budki lęgowe i budować karmniki!

  4) "-dla każdego gatunku będzie przeznaczone mniej więcej po 5-10 budek.". Jak napisałam, budki muszą być dostosowane do gatunku ptaka i uwzględniać jego inne potrzeby, jak np. odległość od drugiej pary na danym terenie, baza pokarmowa, bliskość ludzi, zadrzewienie i zakrzaczenia. Można nawieszać mnóstwo budek i wydać pieniądze niepotrzebnie. Lub zwabić ptaki i narobić im kłopotów, narazić na niebezpieczeństwa i stres.
  Trzeba te kwestie omówić z ornitologiem, którego Autorzy bez wątpienia znajdziecie w SDK.
  Pozdrawiam
  Hanna Żelichowska
  Mieszkaniec811  08.01.2021 22:08
  • Dziękuje za uwagę
   Postaram się zmienić projekt w miarę możliwości i skonsultować gatunki ptaków z ornitologiem w SDK.
   Pozdrawiam
   Kacper Dembe  09.01.2021 16:13 Autor projektu
 • Panie Kacprze, dobry wieczór,
  widzę duże zmiany, na pewno na lepsze, bo nie ma tych błędów jakie znajdowałam w opisie.
  Ale, ponieważ wiem, jak było na początku, zauważam, że:
  - uciekł Pan od określenia gatunków ptaków, jakie mogłyby w tych dwóch lokalizacjach dostać budki lęgowe,
  - pisząc, że dla każdego gatunku będzie 5-10 budek, musi się Pan liczyć z tym, że wybór będzie dotyczył wyłącznie gatunków ptaków, które tolerują swoje bliskie sąsiedztwo; bo np, gdyby miała być tu budka lęgowa dla dzięcioła dużego lub średniego, to nie więcej niż 1 dla każdej lokalizacji,
  - nie będzie aż tak dużo gatunków ptaków, które wsadzi Pan do budek lęgowych na tym niewielkim terenie za 100 000 zł!
  Budka lęgowa, zależnie od wielkości i materiału kosztuje ok. 70-90 zł (łącznie z montażem). Za 100 tys. zł mógłby Pan zakupić ponad 1000 budek! Nie da rady. Nie ma tylu drzew i nawet gdyby były, nie wolno wszystkich okaleczyć wbijając gwoździe w korę! Ptaki pozabijałyby się w takim zagęszczeniu!
  W tytule są karmniki, o których Pan nie pisze. Nawet jeśli postawione by były ze dwa najbardziej wyrafinowane technologicznie karmniki, to nie będzie to koszt większy niż 500 zł/1 karmnik.
  Hmmm, to po co Panu aż 100 000 zł?!
  Pozdrawiam i mam nadzieję, że po raz ostatni się czepiam ...
  Hanna Żelichowska
  Mieszkaniec811  12.01.2021 22:57
 • Dzień dobry,
  myślę,że to już mój ostatni wpis. Projekt jest teraz rozsądny. Jeśli budki będą kupowane a potem zawieszany we współdziałaniu z ornitologiem, to będzie sukces. Miejmy nadzieję :)
  W każdym razie, pomysł dobry. Ptaki potrzebują budek i na pewno znajdą się chętne gatunki do ich zasiedlenia.
  Muszę poprosić o ostatnią już poprawkę - wolontariusz, jak wiadomo, to osoba która coś robi społecznie, raczej na zasadzie niesienia pomocy, raczej bez wynagrodzenia.
  Zatem użycie sformułowania "zatrudnienie wolontariuszy" - to chyba pewien dysonans. Może jakoś źle to rozumiem? Może w dzisiejszych czasach zatrudnia się wolontariuszy.
  Ponieważ nie mam pełnej orientacji, to nie oczekuję zmiany tego sformułowania, bo może tak ma być ... Sugeruję jedynie, aby Pan to sprawdził.
  Dziękuję za budki w imieniu ptaków, no i za konsekwencję w trwaniu przy tym projekcie. Oby został pozytywnie przegłosowany.
  Pozdrawiam
  Hanna Żelichowska
  Mieszkaniec811  18.01.2021 21:37
  • Dziękuję za wszystkie uwagi dotyczące projektu. Bardzo mi pomogły bardziej sprecyzować projekt.
   Pozdrawiam
   Kacper Dembe  19.01.2021 07:58 Autor projektu
 • Dzien dobry, podpisuję się pod świetnymi uwagami HankaZet, mam tylko taki drobiazg do dodania, że jerzykom nie potrzeba wysokiego budynku. Spokojnie bloki czteropiętrowe są wystarczające. Są zasiedlane nawet niższe. I efektywniej jest powiesić je na budynku, niż stawiać wieże lęgowe.Pozdrawiam pomysłodawcow.
  Agnieszka Gołębiowska  30.01.2021 08:27
  • Dziękuje za uwagę
   Nasz projekt nie przewiduje wież dla języków . Wszystkie informacje i tak będą kontaktowanie ostatecznie z ornitologiem i zarządem zieleni .

   Pozdrawiam
   Marek Bujanowicz  30.01.2021 21:49
 • Bardzo dobry pomysł. Popieram
  Mieszkanka24799  26.05.2021 09:47
 • Super pomysł, jeżeli chodzi o szczegóły to warto oprzeć się na Raport BioBlitz 2019.
  W nim mamy bardzo szczegółowo opisaną faunę i florę Dolinki przed tegoroczną "modernizacją".
  Myślę że również można przeprowadzić konsultację z Ornitologiem który był zaangażowany w ratowanie Dolinki Służewskiej.
  Będę głosował za i wszystkich o to proszę. Może po tegorocznych przygodach Dolinki, odnowimy populację zagrożonych gatunków.
  Mieszkaniec26642  18.06.2021 18:34
 • Bardzo dobry pomysł, warto poprzeć!
  Łukasz Garbal  29.06.2021 20:51
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany