Zielone wizytówki Warszawy na Ochocie i Muranowie

514
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Katarzyna Pawłowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
5 500 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Chcę poprawić wygląd dwóch warszawskich terenów zielonych - Parku im. Marii Skłodowskiej-Curie na Ochocie oraz skweru przy Muzeum POLIN w Śródmieściu. Ich kształt został wypracowany wspólnie z mieszkańcami w 2018 roku (podczas konsultacji społecznych), ale żaden z nich nie doczekał się remontu. Niech oba tereny staną się w końcu zieloną wizytówką Warszawy!

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
1) Park im. Marii Skłodowskiej-Curie, między ulicami: Wawelską, Skłodowskiej-Curie i Pogorzelskiego (działka 20209/6)
2) Skwer przy Muzeum POLIN, między ulicami: Karmelicką, Anielewicza i Edelmana (działka 27/1)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Chcę poprawić wygląd dwóch warszawskich terenów zielonych - Parku im. Marii Skłodowskiej-Curie na Ochocie oraz skweru przy Muzeum POLIN w Śródmieściu. Ich kształt został wypracowany wspólnie z mieszkańcami w 2018 roku (podczas konsultacji społecznych), ale żaden z nich nie doczekał się remontu. Niech oba tereny staną się w końcu zieloną wizytówką Warszawy!
Opis projektu
Projekt zakłada wprowadzenie zmian w Parku im. Marii Skłodowskiej-Curie i na skwerze przy Muzeum POLIN zgodnie z koncepcjami zagospodarowania tych terenów wypracowanymi w konsultacjach społecznych w 2018 roku*.

UWAGA: Ponieważ koszt wprowadzenia wszystkich zmian wynikających z koncepcji zagospodarowania przekracza maksymalną wartość projektu ogólnomiejskiego w BO, mój projekt zakłada realizację tych elementów koncepcji, które:
- mieszkańcy uznali za najbardziej potrzebne (co wynika z raportów z konsultacji),
- da się wykonać w całości, nie uniemożliwiając przy tym realizacji pozostałych elementów koncepcji w przyszłości. Mogą to być więc np.: poprawa stanu zieleni i chodników, doświetlenie, wymiana i/lub dodanie ławek, koszy na śmieci i psie odchody, a także budowa fontanny i/lub minitężni w Parku im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz przesunięcie ścieżki rowerowej przechodzącej obecnie przez środek skweru przy Muzeum POLIN.

Park i skwer będą dostępne dla wszystkich przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

*Koncepcje zagospodarowania można obejrzeć na stronach: http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/park_marii_sklodowskiej_curie_wersja_internetowa_popr.pdf oraz http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/koncepcja_modernizacji_skweru_przy_karmelickiej_0.pdf.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma umożliwić wdrożenie koncepcji zagospodarowania Parku im. Marii Skłodowskiej-Curie (Ochota) i skweru przy Muzeum POLIN (Śródmieście), stworzonych wspólnie z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych w 2018 roku. Więcej informacji o wynikach tych konsultacji można znaleźć na stronach: http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/piekniejszy-park-marii-sklodowskiej-curie oraz http://konsultacje.um.warszawa.pl/polin.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
5 500 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
M.st. Warszawa posiada już plany inwestycyjne dla terenu parku im. Marii Skłodowskiej-Curie (zbieżne z niniejszym projektem). Dla lokalizacji przy muzeum Polin realizacja projektu nie jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego z uwagi na konieczność przeprowadzenia w tym miejscu badań archeologicznych poprzedzających jakiekolwiek prace ziemne. Na przeprowadzenie takich badań niezbędne jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego, co znacznie wydłuża proces inwestycyjny (realizacja projektu w ciągu jednego roku budżetowego byłaby zagrożona).

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany