Pszczoły w Ursusie

745
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ursus
Autor pomysłu Mateusz Onyszczuk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
56 700 zł
Kategoria
 • edukacja
 • ochrona środowiska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1171 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt zakłada ustawienie na działce ew. nr 122/4 obręb 2-09-09, w pobliżu ul. Zielonej Gęsi, 4 uli z pszczołami, które będą żyć pod opieką pszczelarza. Owady będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne w dzielnicy poprzez zapylanie rośli znajdujących się w parkach, skwerach i na balkonach. Przyczynią się także do zwiększenia świadomości jak ważna jest ich rola w ekosystemie

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
17.06.2022 12:31

Pasieka założona została w marcu br. Od maja do końca września odbywać się będą warsztaty pszczelarskie dla zorganizowanych grup. 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ursus
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Urząd Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 Roku 1
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Najlepsze miejsce odpowiednie dla pszczół powinno zostać wybrane w konsultacji z ekspertem.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada ustawienie na działce ew. nr 122/4 obręb 2-09-09, w pobliżu ul. Zielonej Gęsi, 4 uli z pszczołami, które będą żyć pod opieką pszczelarza. Owady będą miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne w dzielnicy poprzez zapylanie rośli znajdujących się w parkach, skwerach i na balkonach. Przyczynią się także do zwiększenia świadomości jak ważna jest ich rola w ekosystemie
Opis projektu
Projekt zakłada ustawienie na działce ew. nr 122/4 obręb 2-09-09, w pobliżu ul. Zielonej Gęsi, 4 uli oraz zapewnienie im opieki doświadczonego pszczelarza. Projekt przewiduje zakup uli, niezbędnego sprzętu do opieki nad pszczołami oraz koszty opieki doświadczonego pszczelarza przez okres 5 lat. W ramach projektu powstaną również materiały edukacyjne o pszczołach dla mieszkańców i uczniów szkół w Ursusie dokumentujące życie pasieki, wyjaśniające życie pszczelich rodzin i ich wpływ na środowisko.
Ule zostaną umieszczone na działce ew. nr 122/4 obręb 2-09-09, a teren wokół nich zostanie oznakowany zgodnie w wymogami prawnymi. Do ula zostanie wybrana rodzina z rasy łagodnej, nieskorej do rójki i rozwoju. Cały proces odbywać się będzie pod nadzorem Krajowego Centrum Hodowli.


Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Pszczoły odpowiadają za zapylanie przeważającej większości roślin przyczyniając się do zachowania bioróżnorodności w naszym ekosystemie. Niestety, człowiek swoimi działaniami doprowadził do tego, że te pożyteczne owad wymierają w zastraszającym tempie. Wyginięcie pszczół, które odpowiadają za 80% zapyleń to także problem ludzi. Możemy jednak ograniczyć te działania i choć w małym stopniu przyczynić się do poprawy losu pszczół.

Jest to całkowicie BEZPIECZNE. Zgodnie z projektem do pasieki trafią pszczoły łagodnych ras, o niskiej skłonności do rójki czy rozwoju. Wszystko będzie nadzorowane przez Krajowe Centrum Hodowli oraz doświadczonego pszczelarza, który na co dzień będzie zajmował się pasieką.

Do tej pory ule lokowane są na wielu budynkach prywatnych oraz instytucjach publicznych. Pszczoły mieszkają już w takich instytucjach jak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie Ministerstwo Rolnictwa w Warszawie czy Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Projekt zakłada też stworzenie szeregu materiałów edukacyjnych (filmy, infografiki zdjęcia) przedstawiające życie tych owadów oraz ich wpływ na środowisko. Przygotowane materiały będą dostępne dla mieszkańców oraz zostaną przekazane do szkół jako materiały edukacyjne.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Zakup i opieka roczna nad 4 rodzinami pszczelimi 6700,00
Zakup i montaż wygrodzenia terenu pasieki 10000,00
Zatrudnienie pszczelarza na okres 1 roku 36000,00
Koszt przygotowania i druku materiałów edukacyjnych 2000,00
Zakup słoiczków i etykiet do miodu 1000,00
Oznaczenie wykonania projektu z budżetu obywatelskiego 1000,00
Wykonanie tabliczek informacyjno-ostrzegawczych 1000,00
Łącznie koszt brutto wynosi 56700,00
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
56 700,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Pozytywne skutki realizacji tego projektu to podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców dot. zagrożenia wyginięciem owadów zapylających, oraz podjęcie próby ochrony gatunków owadów zapylających niezbędnych ze względu na ich ogromną rolę w ekosystemie na terenach naszej Dzielnicy.
Projekt jednak zakłada utrzymanie pasieki przez okres 5 lat. Budżet obywatelski przewiduje tylko roczne utrzymanie, i nie jest możliwe jednorazowe zawarcie umowy z pszczelarzem na okres 5 lat. Nie będzie możliwe wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej kosztów opieki nad pszczołami na kolejne lata. Dodatkowo projekt obejmuje opiekę nad żywymi stworzeniami, w przypadku nie wywiązania się pszczelarza jako Zleceniobiorcy z okresu trwania umowy bądź nierzetelnego sprawowania opieki nad pasieką, wyłonienie kolejnego Zleceniobiorcy w ramach obecnych procedur może spowodować ryzyko przerwania opieki nad pszczołami.

Modyfikacje

19.03.2021 13:58
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus
06.04.2021 13:37
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus
07.04.2021 14:35
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Mieszkamy w blokach przy Ratuszu Ursus i byľibyśmy przeszczęśliwi i dumni gdyby ta inicjatywa była zrealizowana. Bez zròwnoważonego ekosystemu jakość życia jest coraz niższa. W okolicy buduje się na potęge, więc takie projekty pomogą zachować minimalna równowagę w środowisku.
  Mieszkanka26193  20.02.2021 19:55
 • Mieszkamy w blokach obok Ratusza Ursus i byśmy byli przeszczęśliwi i dumni gdyby ten projekt został zrealizowany.
  W okolicy buduje się na potęge, więc takie inicjatywy pomogłyby w sparciu ròwnowagi ekosystemu. Zrównoważone środowisko to podstawa dla zdrowia mieszkańców. Dziękujęmy autorowi projektu
  Mieszkanka26193  20.02.2021 20:02
 • Pomysł zacny, ale praktyka pokazuje, że najprawdopodobniej miejscowi wandale zniszczą te ule, które po modyfikacji pomysłu, mają się znaleźć w pobliżu ul. Zielonej Gęsi, a nie na dachu budynku Urzędu Dzielnicy Ursus. Lepszy wydawał mi się pierwotny projekt, czyli z ulami na dachu budynku Urzędu. Tam byłyby bezpieczniejsze. Ponadto z najnowszych badań wynika, że takie działania przynoszą odwrotny skutek. Jak piszą naukowcy:

  "W ostatnim czasie szereg miast, firm i instytucji pod hasłem „pomocy pszczołom” czy „ratowania zapylaczy” stawia ule.
  Tymczasem samo powiększanie liczebności hodowlanej pszczoły miodnej nie przyczynia się do poprawy losu pszczół, a wręcz może oddziaływać negatywnie na już obecne w środowisku populacje tych owadów. Obecnie, kiedy mówi się wręcz o „szóstym masowym wymieraniu”, które dotyka również owadów, nie powinno być miejsca na pozorowane działania, reklamowane jako proekologiczne, a w rzeczywistości mogące wywoływać skutki odwrotne do zamierzonych".
  (https://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/naukowcy-alarmuja-miejskie-pasieki-nie-pomagaja-a-zagrazaja-populacji-pszczol,291507.html)

  Pod tym linkiem więcej konkretów: https://naukadlaprzyrody.pl/2021/06/19/stawianie-uli-nie-pomaga-pszczolom-list-naukowcow/
  I tutaj ciekawy artykuł na ten temat: https://tygodnik.tvp.pl/54491788/adopcja-szkodzi-pszczolom-i-ludziom

  Niestety, pomimo wczesnego entuzjazmu dla tej propozycji, nie zamierzam głosować na ten pomysł.
  Mieszkaniec26464  01.05.2021 19:36
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany