Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu

147
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Angelika Kamińska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 040 000 zł
Kategoria
 • edukacja
 • kultura
 • przestrzeń publiczna
 • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 2402 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Modernizacja wyeksploatowanego boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386, ul. Grenady. W wyniku modernizacji powstanie boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami wytyczającymi 3 pola gry: główne oraz dwa juniorskie. Dodatkowo zamontowane zostaną bramki piłkarskie. Boisko będzie ogólnodostępne co najmniej 25 godzin tygodniowo między 6:00-22:00, z uwzględnieniem weekendu.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
15.07.2022 13:59

styczeń -luty 2022: przygotowanie dokumentacji przetargowej ("projektuj i buduj"); marzec: ogłoszenie postępowania. W kwietniu 2022 r. odbyło się pierwsze postępowanie, które zostało unieważnione z uwagi na złożenie oferty przez jedną firmę (oferta znacząco przekraczała wartość środków przeznaczonych na realizację projektu). Na przełomie maja i czerwca uruchomiono drugie postępowanie, wpłynęły cztery oferty, trzy z nich mieszczą się w limicie środków. Procedura oceny i wyłonienia wykonawcy została zakończona, w czerwcu 2022 podpisano umowę. Pozostałe elementy zgodnie z wcześniejszym harmonogramem czyli w 2 dekadzie lipca przygotowanie projektu; 3 dekada lipca - wrzesień - realizacja robót budowlanych.

Jednostka odpowiadająca za realizację: Wydział Inwestycji Kubaturowych dla Dzielnicy Wola

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Grenady 16
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Boisko przy Szkole Podstawowej nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Modernizacja wyeksploatowanego boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386, ul. Grenady. W wyniku modernizacji powstanie boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej z liniami wytyczającymi 3 pola gry: główne oraz dwa juniorskie. Dodatkowo zamontowane zostaną bramki piłkarskie. Boisko będzie ogólnodostępne co najmniej 25 godzin tygodniowo między 6:00-22:00, z uwzględnieniem weekendu.
Opis projektu
Boisko zlokalizowane jest w Warszawie przy ul. Grenady 16 na działce nr 8, obręb nr 60310, na terenie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 386. Przeznaczone jest do codziennej gry i rekreacji. Teren, na którym realizowane będzie zadanie, jest własnością m.st. Warszawy.
Wskutek intensywnego użytkowania powierzchnia boiska jest skrajnie zużyta, straciła właściwości wymagane dla nawierzchni sportowej (m.in. amortyzację), a jej dalsze użytkowanie może skutkować kontuzjami.
Projekt ma na celu modernizację wyeksploatowanej sztucznej nawierzchni trawiastej wypełnionej granulatem SBR, celem uzyskania nowoczesnego, funkcjonalnego boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej (wypełnionej granulatem EPDM z recyklingu) o powierzchni 87 x 50 m, z liniami wytyczającymi 3 pola gry: główne (na pełnej płycie boiska) oraz dwa juniorskie w poprzek płyty boiska (w załączeniu rysunek poglądowy). W ramach modernizacji zostaną także wymienione małe bramki piłkarskie (4 szt.) oraz siatki w „dużych” bramkach.
Po przeprowadzeniu modernizacji, boisko będzie użytkowane przez uczniów szkoły oraz mieszkańców dzielnicy podczas zajęć wf, godzin świetlicowych, rozgrywek międzyszkolnych i międzyklubowych oraz na potrzeby indywidualnych aktywności sportowych w godzinach ogólnego udostępnienia (boisko będzie ogólnodostępne co najmniej 25 godzin tygodniowo, w godzinach między 6:00-22:00, z uwzględnieniem sobót lub niedziel. Godziny dostępu udostępnione będą na tablicy informacyjnej umieszczonej na ogrodzeniu boiska oraz na stronie internetowej szkoły).
Zakres prac:
- Przygotowanie stosownej do zakresu prac dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, które są niezbędne do wykonania i odbioru zadania;
- demontaż bramek piłkarskich;
- demontaż i utylizacja starej nawierzchni z zasypem SBR;
- niezbędne prace naprawcze w zakresie istniejącego odwodnienia (w tym wyczyszczenie wszystkich drenaży odpływowych), podbudowy;
- dostawa i montaż trawy syntetycznej z zasypem EPDM z recyklingu z podkładem pod nową trawę;
- malowanie linii wytyczających 3 pola gry (rysunek poglądowy w załączeniu);
- zakup, tulejowanie i montaż 4 bramek bocznych (5x2m) z siatkami;
- tulejowanie i montaż "dużych" (ok. 7x2 m) bramek piłkarskich (bramki zdemontowane wcześniej z boiska);
- zakup i montaż siatek do „dużych” bramek (ok. 7x2 m).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Boisko przy ul. Grenady to ważne miejsce nie tylko dla uczniów, ale również dla społeczności lokalnej. Znajduje się na terenie szkoły podstawowej lecz jest ogólnodostępne i z terenu korzystają okoliczni mieszkańcy. To miejsce zajęć wychowania fizycznego, treningów, spotkań, wydarzeń sportowych i aktywności rekreacyjnej mieszkańców Woli. W związku z intensywną rozbudową dzielnicy w tej okolicy brakuje miejsc rekreacyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych.
Powstanie nowego boiska pozwoli na:
- zaktywizowanie lokalnej społeczności,
- stworzenie dodatkowego miejsca do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Woli,
- zwiększenie zainteresowania sportem.
Poprzez całoroczną dostępność obiektu realizacja projektu w wyraźny sposób wpłynie na stymulowanie aktywności fizycznej mieszkańców całej dzielnicy i na propagowanie wśród nich aktywnych form spędzania czasu wolnego.
Przez cały okres użytkowania boiska (15 lat) nawierzchnia nie była wymieniana, podlegała jedynie niezbędnym naprawom, by zapewnić bezpieczeństwo korzystania z obiektu. Przyszedł czas na kompleksową renowację boiska, nie tylko po to by odświeżyć jego wygląd, ale przede wszystkim aby podnieść jakość trenowania i utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa bez konieczności doraźnych napraw.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Tabela elementów scalonych jednostka miary Szacunkowa ilość cena PLN wartość netto
1. Dokumentacja projektowa kpl. 1 5 000,00 5 000,00
2. Demontaż i utylizacja starej nawierzchni m2 4350 37,00 160 950,00
3. Demontaż bramek szt. 4 200,00 800,00
4. Naprawa i uzupełnienie ubytków podbudowy kpl. 1 5000,00 5000,00
5. Montaż nowej nawierzchni wraz z wklejeniem linii i granulatem m2. 4350 150,00 652 500,00
6. Remont odwodnienia kpl. 1 10 000,00 10 000,00
7. Montaż nowych bramek szt. 4 2 000,00 8 000,00
8. Montaż starych bramek z wymianą siatek szt. 2 1000,00 2 000,00
RAZEM NETTO zł. 845 050,00
VAT 23% 194 361,50,00
RAZEM BRUTTO zł. 1 039 411,50
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 040 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Boisko przy ul. Grenady znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej ale jest ogólnodostępne dla okolicznych mieszkańców. Stanowi nie tylko miejsce zajęć wychowania fizycznego dla uczniów ale także, treningów spotkań, wydarzeń sportowych i aktywności rekreacyjnej mieszkańców Woli. O intensywności wykorzystania boiska świadczy obecny stan zużycia nawierzchni, która wymaga natychmiastowej wymiany zarówno ze względów estetycznych ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników. Remont boiska wpłynie na zaktywizowanie lokalnej społeczności, stworzy atrakcyjne miejsce do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Woli. W pełni wykorzystana infrastruktura sportowa będzie sprzyjać integracji międzypokoleniowej i lokalnej, przeciwdziałać wykluczeniu i wspierać walkę z uzależnieniami. Uprawianie sportu wspomaga koordynację ruchową i korzystnie wpływa na koncentrację. Obiekt może być także miejscem spotkań dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Modyfikacje

27.04.2021 12:32
Koordynator w Dzielnicy Wola
27.04.2021 12:32
Koordynator w Dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Najlepsza inicjatywa na Woli. Boisko jest już tak stare że przydała by się w końcu jego modernizacja w szczególności że jest bardzo oblegane przez szkole, akademię, rozgrywki piłkarskie czy indywidualnych najemców.
  Mieszkaniec26490  05.05.2021 20:23
 • Wspaniała inicjatywa. To bisko już od dawna zasługuję na renowację. Trenuje tam mnóstwo młodzieży, a liczba ta idzie w tysiące. Dodatkowo w weekendy dorośli ludzie mają możliwość grania w jednej z lig piłkarskich, co jest rewelacyjną sprawą. Zdecydowanie faworyt w głosowaniu !
  Mieszkaniec26493  05.05.2021 21:23
 • Modernizacja wyeksploatowanego boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386, to wspaniała inicjatywa! Popieram z całego serca jako rodzic trenujacego tam dziecka. Liczę, że stare boisko zyska nową nawierzchnię A szkola nowe możliwości rekreacyjno-sportowe.
  Mieszkanka26579  31.05.2021 16:34
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany