Ścieżka rowerowa Bielany - Łomianki - Kampinoski Park Narodowy

513
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Paweł Stasiak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
200 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • sport
  • zieleń miejska
  • elektromobilność
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Wytyczenie i budowa bitumicznej ścieżki rowerowej do granic Miasta Stołecznego Warszawy (dzielnica Bielany) i Gminy Łomianki (ul. Dziwożony)

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Lokalizacja:
Most Północny im. Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Farysa
ul. Pułkowa lub ul. Abecadło
Park Młociński
Przystań Młociny
ul. Dziwożony (Buraków - G. Łomianki) - infrastruktura gotowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Istnieje również możliwość wytyczenia nowej ścieżki rowerowej wzdłuż lewego brzegu Wisły, inną niż wskazana droga. Jej przebieg mógłby zostać wytyczony wspólnie z mieszkańcami Młocin/Bielan, tak by uwzględnić interesy lokalnej społeczności, umożliwić realizację projektu bez kolizji z planami ZTM czy budowy Bus-Pass'a na ul. Pułkowej.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wytyczenie i budowa bitumicznej ścieżki rowerowej do granic Miasta Stołecznego Warszawy (dzielnica Bielany) i Gminy Łomianki (ul. Dziwożony)
Opis projektu
Celem głównym projektu jest umożliwienie mieszkańcom Stolicy (głównie mieszkańcom dzielnic Białołęka, Bielany i Bemowo), bezpośredniego dostępu do terenów rekreacyjnych zlokalizowanych przy Kampinoskim Parku Narodowym (lub jego otuliny).
Dzięki stworzeniu planu i budowie bitumicznej ścieżki rowerowej wzdłuż lewego brzegu rzeki Wisły, w części północnej Dzielnicy Bielany (osiedle Młociny), Warszawianki i Warszawiacy w bezpieczny i łatwy sposób, zyskają bezpośrednie połączenie z atrakcyjnymi terenami zielonymi KPN.

Znaczenie terenów rekreacyjnych i łatwy do nich dostęp stanowi w dzisiejszym świecie kluczowy aspekt rozwoju aglomeracji miejskich. Każde miasto dbające o zdrowie i aktywność fizyczną swoich mieszkańców, wspiera wszelkiego typu projekty rekreacyjne inicjowane przez mieszkańców. Dostęp do natury i bezpośrednie z nią obcowanie, daje oprócz aspektu zdrowotnego również relaks i wyciszenie emocjonalne, odgrywające działanie profilaktyczne w łagodzeniu negatywnych skutków stresu i silnych emocji.
Wskazana inwestycja da możliwość pełnej integracji w gronie rodziny, znajomych, sąsiadów oraz innych uczestników szeroko rozumianej rekreacji rowerowej, rekreacji z wykorzystaniem łyżworolek czy hulajnóg.

Dodatkowo, wskazany projekt świetnie wpisze się w inicjatywę obszaru metropolitarnego oraz inicjatywę okolicznych gmin, które przy współpracy z Kampinoskim Parkiem Narodowym oraz Władzami Województwa Mazowieckiego, planują budowę ścieżki rowerowej wokół całego KPN.

Część infrastruktury na wskazanym terenie już istnieje, ale brakuje jej ciągłości oraz prawidłowego oznaczenia.

Szczegóły techniczne:
- wytyczenie ścieżki rowerowej w ciągu dróg lokalnych oraz budowa bitumicznej ścieżki rowerowej w Parku Młocińskim oraz okolicach Przystani Młociny (droga istniejąca: jednojezdniowa; dwupasmowa)
- właściwe oznakowanie ścieżki rowerowej na całej długości, aż do ul. Dziwożony w Łomiankach
- budowa 1-2 stacji naprawy rowerów
- długość ścieżki ok 1-1,5 km
- szerokość ścieżki: 2,5 m
- szerokość zjazdów: 3-8 m

Odwodnienie:
Dla potrzeb odwodnienia w obrębie infrastruktury już istniejącej, zaplanowano spadki poprzeczne i podłużne, poprzez które wody opadowe kierowane będą do kanalizacji burzowo-ściekowej lub na przyległe tereny zielone i dalej powierzchniowo do gruntu.

Zieleń:
Nie zaplanowano zagospodarowania terenu zielenią, poza poboczami obsianymi trawą szerokości 0,50m.

Zachęcamy Warszawianki i Warszawiaków do wsparcia naszej inicjatywy!
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
-Projekt daje możliwość mieszkańcom Warszawy (głównie Białołęki, Bielan i Bemowa) do swobodnego dojazdu rowerem i korzystania z dobrodziejstw przyrody zlokalizowanych na terenie gmin ościennych i Kampinoskiego Parku Narodowego
-Projekt umożliwi bezpieczne podróżowanie ekologicznymi środkami lokomocji z i do obszarów cennych biologicznie
-Projekt zagwarantuję kontynuację i rozbudowę Nadwiślańskiej Ścieżki Rowerowej na lewobrzeżnej części Warszawy (tereny Natura 2000 oraz atrakcyjne rekreacyjnie)
-Projekt spełni oczekiwania mieszkańców w zakresie realizacji potrzeb turystki rowerowej, turystyki z wykorzystaniem łyżworolek, hulajnóg, a w zimie również nart biegowych i skitourowych
-Projekt umożliwi zmniejszenie ruchu samochodowego w okolicach ul. Pułkowej
-Projekt umożliwi lepszą integracje mieszkańców Warszawy i okolicznych gmin (Łomianki, Izabelin), jak i samych Bielan (głównie osiedli Wrzeciono, Wawrzyszew, Młociny)

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
200 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Nie spełniono wymagań pkt. 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13.: brak praw własności m. st. Warszawy do terenu, brak zgodności ze standardami i przepisami technicznymi, naruszenie gwarancji udzielonej przez wykonawcę na infrastrukturę, brak możliwości realizacji w ciągu jednego roku budżetowego.

Modyfikacje

13.04.2021 09:57
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
26.04.2021 13:51
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany