Bemowskie Centrum Aktywnego Mieszkańca

347
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Aleksandra Krugły
Współautorzy Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
58 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • dialog obywat.
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Bemowskie Centrum Aktywnego Mieszkańca będzie miejscem spotkań mieszkańców i realizacji ich inicjatyw społecznych. Każdy znajdzie tu przestrzeń i wsparcie w drodze od pomysłu do działania, ale też będzie mógł po prostu spędzić czas w miłej atmosferze, wśród sąsiadów z dzielnicy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Aleja Sportów Miejskich ul. Tadeusza Pełczyńskiego 22H, 01-471 Warszawa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości jest częścią - jedyną - Centrum Dialogu Obywatelskiego, utworzonego przez dzielnicę w 2013 r. (patrz załączona odp. na interpelację z dn. 21.8.2013 r. radnego Adama Niedziałka udzielona 11.9.2013r.). Funkcję Centrum Dialogu określono jako miejsce "na mapie dzielnicy, które będzie wspierać udział Mieszkańców w procesie rozwoju Miasta" i "które pozwala na podejmowanie szeregu działań, które finalnie będą miały wpływ na poprawę jakości życia społeczności lokalnej oraz pozytywnie wpłyną na rozwój dialogu na linii samorząd-mieszkańcy". Jednakże od powstania Centrum Dialogu w 2013 ww. założenia realizowane są jedynie w zakresie wspierania biznesu, brakuje przestrzeni dedykowanej inicjatywom społecznym mieszkańców. Wygospodarowanie miejsca dla Centrum Aktywnych Mieszkańców pozwoli realizować ww. cele w pełni.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Bemowskie Centrum Aktywnego Mieszkańca będzie miejscem spotkań mieszkańców i realizacji ich inicjatyw społecznych. Każdy znajdzie tu przestrzeń i wsparcie w drodze od pomysłu do działania, ale też będzie mógł po prostu spędzić czas w miłej atmosferze, wśród sąsiadów z dzielnicy.
Opis projektu
Rozszerzenie oferty istniejącego Centrum Dialogu Obywatelskiego o komponent skierowany do aktywnych mieszkańców zainteresowanych działalnością społeczną.
W ostatnich latach na znaczeniu zyskały działania osób, które samodzielnie lub w ramach niewielkich nieformalnych grup angażują się w działania na rzecz swojego otoczenia. Taka działalność również wymaga wsparcia ze strony miasta/dzielnicy, choć w nieco innym zakresie niż wsparcie oferowane przedsiębiorcom. Dobrymi przykładami wspierania działań społeczników są takie obiekty jak Centrum Społeczne Paca 40 czy Warsztat przy pl.Konstytucji. Na Bemowie nie ma jeszcze takiego miejsca.

Na ofertę CAM będą składać się:
[INFRASTRUKTURA I WYPOSAŻENIE]
-sala spotkań; pomieszczenie udostępniane nieodpłatnie, o wykorzystaniu którego zadecydują sami użytkownicy (warsztaty, spotkania, działania kulturalne itd., z zastrzeżeniem, że będą to wydarzenia niekomercyjne); sala będzie wyposażona w podstawowe sprzęty: stół, krzesła, fotele, regał,
-dostęp do podstawowego sprzętu biurowego (komputer, rzutnik, ekran, drukarka)
-dostęp do materiałów biurowych / papierniczych, kawa, herbata, dostęp do kuchni

[POZOSTAŁE WSPARCIE]
-spotkania z ekspertami (pracownikami urzędów/miejskimi aktywistami) wokół najważniejszych tematów związanych z działalnością społeczną na rzecz dzielnicy/miasta, np. planowanie przestrzenne, zieleń, zabytki - wyjaśnione zostaną najważniejsze procedury, w których mogą uczestniczyć mieszkańcy i zaprezentowane przykłady konkretnych działań; spotkania będą także okazją do poznania swoich sąsiadów (sieciowanie pomiędzy samymi mieszkańcami)
-zapewnienie pomocy (logistycznej, informacyjnej itp. - w zakresie, w jakim jest to możliwe w ramach pracy urzędu) przy organizacji takich wydarzeń jak dzień sąsiada, święto ulicy, piknik sąsiedzki
-prowadzenie działań informacyjnych związanych z takimi formami zaangażowania jak budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, dostęp do informacji publicznej, konsultacje społeczne
-umożliwienie wymiany informacji i pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy mieszkańcami (np. tablica ogłoszeń, bank usług sąsiedzkich/wymiennik)

SPOSÓB ZARZĄDZANIA
Centrum będzie prowadzone w sposób transparentny (regularne sprawozdania publikowane na stronie urzędu oraz Centrum), z aktywnym udziałem przedstawicieli mieszkańców, działających na Bemowie NGO oraz grup nieformalnych. Użytkownicy CAM będą współtworzyć jego program. Z ramienia dzielnicy nad CAM czuwać będzie Bemowskie Centrum Kultury.
Uzasadnienie realizacji projektu
Na Bemowie (ponad 100000 mieszkańców!) nie ma żadnej przestrzeni oddanej mieszkańcom, w której mogliby realizować swoje inicjatywy społeczne, mając przy tym poczucie, że są gospodarzami tych projektów, a administracja pełni funkcję pomocniczą.
Bemowo nie zakwalifikowało się do miejskiego programu Warszawskich Centrów Lokalnych - nie będzie tu rozwijane żadne z 10 centrów, na wsparcie których Miasto przeznaczyło po 5mln zł. Podobnie stało się na Woli, jednak tamtejszy urząd zdecydował o samodzielnym utworzeniu 3 centrów.
Bemowo jest dzielnicą aktywnych ludzi z pasją- chcących działać wspólnie i wziąć współodpowiedzialność za swoje otoczenie. Każdy, kto ma pomysł na działanie społeczne, znajdzie pomoc w CAM.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
- Wynajem pomieszczenia: brak dodatkowych kosztów, wykorzystane zostaną lokale Bemowskiego Centrum Przedsiębiorczości (w sumie BCP zajmuje 270 m2)
- Zatrudnienie animatora / opiekuna: 12 miesięcy x 3000 zł = 36000 zł
- Zakup wyposażenia: stół, krzesła (8), fotele (2), regał: 3500 zł
- Drobne wyposażenie: materiały biurowe, talerze, kubki, zapas kawy i herbaty, słone paluszki itp.: 3000 zł
- Laptop, rzutnik, ekran, drukarka, tablica suchościeralna, flipchart, radio: 2000 zł + 4000 zł + 700 zł + 500 zł + 400 zł + 300 zł + 1600 zł = 9500 zł
- Prenumerata prasy społecznej: 12 miesięcy x 100zł = 1200 zł
- Zakup książek (publikacje przydatne w działaniach społecznych - szczegółowa lista tytułów do opracowania wspólnie z użytkownikami przestrzeni - do 30 książek): 30 x 40zł = 1200zł
- wynagrodzenie ekspertów / prelegentów odwiedzających / zapraszanych do centrum: 12 x 300zł =3600zł

SUMA: 58 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
58 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
- Zatrudnienie animatora / opiekuna: 12 miesięcy x 3000 zł = 36000 zł rocznie
- Uzupełnianie materiałów biurowych itp = 3000 zł rocznie
- Kontynuacja prenumeraty prasy i ew. zakup dodatkowych publikacji = 1500 zł rocznie
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
40 500,00 zł

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany