Eko-strefa w zatoce ulicy Zygmunta Krasińskiego

156
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Filip Wyrzykowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
28 900 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1151 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Teren zieleni, węzła drogowego, niedaleko Spójni, który otaczają ze wszystkich stron ulice Zygmunta Krasińskiego i Wybrzeże Gdyńskie zostanie przekształcony w strefę przyrody- zakątek dla dzikiej przyrody poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz ograniczenie zabiegów pielęgnacyjnych.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
25.07.2022 13:40

Została podpisana umowa na realizację inwentaryzacji ornitologicznej (marzec - październik 2022). Trwają  prace pielęgnacyjne (czerwiec-wrzesień): dwukrotne pielenie roślin inwazyjnych, dwukrotne koszenie muraw, prace pielęgnacyjne drzew.  Spacer ornitologiczny podsumowujący projekt odbędzie się jesienią. 

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni Miejskiej

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zatoka ulicy Zygmunta Krasińskiego przy Spójni

52°16'17.5"N 20°59'45.4"E
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Zatoka- wyspa, trudnodostępny teren zieleni w węźle skrzyżowania ulic Krasińskiego. NAJWAŻNIEJSZYM aspektem tego projektu jest OGRANICZENIE PRAC PIELĘGNACYJNYCH na wskazanym w projekcie obszarze. Drzewa i krzewy pojawią się tam w sposób naturalny lecz zajmie to zdecydowanie więcej czasu i nie można mieć pewności że będą to gatunki pożądane. Dlatego warto zainwestować w przemyślane prace pielęgnacyjne oraz odpowiedni materiał roślinny i posadzić go w najlepszym możliwym układzie.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Teren zieleni, węzła drogowego, niedaleko Spójni, który otaczają ze wszystkich stron ulice Zygmunta Krasińskiego i Wybrzeże Gdyńskie zostanie przekształcony w strefę przyrody- zakątek dla dzikiej przyrody poprzez nasadzenia drzew i krzewów oraz ograniczenie zabiegów pielęgnacyjnych.
Opis projektu
Ulica Krasińskiego w okolicy Spójni zatacza koło i tworzy zamknięty wewnątrz niej teren zieleni porośnięty drzewami, krzewami i murawą. Teren ten jest niedostępny dla spacerowiczów i nie spełnia żadnej istotnej funkcji rekreacyjnej. Według mnie obszar można przekształcić w strefę dla dzikiej przyrody.
Do tej pory razem z pracownikami Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w 2021 r. uzupełniłem inwentaryzację drzew dla tego terenu.
Proponuję aby transformację terenu w kierunku Eko-strefy przeprowadzić wielopłaszczyznowo:
1) wykonanie inwentaryzacji i analizy ornitologicznej, także analizy śmiertelności drogowej, które wskażą czy właściwe jest rozbudowywanie terenu jako siedliska ptasiego. W przypadku pozytywnych wyników- zamontować skrzynki lęgowe w układzie wskazanym przez ornitologa.
Etap ten powinien zakończyć się opracowaniem raportu, który stanowić będzie materiał do innych, dalszych analiz i porównań,
2) przeprowadzenie pielęgnacji drzew polegającej na kompleksowym usunięciu jemioły oraz korekcie koron drzew znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Ze względów przyrodniczych planowane jest zostawienie suchych gałęzi i konarów na drzewach znajdujących się wewnątrz skupiny.
3) wykorzystanie gałęzi z pielęgnacji drzew do ułożenia „warkocza” z chrustu stanowiącego granicę Eko-strefy- ok. 5 m od krawędzi jezdni,
4) usunięcie nawłoci, siewek klona jesionolistnego i innych roślin inwazyjnych- dwukrotne w ciągu sezonu wegetacyjnego
5) dosadzenie kilkudziesięciu roślin- w ramach nieodpłatnych nasadzeń społecznych- nasion lub niewielkich siewek- gatunków rodzimych po dokładnej konsultacji z ZZW
6) Przeprowadzenie 2 krotnego koszenia muraw, które pozwoli na utrzymanie zróżnicowania siedlisk w obrębie strefy.

Podsumowaniem mogłoby być przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami, pracownikami ZZW i ekspertami zaangażowanymi w projekt mającym na celu omówienie założeń i efektów projektu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wskazany w projekcie teren nie spełnia żadnej istotnej funkcji rekreacyjnej. W obliczu zmian klimatycznych i kryzysu bioróżnorodności ważne jest by możliwie duże zasoby przeznaczać na pomoc przyrodzie, zwłaszcza w miastach gdzie podlega bardzo dużej presji. Projekt przewiduje uruchomienie naturalnych procesów takich jak obieg materii czy naturalna sukcesja roślin, dzięki czemu w istotny sposób ograniczone zostaną koszty związane z utrzymaniem terenu przy jednoczesnej poprawie warunków siedliskowych dla roślin i zwierząt.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Wykonanie inwentaryzacji, raportu ornitologicznego i ewentualnego montażu budek lęgowych- 3000 zł
Pielęgnacja drzew- 7000 zł
Dwukrotne koszenie murawy- 0,7ha*2*3500zł= 4900zł
Wycinanie, usuwanie roślin inwazyjnych wraz z załadunkiem i wywozem- 35ar*2*200zł= 14 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
28 900,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Wzrost kondycji lokalnej przyrody.

Modyfikacje

26.04.2021 11:03
Dział Rejonu Ogrodniczego 2 w Zarządzie Zieleni
26.04.2021 12:15
Dział Rejonu Ogrodniczego 2 w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Świetny pomysł! Nieużytki mogłyby stać się terenem wartościowym z punktu widzenia bioróżnorodności.
    Mieszkaniec24852  30.12.2020 12:44
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany