Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III

2065
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Kuba Czajkowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 720 500 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Oddano 17679 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
PRAGA POŁUDNIE – PRAGA PÓŁNOC – REMBERTÓW – WAWER
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Pragi-Południe, Pragi-Północ, Rembertowa i Wawra.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
11.04.2022 10:20
Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Dróg Miejskich

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulice Warszawy:
Chruściela Montera
Grochowska
pl. Hallera
Kirasjerów
Międzynarodowa
Saska
Trakt Lubelski
Zamoyskiego
Zwycięzców
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
PRAGA POŁUDNIE – PRAGA PÓŁNOC – REMBERTÓW – WAWER
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Pragi-Południe, Pragi-Północ, Rembertowa i Wawra.
Opis projektu
Chruściela "Montera" - odc. Strażacka - Republikańska

posadzenie 80 szt. drzew o obwodzie 30-35 cm – w pasie między jezdniami na odcinku od Republikańskiej do Strażackiej. Gatunek preferowany przez Zarząd Zieleni – grusza drobnoowocowa.

Grochowska - odc. Lubelska - Modrzewiowa/Kaleńska

1. Rozpłytowanie fragmentu terenu zabezpieczonego słupkami w rejonie ul. Terespolskiej. Nasadzenie 5 drzew o obwodach 30-35 cm.
2. Rozpłytowanie fragmentów terenów niewykorzystywanych do ruchu pieszych oraz parkowania na odc. Mińska – Lubelska. Nasadzenie 8 drzew o obwodach 35-40 cm.
3. Nasadzenie 36 drzew o obwodach 30-35 cm na odcinku Międzyborska - Modrzewiowa w pasie rozdzielającym, wzdłuż torowiska
4. Przeniesienie parkowania na odcinku Gocławska – Terespolska częściowo na jezdnię w celu wprowadzenia normatywnej szerokości pasów ruchu oraz rozpłytowanie na odc. Gocławska - Terespolska z nasadzeniem szpaleru drzew.
Należy również uwzględnić wygrodzenia niskie chroniące zieleń przed nielegalnym parkowaniem. W sytuacji gdy nie będzie możliwości posadzenia drzew można teren obsadzić krzewami i bylinami.

pl. Hallera
Rozpłytowanie betonowych nawierzchni w narożnikach skrzyżowań w obrębie placu i założenie trawników w ich miejsce. Rozpłytowania terenów będą dotyczyć wyłącznie miejsc, w których postój pojazdów jest niedozwolony lub ogranicza widoczność. Szczegółowy zakres rozpłytowań w proponowanych lokalizacjach zostanie określony na etapie opracowywania szczegółowej dokumentacji projektowej.

Kirasjerów - odc. Grenadierów - Kirasjerów 4

montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typ U-12c przy budynku Kirasjerów 4 na rogu Kirasjerów i drogi wewnętrznej wraz z wymianą istniejących słupków biało-czerwonych na nowe wg wzoru warszawskiego.

Międzynarodowa - odc. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych

Rozpłytowanie betonowych nawierzchni w następujących lokalizacjach: nr 34, 38, 42, 46, 62 oraz obszar skrzyżowań z ul. Walecznych, Zwycięzców i al. Stanów Zjednoczonych oraz nasadzenie 24 drzewa o obwodach 30-35 cm. Należy również uwzględnić krzewy i zieleń niską w miejscach w których po rozpłytowaniu nie będzie możliwości nasadzenia drzew.
Należy również uwzględnić wygrodzenia niskie chroniące zieleń przed nielegalnym parkowaniem. Rozpłytowania terenów będą dotyczyć wyłącznie miejsc, w których postój pojazdów jest niedozwolony lub ogranicza widoczność. Szczegółowy zakres rozpłytowań w proponowanych lokalizacjach zostanie określony na etapie opracowywania szczegółowej dokumentacji projektowej.

Saska - odc. Zwycięzców - al. Stanów Zjednonoczonych

Wymiana nawierzchni chodników, powiększenie terenów zieleni oraz nasadzenia 12 wysokich drzew (Jesiony amerykańskie zgodnie z rekomendacją ZZW) poprzez rozpłytowanie obecnie zasłupkowanych lub zabetonowanych przestrzeni.
Uzupełnienie szpaleru drzew zgodnie z MPZP obszaru Saskiej Kępy.

Trakt Lubelski

Proponuje się wytworzenie pasa zieleni po stronie wschodniej Traktu Lubelskiego pomiędzy ul. Płowiecką a Rabatową. Obecnie od krawężnika do płotów (granicy działki drogowej jest 7 metrów. W tych 7 metrach jest możliwość zrobienia pasa krzewów w układzie zatoka postojowa (tam gdzie nie koliduje to ze zjazdami na posesje) – chodnik (obsługujący ruch pieszych wzdłuż ulicy oraz miejsca postojowe) – pas krzewów.

Zamoyskiego - odc. al. Zieleniecka - Lubelska

Zmiana parkowania skośnego na równoległe od bramy/wjazdu do Teatru Powszechnego (Zamoyskiego 20) do bramy nieruchomości Zamoyskiego 28/30. Proponuję realizację tego elementu projektu jako wprowadzenie pasa krzewów w miejsce donic przed Rogatką Grochowską (z zastrzeżeniem fragmentu kostki wyznaczającej dawną lokalizację Rogatki). Należy również uwzględnić wygrodzenia niskie chroniące zieleń przed nielegalnym parkowaniem.

Zwycięzców

Rozpłytowanie w miejscu d. kiosku z usługami krawieckimi w ok. ul. Międzynardowej (Zwycięzców 59) i nasadzenie 6 drzew o obwodach 30-35 cm. Należy również uwzględnić wygrodzenia niskie chroniące zieleń przed nielegalnym parkowaniem.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Kontynuacja projektów pt. "Zielona i bezpieczna Francuska" oraz "Zielone i bezpieczne ulice Pragi Południe II", które wygrały w poprzednich latach i okazały się dużym sukcesem wśród mieszkańców, którzy pragną zielonych i bezpiecznych ulic w Warszawie.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Walka ze skutkami kryzysu klimatycznego poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i zieleni - mała retencja, cień, filtrowanie powietrza, walka z hałasem

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Chruściela „Montera”

Łączny koszt: 80 szt x 4 500 zł/szt = 360 000 zł

Grochowska

Rozpłytowanie chodników: 500 m2 x 150 zł/m2 = 75 000 zł
Nasadzenia drzew: 49 szt. x 4 500 zł/szt. = 220 500 zł
Wygrodzenia terenu zieleni: 40 000 zł
Dokumentacja projektowa: 20 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 40 000 zł
Łącznie: 395 500 zł

pl. Hallera

Rozpłytowanie chodników: 200 m2 x 150 zł/m2 = 30 000 zł
Dokumentacja projektowa: 3 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 5 000 zł
Łącznie: 38 000 zł

Kirasjerów
wycena Urzędu dzielnicy dla 63 słupków: 25 000 zł

Międzynarodowa

Rozpłytowanie chodników: 700 m2 x 150 zł/m2 = 105 000 zł
Nasadzenia drzew: 24 szt. x 4 500 zł/szt. = 108 000 zł
Wygrodzenia terenu zieleni: 50 000 zł
Dokumentacja projektowa: 10 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 10 000 zł
Łącznie: 283 000 zł

Saska

Remont i przebudowa chodników: 2300 m2 x 400 zł/m2 = 480 000 zł
Nasadzenia drzew: 12 szt. x 4 500 zł/szt. = 54 000 zł
Wygrodzenia terenu zieleni: 40 000 zł
Dokumentacja projektowa: 50 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 25 000 zł
Łącznie: 649 000 zł

Trakt Lubelski

Przebudowa chodnika: 370 m x 2 m x 400 zł/m2 = 296 000 zł
Remont zjazdów: 400 m2 x 400 zł/m2 = 160 000 zł
Budowa miejsc postojowych: 200 m2 x 400 zł/m2 = 80 000 zł
Nasadzenia krzewów: 1050 m2 x 100 zł/m2 = 105 000 zł
Wygrodzenia zieleni: 70 000 zł
Dokumentacja projektowa: 50 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 25 000 zł
Łącznie: 786 000 zł


Zamoyskiego

Rozpłytowanie chodników: 385 m2 x 150 zł/m2 = 57 000 zł
Nasadzenia krzewów: 385 m2 x 100 zł/m2 = 38 500 zł
Wygrodzenia zieleni: 30 000 zł
Dokumentacja projektowa: 5 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 10 000 zł
Łącznie: 140 500 zł

Zwycięzców

Rozpłytowanie chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Międzynarodową: 50 m2 x 150 zł/m2 = 7 500 zł
Nasadzenia drzew: 6 szt. x 4 500 zł/szt. = 27 000 zł
Wygrodzenia terenu zieleni: 5 000 zł
Dokumentacja projektowa: 2 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 2 000 zł
Łącznie: 43 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 720 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Nasadzenia zieleni na istniejących terenach zieleni oraz na terenach obecnie zabrukowanych, po ich uprzednim rozpłytowaniu, prawdopodobne zmniejszenie liczby miejsc parkingowych na Grochowskiej/Zamoyskiego.

Modyfikacje

25.01.2021 23:59
Autor projektu
25.05.2021 09:58
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany