Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III

2065
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 720 500 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Oddano 17679 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł Ikona Wyślij wiadomość do autora
PRAGA POŁUDNIE – PRAGA PÓŁNOC – REMBERTÓW – WAWER
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Pragi-Południe, Pragi-Północ, Rembertowa i Wawra.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulice Warszawy:
Chruściela Montera
Grochowska
pl. Hallera
Kirasjerów
Międzynarodowa
Saska
Trakt Lubelski
Zamoyskiego
Zwycięzców
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
PRAGA POŁUDNIE – PRAGA PÓŁNOC – REMBERTÓW – WAWER
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg oraz zwiększenie przestrzeni terenów zieleni w pasie drogowym na ulicach Pragi-Południe, Pragi-Północ, Rembertowa i Wawra.
Opis projektu
Chruściela "Montera" - odc. Strażacka - Republikańska

posadzenie 80 szt. drzew o obwodzie 30-35 cm – w pasie między jezdniami na odcinku od Republikańskiej do Strażackiej. Gatunek preferowany przez Zarząd Zieleni – grusza drobnoowocowa.

Grochowska - odc. Lubelska - Modrzewiowa/Kaleńska

1. Rozpłytowanie fragmentu terenu zabezpieczonego słupkami w rejonie ul. Terespolskiej. Nasadzenie 5 drzew o obwodach 30-35 cm.
2. Rozpłytowanie fragmentów terenów niewykorzystywanych do ruchu pieszych oraz parkowania na odc. Mińska – Lubelska. Nasadzenie 8 drzew o obwodach 35-40 cm.
3. Nasadzenie 36 drzew o obwodach 30-35 cm na odcinku Międzyborska - Modrzewiowa w pasie rozdzielającym, wzdłuż torowiska
4. Przeniesienie parkowania na odcinku Gocławska – Terespolska częściowo na jezdnię w celu wprowadzenia normatywnej szerokości pasów ruchu oraz rozpłytowanie na odc. Gocławska - Terespolska z nasadzeniem szpaleru drzew.
Należy również uwzględnić wygrodzenia niskie chroniące zieleń przed nielegalnym parkowaniem. W sytuacji gdy nie będzie możliwości posadzenia drzew można teren obsadzić krzewami i bylinami.

pl. Hallera
Rozpłytowanie betonowych nawierzchni w narożnikach skrzyżowań w obrębie placu i założenie trawników w ich miejsce. Rozpłytowania terenów będą dotyczyć wyłącznie miejsc, w których postój pojazdów jest niedozwolony lub ogranicza widoczność. Szczegółowy zakres rozpłytowań w proponowanych lokalizacjach zostanie określony na etapie opracowywania szczegółowej dokumentacji projektowej.

Kirasjerów - odc. Grenadierów - Kirasjerów 4

montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego typ U-12c przy budynku Kirasjerów 4 na rogu Kirasjerów i drogi wewnętrznej wraz z wymianą istniejących słupków biało-czerwonych na nowe wg wzoru warszawskiego.

Międzynarodowa - odc. Waszyngtona - al. Stanów Zjednoczonych

Rozpłytowanie betonowych nawierzchni w następujących lokalizacjach: nr 34, 38, 42, 46, 62 oraz obszar skrzyżowań z ul. Walecznych, Zwycięzców i al. Stanów Zjednoczonych oraz nasadzenie 24 drzewa o obwodach 30-35 cm. Należy również uwzględnić krzewy i zieleń niską w miejscach w których po rozpłytowaniu nie będzie możliwości nasadzenia drzew.
Należy również uwzględnić wygrodzenia niskie chroniące zieleń przed nielegalnym parkowaniem. Rozpłytowania terenów będą dotyczyć wyłącznie miejsc, w których postój pojazdów jest niedozwolony lub ogranicza widoczność. Szczegółowy zakres rozpłytowań w proponowanych lokalizacjach zostanie określony na etapie opracowywania szczegółowej dokumentacji projektowej.

Saska - odc. Zwycięzców - al. Stanów Zjednonoczonych

Wymiana nawierzchni chodników, powiększenie terenów zieleni oraz nasadzenia 12 wysokich drzew (Jesiony amerykańskie zgodnie z rekomendacją ZZW) poprzez rozpłytowanie obecnie zasłupkowanych lub zabetonowanych przestrzeni.
Uzupełnienie szpaleru drzew zgodnie z MPZP obszaru Saskiej Kępy.

Trakt Lubelski

Proponuje się wytworzenie pasa zieleni po stronie wschodniej Traktu Lubelskiego pomiędzy ul. Płowiecką a Rabatową. Obecnie od krawężnika do płotów (granicy działki drogowej jest 7 metrów. W tych 7 metrach jest możliwość zrobienia pasa krzewów w układzie zatoka postojowa (tam gdzie nie koliduje to ze zjazdami na posesje) – chodnik (obsługujący ruch pieszych wzdłuż ulicy oraz miejsca postojowe) – pas krzewów.

Zamoyskiego - odc. al. Zieleniecka - Lubelska

Zmiana parkowania skośnego na równoległe od bramy/wjazdu do Teatru Powszechnego (Zamoyskiego 20) do bramy nieruchomości Zamoyskiego 28/30. Proponuję realizację tego elementu projektu jako wprowadzenie pasa krzewów w miejsce donic przed Rogatką Grochowską (z zastrzeżeniem fragmentu kostki wyznaczającej dawną lokalizację Rogatki). Należy również uwzględnić wygrodzenia niskie chroniące zieleń przed nielegalnym parkowaniem.

Zwycięzców

Rozpłytowanie w miejscu d. kiosku z usługami krawieckimi w ok. ul. Międzynardowej (Zwycięzców 59) i nasadzenie 6 drzew o obwodach 30-35 cm. Należy również uwzględnić wygrodzenia niskie chroniące zieleń przed nielegalnym parkowaniem.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Kontynuacja projektów pt. "Zielona i bezpieczna Francuska" oraz "Zielone i bezpieczne ulice Pragi Południe II", które wygrały w poprzednich latach i okazały się dużym sukcesem wśród mieszkańców, którzy pragną zielonych i bezpiecznych ulic w Warszawie.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Walka ze skutkami kryzysu klimatycznego poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej i zieleni - mała retencja, cień, filtrowanie powietrza, walka z hałasem

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Chruściela „Montera”

Łączny koszt: 80 szt x 4 500 zł/szt = 360 000 zł

Grochowska

Rozpłytowanie chodników: 500 m2 x 150 zł/m2 = 75 000 zł
Nasadzenia drzew: 49 szt. x 4 500 zł/szt. = 220 500 zł
Wygrodzenia terenu zieleni: 40 000 zł
Dokumentacja projektowa: 20 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 40 000 zł
Łącznie: 395 500 zł

pl. Hallera

Rozpłytowanie chodników: 200 m2 x 150 zł/m2 = 30 000 zł
Dokumentacja projektowa: 3 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 5 000 zł
Łącznie: 38 000 zł

Kirasjerów
wycena Urzędu dzielnicy dla 63 słupków: 25 000 zł

Międzynarodowa

Rozpłytowanie chodników: 700 m2 x 150 zł/m2 = 105 000 zł
Nasadzenia drzew: 24 szt. x 4 500 zł/szt. = 108 000 zł
Wygrodzenia terenu zieleni: 50 000 zł
Dokumentacja projektowa: 10 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 10 000 zł
Łącznie: 283 000 zł

Saska

Remont i przebudowa chodników: 2300 m2 x 400 zł/m2 = 480 000 zł
Nasadzenia drzew: 12 szt. x 4 500 zł/szt. = 54 000 zł
Wygrodzenia terenu zieleni: 40 000 zł
Dokumentacja projektowa: 50 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 25 000 zł
Łącznie: 649 000 zł

Trakt Lubelski

Przebudowa chodnika: 370 m x 2 m x 400 zł/m2 = 296 000 zł
Remont zjazdów: 400 m2 x 400 zł/m2 = 160 000 zł
Budowa miejsc postojowych: 200 m2 x 400 zł/m2 = 80 000 zł
Nasadzenia krzewów: 1050 m2 x 100 zł/m2 = 105 000 zł
Wygrodzenia zieleni: 70 000 zł
Dokumentacja projektowa: 50 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 25 000 zł
Łącznie: 786 000 zł


Zamoyskiego

Rozpłytowanie chodników: 385 m2 x 150 zł/m2 = 57 000 zł
Nasadzenia krzewów: 385 m2 x 100 zł/m2 = 38 500 zł
Wygrodzenia zieleni: 30 000 zł
Dokumentacja projektowa: 5 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 10 000 zł
Łącznie: 140 500 zł

Zwycięzców

Rozpłytowanie chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Międzynarodową: 50 m2 x 150 zł/m2 = 7 500 zł
Nasadzenia drzew: 6 szt. x 4 500 zł/szt. = 27 000 zł
Wygrodzenia terenu zieleni: 5 000 zł
Dokumentacja projektowa: 2 000 zł
Czasowa organizacja ruchu: 2 000 zł
Łącznie: 43 500 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 720 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Nasadzenia zieleni na istniejących terenach zieleni oraz na terenach obecnie zabrukowanych, po ich uprzednim rozpłytowaniu, prawdopodobne zmniejszenie liczby miejsc parkingowych na Grochowskiej/Zamoyskiego.

Modyfikacje

25.01.2021 23:59
Autor projektu
25.05.2021 09:58
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany