Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt

208
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Adriana Mica
Współautorzy Zofia Pawlak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
520 700 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Oddano 1407 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora
Projekt podejmuje kolejny krok w kierunku przekształcenia przestrzeni pod mostami Warszawy na rzecz aktywności związanej ze sportami miejskimi. Jest to również kontynuacja już istniejącej tendencji oddolnego tworzenia stref w rodzaju skatepark czy StreetArt pod Mostem Siekierkowskim. Projekt materializuje tę inicjatywę integrując jednocześnie osoby z ograniczoną sprawnością ruchową.

Realizacja pomysłu

Aktualizacja:
27.06.2022 10:15

Harmonogram działań

I - przygotowanie dokumentacji do przetargu,

V - ogłoszenie o zamówieniu publicznym, - 26 maja ogłoszono postepowanie mające na celu wyłonienie Wykonawcy zadania.

 

Jednostka odpowiadająca za realizację: Zarząd Zieleni

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pod Mostem Siekierkowskim (al. Becka) na północny-wschód od ul. Gwintowej.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt podejmuje kolejny krok w kierunku przekształcenia przestrzeni pod mostami Warszawy na rzecz aktywności związanej ze sportami miejskimi. Jest to również kontynuacja już istniejącej tendencji oddolnego tworzenia stref w rodzaju skatepark czy StreetArt pod Mostem Siekierkowskim. Projekt materializuje tę inicjatywę integrując jednocześnie osoby z ograniczoną sprawnością ruchową.
Opis projektu
Strona Facebook: @podSiekierkowskim
Instagram: @pod_siekierkowskim

ELEMENTY (projekt, zakup i montaż urządzeń)
Urządzenia będą ustawione na nawierzchni odpowiedniej, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością i doskonałymi parametrami, oraz odpowiednią dla potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
- Przeprowadzenie kampanii społecznej na poziomie miasta – spoty w środkach komunikacji miejskiej, plakaty // 100.000 zł
- Tablice edukacyjne, informacyjne (4) // 5.000 zł x 4 = 20.000zł
- Strefa do treningu: street workout (kalistenika), elementy dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową // ok. 100.000 zł
- Strefa do treningu: street Boxing/MMA workout (stojaki z workami treningowymi (tradycyjnymi oraz wykonanymi z opon), liny do podciągania, elementy dla osób ograniczoną sprawnością ruchową // ok. 100.000 zł
- Zabawki dla dzieci z ograniczoną sprawnością ruchową // 50.000 zł
- Stoliki oraz pole do gry (szachy, warcaby, chińczyk, gry planszowe), częściowo dostosowane dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową // 60.000 zł
- podest (ok. 80m2) dla zajęć grupowych (np., joga) oraz spektakli/warsztatów/wydarzeń szeroko rozumianych jako sztuka uliczna w kontekście istniejącego już graffiti na podporach Mostu Siekierkowskiego // 60.000 zł
- Ławki z oparciem (5) // 2.700 zł x 5 = 13.500 zł
- Stojaki dla rowerów (10, stojak na dwa rowery z utwardzeniem gruntu) // 800 zł x 10 = 8.000 zł
- Kosze na śmieci (2, żeliwne, usuwanie śmieci) //4.600 zł x 2 = 9.200 zł

TOTAL: 520.700 zł


NA CZYM POLEGA PROJEKT
Projekt przewiduje zagospodarowanie przestrzeni pod Mostem Siekierkowskim w celach rekreacyjnych oraz artystycznych – według modelu już funkcjonującej i bardzo popularnej strefy treningowej pod Mostem Świętokrzyskim. Przewiduje on budowę pola do sportów miejskich, oraz komplementarnie stworzenie stołów do gier (np. szachy) i montaż drewnianego podestu pozwalającego na organizacje wydarzeń w rodzaju StreetArt oraz zajęć ruchowych i tanecznych.

Przestrzenie pod mostami oraz wiaduktami w Warszawie dysponują wyjątkowym potencjałem, aby połączyć sport i zabawę w plenerze w sposób twórczy i praktyczny. Jest to przestrzeń, która z jednej strony nie jest zagospodarowana i w praktyce pozostaje nieco porzucona. Będąc, z drugiej strony, bardzo wyrazista artystycznie z powodu już istniejących eksperymentów StreetArt jako wyniku korzystania przez artystów Warszawy z prawa do legalnego graffiti w otoczeniu mostu.

Ścieżki rowerowe łącząc Mokotów, Pragę Południe i Wawer z obszarami nadwiślańskimi powodują, że stworzenie przestrzeni typu sport-gry-sztuka będzie częścią większego projektu rowerowego oraz rekreacyjnego na poziomie Warszawy. Strefa rekreacyjna będzie zintegrowana z trasami aktywności rowerowej w sposób naturalny, co spowoduje, że elementy codziennej komunikacji staną się podstawą dodatkowej aktywności fizycznej i rekreacyjnej na świeżym powietrzu. Most Siekierkowski staje się w ten sposób kolejnym atrakcyjnym punktem na mapie sportów miejskich w Warszawie. Projekt otwiera jednocześnie możliwość rozwoju ruchu integrującego w bardziej wyrazisty sposób treningi plenerowe, gry umysłowe oraz sztukę uliczną jako manifestację energii oraz kreatywności Warszawy.

Jak można zaobserwować, wyłaniający się ruch społeczny ćwiczeń fizycznych w plenerze jest w Warszawie ograniczony nie tyle możliwościami, ale przez skalę dostępu. Treningi sportowe oraz mniej lub bardziej powiązane z nimi działania umysłowe i artystyczne na świeżym powietrzu rozwijają się w dynamicznym tempie. Nasza odpowiedzialność polega raczej na zapewnieniu, aby ten ruch rozwijać w sposób integrujący a nie wykluczający. Dlatego jest bardzo ważne, aby zapewnić, że przynajmniej częściowo strefy będą spełniać specjalne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, oraz innych grup społecznych, które korzystają z mobilności innego rodzaju – osoby starsze, dzieci.


SPOSÓB KORZYSTANIA
Mieszkańcy będą mogli korzystać w sposób dowolny i nieodpłatnie. Urządzenia treningowe będą miały opisane zasady użytkowania. Niezbędna będzie odzież nieograniczająca dodatkowo ruchu. Będzie zabronione niewłaściwe używanie elementów sportowych, także artystycznych, oraz wspinanie się na betonowe oraz stalowe elementy konstrukcyjne mostu.

Ze stolików oraz pól do gry mieszkańcy będą mogli korzystać uniwersalnie i używając własne zestawy (szachy, warcaby, karty etc.). Podest będzie do dobrowolnej dyspozycji mieszkańców, w celach zarówno sportowych jak i artystycznych, warsztatowych.


DOSTĘPNOŚĆ
Strefa trening-gry-sztuka jest usytuowana w odległości bardzo krótkiego spaceru od przestanku autobusowego „Sanktuarium Siekierki” oraz ścieżek rowerowych i parkingu samochodowego przy ul. Gwintowej.

Mieszkańcy będą mogli korzystać w sposób nieograniczony przy świetle dziennym.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ostatni rok pandemii oraz strategii podjętych w celu przeciwdziałania rozpowszechniania się COVID-19 udowodnił nie tylko jak ważne są mobilność indywidualna i rekreacyjna, ale również szeroka gama możliwości, jaką nasze miasto daje do dyspozycji dla aktywności w plenerze. 2020 był niesamowitym czasem pod kątem rozwoju aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Wskazuje to nie tylko na potencjał istniejących siłowni plenerowych, ale także na potrzebę dalszego tworzenia takich przestrzeni i poszerzania ich, aby obejmowały nie tylko większe grupy osób, ale również szerszą działalność w rodzaju gier umysłowych (szachy oraz warcaby plenerowe) i sztuki (StreetArt).

Połączenie stref sportowych (siłownie), umysłowych (w formie gier) oraz twórczych (graffiti, murale) jest w Warszawie niezbędne, jeśli zakłada się, że długoterminowym celem jest urozmaicenie zajęć na świeżym powietrzu nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także w celu zwiększenia równości i integracji mieszkańców Warszawy. Tworzenie przestrzeni do gry w szachy, warcaby czy chińczyka będzie zwiększało atrakcyjność elementów sportowych. Podobnie intensyfikacja identyfikacji pomiędzy sportami fizycznymi oraz grami umysłowymi, co uczyni, że będą one postrzegane jako komplementarne. Co równie ważne, połączona promocja tych działań przyczyni się również do integracji publiczności aktywności fizycznej oraz umysłowej, które do tej pory bywały postrzegane jako odrębne albo wręcz wykluczające się.

Podobna zasada dotyczy również włączenia świata sztuki do strefy plenerowej. Warszawa jako miasto StreetArt jest rzeczywistością, która jest coraz częściej doceniana i promowana. Murale w Warszawie istnieją nie tylko jako forma StreetArt, ale również jako strategia marketingowa, która promuje w ten sposób alternatywne formy sztuki i konsumpcji. Mimo tych osiągnieć, świat sztuki oraz graffiti istnieją równolegle, do świata sportu plenerowego oraz przestrzeni dla gier w rodzaju szachów i warcabów. Niniejszy projekt wychodzi od diagnozy, że ostatni rok pandemii pokazał nie tylko, iż te strefy powinny być połączone, ale również, że istnieje przestrzeń oraz okno możliwości, aby to zrobić.


CHARAKTER OGÓLNOMIEJSKI
Projekt dotyczy rozwoju oraz integracji sport-gry-sztuka na terenie dzielnicy Mokotów, ale jest skierowany do wszystkich mieszkańców stolicy.

1) Most Siekierkowski – Wawer – Praga Południe
Lokalizacja instalacji w ramach projektu znajduje się w miejscu dobrze skomunikowanym także z innymi dzielnicami – przede wszystkim Wawrem i Pragą Południe. Wykorzystanie przestrzeni pod mostem Siekierkowskim wychodzi poza granice dzielnicy Mokotów, tak samo jak most jest więcej niż autonomicznym obiektem architektonicznym na poziomie dzielnicy. Most łączy dwa brzegi rzeki i co najmniej dwie dzielnice – podobnie projekt ten łączyć będzie mieszkańców różnych części miasta. Strefa sport-gry-sztuka pod mostem Siekierkowskim będzie częścią infrastruktury rowerowej, która łączy te dzielnice. Ważne jest by rozwijać nie tylko komunikację pomiędzy dzielnicami, ale również integrować ich mieszkańców.
Kampania społeczna oraz tablice informacyjno-popularyzatorskie na terenie Warszawy (w tych trzech dzielnicach w szczególności) będą wizualizować oraz wspierać pomysł integracji mieszkańców za pomocą aktywności sportowej i artystycznej na trasach rowerowych, które przebiegają przez miasto. W tym sensie, społeczne aspekty oraz strategiczne cele projektu wychodzą poza obszar jednej dzielnicy.

2) Most Siekierkowski – Bulwary Wiślane
Zakres projektu ma na celu uwidocznienie i wykorzystanie powiązań przestrzennych i infrastrukturalnych między Mostem Siekierkowskim a Bulwarami Wiślanymi. Na tej trajektorii są już dostępne miejsca przeznaczone zarówno do uprawiania sportu, jak i gier umysłowych oraz zajęć artystycznych. Mimo że cieszą się bliskością przestrzenną, obszary te są jednak nieco oddzielone i istnieje dalszy niewykorzystany potencjał integracji tych miejsc w bardziej jednolity sposób.

Kampania społeczna oraz tablice informacyjno-popularyzatorskie będą ukazywać jak Most Siekierkowski oraz Bulwary Wiślane stanowią jedną szerszą przestrzeń rekreacyjną wspartą infrastrukturą rowerową. Integracja odbędzie się nie tylko na poziomie przestrzeni i działalności rekreacyjnej, ale także w zakresie konsumpcji. Zatem pomysł, aby otwierać Bulwary dla publiczności w sposób nieformalny i egalitarny będzie kontynuowany w przestrzeni pod mostem Siekierkowskim. Tylko, że w przypadku mostu, działania oddolne i StreetArt będą nawet bardziej zmaterializowane i widoczne. W ten sposób uzyskuje się zarówno integrację form wypoczynku i konsumpcji oraz produkcji sztuki na poziomie Warszawy. Ale także Bulwary zostaną rozbudowane w wyobraźni mieszkańców, a centrum miasta będzie postrzegane jako bardziej egalitarny i szersze.

3) Bezpieczeństwo
Kolejnym ważnym aspektem jest również kwestia bezpieczeństwa. Tak umiejscowiona trajektoria sport-gry-sztuka wzdłuż Wisły, od Mostu Świętokrzyskiego do mostu Siekierkowskiego wzmocni również formy komunikacji pieszej, na dłuższe odległości. Co sprawi, że strefy rodzaju siłowni, skateparku, workour, oraz StreetArt będą stanowić nie tylko punkty aktywności fizycznej, umysłowej oraz artystycznej, ale również łączniki, które zwiększą poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Obszar działań oddolnych i edukacyjnych pod mostem Siekierkowskim będzie zintegrowany z działalnością na poziomie Bulwarów. Zmieni to postrzeganie tych dwóch przestrzeni jako oddzielnych od siebie i spowoduje, ze przestrzenie nadwiślańskiej południowej Warszawy w społecznej percepcji staną się jednym dużym terenem rekreacyjnym.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Urządzenia będą ustawione na nawierzchni odpowiedniej, charakteryzującej się wysoką wytrzymałością i doskonałymi parametrami, oraz odpowiednią dla potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
- Przeprowadzenie kampanii społecznej na poziomie miasta – spoty w środkach komunikacji miejskiej, plakaty // 100.000 zł
- Tablice edukacyjne, informacyjne (4) // 5.000 zł x 4 = 20.000zł
- Strefa do treningu: street workout (kalistenika), elementy dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową // ok. 100.000 zł
- Strefa do treningu: street Boxing/MMA workout (stojaki z workami treningowymi (tradycyjnymi oraz wykonanymi z opon), liny do podciągania, elementy dla osób ograniczoną sprawnością ruchową // ok. 100.000 zł
- Zabawki dla dzieci z ograniczoną sprawnością ruchową // 50.000 zł
- Stoliki oraz pole do gry (szachy, warcaby, chińczyk, gry planszowe), częściowo dostosowane dla osób z ograniczoną sprawnością ruchową // 60.000 zł
- podest (ok. 80m2) dla zajęć grupowych (np., joga) oraz spektakli/warsztatów/wydarzeń szeroko rozumianych jako sztuka uliczna w kontekście istniejącego już graffiti na podporach Mostu Siekierkowskiego // 60.000 zł
- Ławki z oparciem (5) // 2.700 zł x 5 = 13.500 zł
- Stojaki dla rowerów (10, stojak na dwa rowery z utwardzeniem gruntu) // 800 zł x 10 = 8.000 zł
- Kosze na śmieci (2, żeliwne, usuwanie śmieci) //4.600 zł x 2 = 9.200 zł

TOTAL: 520.700 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
520 700,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
celem jest urozmaicenie zajęć na świeżym powietrzu nie tylko ze względów zdrowotnych, ale także w celu zwiększenia równości i integracji mieszkańców Warszawy. Tworzenie przestrzeni do gry w szachy, warcaby czy chińczyka będzie zwiększało atrakcyjność elementów sportowych. Podobnie intensyfikacja identyfikacji pomiędzy sportami fizycznymi oraz grami umysłowymi, co uczyni, że będą one postrzegane jako komplementarne.

Modyfikacje

17.01.2021 21:48
Autor projektu
25.01.2021 13:36
Autor projektu
10.02.2021 08:26
m.stefanska
30.04.2021 09:50
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (6)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany