Bezpieczny chodnik wzdłuż ulicy Waligóry, połączenie z ulicą Zyndrama z Maszkowic

213
Dopuszczony do głosowania
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
830 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Waligóry na odcinku usytuowanym pośród zabudowań domów jednorodzinnych. Brak chodnika uniemożliwia bezpiecznie pokonać nieoświetlony odcinek drogi wraz ze skrzyżowaniem (ul. Morwowa) zapewniający dojście do przystanku autobusowego (przystanek Zyndrama z Maszkowic) oraz w kierunku stacji "Płudy".

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Odcinek wzdłuż ulicy Waligóry, na odcinku pomiędzy ulicą Zyndrama z Maszkowic a ulicą Waligóry 25. Lokalizacja projektu: po zachodniej stronie: na dz.ew. należących do Miasta St. Warszawy: nr 1/1 z obr. 4-05-17, nr 3/1, 14/10 z obr. 4-05-16 oraz do Skarbu Państwa : nr 11/2, 11/3 z obr. 4-05-17.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Waligóry na odcinku usytuowanym pośród zabudowań domów jednorodzinnych. Brak chodnika uniemożliwia bezpiecznie pokonać nieoświetlony odcinek drogi wraz ze skrzyżowaniem (ul. Morwowa) zapewniający dojście do przystanku autobusowego (przystanek Zyndrama z Maszkowic) oraz w kierunku stacji "Płudy".
Opis projektu
Na odcinku drogi będącym przedmiotem projektu, który jest usytuowany pośród zabudowań domów jednorodzinnych nie ma ani pobocza, ani chodnika, mimo, że jest to jedyne możliwe dojście mieszkańców do autobusu nr 176, (przystanek Zyndrama z Maszkowic).

Budowa chodnika zaspokoi pilne potrzeby mieszkańców tej okolicy w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom idącym i wracającym ze szkoły, dorosłym idącymi wracającym z pracy, spacerującym rodzicom z dziećmi.

Odcinek drogi jest niebezpieczny z uwagi na zakręt i brak pobocza. W 2018 roku wybudowano chodnik przy ulicy Zyndrama z Maszkowic. W 2019 planowana jest budowa chodnika na ulicy Waligóry na odcinku od numeru 25 do ulicy Strunowej. Proponowana inwestycja jest doskonałym uzupełnieniem dwóch poprzednich i stworzy długi ciąg komunikacyjny dla ruchu pieszego. Oprócz umożliwienia mieszkańcom z rejonu ulicy Waligóry dojścia nowo zbudowanym chodnikiem wzdłuż ulicy Zyndrama z Maszkowic do przystanku autobusowego przy ul. Czołowej, zapewni również możliwość korzystania z ruchu na świeżym powietrzu w postaci spaceru z dziećmi, spaceru z psem, bez narażenia się na kontakt z jadącymi samochodami. Planowany odcinek chodnika będzie też doskonałą promocją sportu w tej okolicy z uwagi na to że stworzy trasę łącznikową do obszarów leśnych na Choszczówce dla osób trenujących nordic walking oraz biegaczy. Okolica stanie się przyjazna pieszym.
Chodnik o dł. ok. 180,0m i szer. ok. 2,0m.Nawierzchnia chodnika na całej długości będzie wykonana z płyty chodnikowej betonowej kwadratowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.
Ze względu na brak kanalizacji ogólnospławnej należy również zapewnić powierzchniowe odwodnienie poprzez metrowe pobocze pomiędzy jezdnią i chodnikiem.
Realizacja projektu wymaga przebudowy geometrii jezdni na odcinku od nr 25 do skrzyżowania z ul. Morwową oraz wycinki ok. 100 drzew. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 25.10.2019 r., każda przebudowa drogi wymaga zlokalizowania przez Zarządcę drogi, w pasie drogowym kanału technologicznego, chyba, że w pasie drogowym przebudowanej drogi została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się na obszarze inwestycji. Zmniejszy ryzyko wypadku drogowego na niebezpiecznym odcinku drogi (zakret) poprzez umożliwienie poruszania się pieszym po chodniku, a nie skrajem ulicy minimalizując ryzyko potrącenia pieszego. Podstawowym argumentem za budową chodnika jest bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. Jezdnia w tym miejscu jest dość wąska i kręta, natomiast ruch samochodowy nieustannie się zwiększa. Z tych ulicy korzystają mieszkańcy intensywnie rozbudowujących się okolicznych domów i osiedli.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1.Dokumentacja projektowa; 50 000,00zł
2.Budowa chodnika z oznakowaniem (szerokość 2,0m; długość ok. 180,0m); 200 000,00zł
3.Wycinka drzew z karczowaniem i oczyszczeniem terenu (powierzchnia ok. 300m2) oraz nasadzenia zastępcze wraz z pielęgnacją; 360 000,00zł
4.Przebudowa jezdni ( na długości ok. 70m) 155 000,00zł
5.Kanał technologiczny; 60 000,00zł
6. Nadzór inwestorski; 5 000,000zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
830 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Budowa chodnika podniesie bezpieczeństwo pieszych.Realizacja projektu wymaga przebudowy geometrii jezdni na odcinku od nr 25 do skrzyżowania z ul. Morwową oraz wycinki ok. 100 drzew. Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 25.10.2019r., każda przebudowa drogi wymaga zlokalizowania przez Zarządcę drogi, w pasie drogowym kanału technologicznego, chyba, że w pasie drogowym przebudowanej drogi została już zlokalizowana kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny. Roczny koszt eksploatacji projektu wynosi 1900,00zł.

Modyfikacje

13.04.2021 14:19
Wydział Inwestycji Drogowych dla Dzielnicy Białołęka
13.04.2021 14:55
Wydział Inwestycji Drogowych dla Dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Brawo za inicjatywę! Będę wspierać ten projekt, oby głosów nie zabrakło!
    Mieszkaniec8088  23.01.2021 11:15
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany