Nakrętkomat na placu zabaw przy Forcie Bema

196
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bemowo
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
10 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
2 metalowe pojemniki na plastikowe nakrętki w kształcie prostopadłościanu w neutralnym szarym kolorze, postawione orzy wejściach na plac zabaw od strony ulicy Obrońców Tobruku. Plac zabaw jest popularnym, stale uczęszczanym miejscem. Można będzie wrzucić zebrane (w domu, w pracy, itp.) plastykowe nakrętki, na cel charytatywny uzgodniony z Dzielnicą Bemowo.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bemowo
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac zabaw przy Forcie Bema, przy wejściach od strony ulicy Obrońców Tobruku.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Nakrętkomaty najlepiej aby były postawione przy wejściach na plac zabaw od strony ulicy Obrońców Tobruku: - przy siłowni plenerowej dla osób niepełnosprawnych - przy wejściu bliżej parkingu.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
2 metalowe pojemniki na plastikowe nakrętki w kształcie prostopadłościanu w neutralnym szarym kolorze, postawione orzy wejściach na plac zabaw od strony ulicy Obrońców Tobruku. Plac zabaw jest popularnym, stale uczęszczanym miejscem. Można będzie wrzucić zebrane (w domu, w pracy, itp.) plastykowe nakrętki, na cel charytatywny uzgodniony z Dzielnicą Bemowo.
Opis projektu
Projekt przewiduje postawienie 2 pojemników, do których będzie można wrzucać plastikowe nakrętki. Każdorazowo zostanie wskazana organizacja (stowarzyszenie), która odbierze zawartość.Cel zbiórki zostanie opisany na pojemniku.

Dzielnica Bemowo postawiła już kilka takich pojemników, jednak żadnego w rejonie północnego Bemowa i Fortu Bema.

Ważne jest, aby nakrętkomaty były estetyczne: oba w kształcie zwykłego prostopadłościanu w kolorze szarym oraz wykonane z materiałów z recyclingu. Jako dobry przykład kształtu do projektu załączono zdjęcie nakrętkomatu postawionego w Lubaniu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wiele organizacji organizuje akcje zbierające nakrętki na konkretne cele charytatywne - ustawienie pojemnika w ogólnodostępnym miejscu da możliwość każdemu oddać nakrętki o dowolnej porze.
Projekt wspiera segregację odpadów plastykowych.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
10 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Krajobrazu Miasta Biura Architektury i Planowania Przestrzennego odpady, w tym nakrętki, powinny być zbierane w miejscach niewidocznych w przestrzeni publicznej. Nieuzasadnione jest wprowadzanie do przestrzeni publicznej, w tym na tereny zieleni (plac zabaw usytuowany jest w parku) wtórnych elementów zagospodarowania, zwłaszcza, że nie są to urządzenia niezbędne do funkcjonowania takich terenów. Dodatkowo zgodnie definicją z art. 45 ust 1 pkt 1 ustawy o odpadach podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, (…) prowadzi tzw. nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów. Warunkiem prowadzenia przedmiotowej działalności bez konieczności uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, jest obowiązek zawarcia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z posiadaczem odpadów posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1 ustawy, dotyczącej co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów, wynikający z art. 45 ust. 2. Niewywiązanie się z obowiązku zawarcia umowy zagrożone jest, zgodnie z art. 177 ww. ustawy, karą grzywny lub aresztu. Do czasu dokonania oceny projektu żadna z fundacji, do których wystąpiono z propozycją współpracy w zakresie zbierania zakrętek na ich cele nie wyraziła chęci zawarcia stosownej umowy z Dzielnicą. Wobec powyższego projekt został zweryfikowany negatywnie.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany