Rewitalizacja skweru przy Urzędzie Dzielnicy. Przestrzeń do upamiętniania zasłużonych bielańskich mieszkańców

174
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Sylwia Lacek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
970 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Utworzenie alei drzew upamiętniających osoby zasłużone w Dzielnicy Bielany. Każde z drzew opatrzone będzie tabliczką z imieniem i nazwiskiem osoby, której zostało dedykowane oraz informacją o jej działalności. Projekt uwzględnia również rewitalizację skweru (wykonanie projektu, wyznaczenie nowych alejek spacerowych, posadzenie roślin ozdobnych, montaż małej architektury)

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnica Bielany, teren obok Urzędu Dzielnicy
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Utworzenie alei drzew upamiętniających osoby zasłużone w Dzielnicy Bielany. Każde z drzew opatrzone będzie tabliczką z imieniem i nazwiskiem osoby, której zostało dedykowane oraz informacją o jej działalności. Projekt uwzględnia również rewitalizację skweru (wykonanie projektu, wyznaczenie nowych alejek spacerowych, posadzenie roślin ozdobnych, montaż małej architektury)
Opis projektu
Pomniki upamiętniające osoby, miejsca, czy ważne wydarzenia w historii ze względu na swoją formę i wygląd często dzielą społeczeństwo, wywołują kontrowersję. Drzewo zawsze łączy. Stąd też pomysł, aby uczcić w ten sposób pamięć o osobach zasłużonych w naszej dzielnicy. Drzewa zostałyby nasadzone w formie alei, przy Urzędzie Dzielnicy Bielany (lub innej lokalizacji ustalonej na etapie weryfikacji projektu). Każde z nich zostanie opatrzone tabliczką z imieniem i nazwiskiem osoby, której zostało dedykowane oraz informacją o jej działalności.
Projekt uwzględnia również rewitalizację skweru (wykonanie projektu, wyznaczenie nowych alejek spacerowych, posadzenie roślin ozdobnych, montaż małej architektury).

Projekt ogólnodostępny.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu promocję lokalnego patriotyzmu - upamiętnienie osób zasłużonych w historii Bielan, rozwój zieleni miejskiej i oraz zwrócenie uwagi mieszkańców na potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt projektu:
- Wykonanie projektu 50 000,00 zł
- prace modernizacyjne (w tym usunięcie zniszczonej nawierzchni ciągów pieszych, utylizacja odpadów z rozbiórki) 120 000,00 zł
- wykonanie nowych ciągów pieszych 400 000,00 zł
- zakup materiału roślinnego wraz z posadzeniem 300 000,00 zł
- zakup i montaż małej architektury 100 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
970 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni miejskiej ogólnodostępnej dla mieszkańców.

Modyfikacje

26.01.2021 10:12
Koordynator w Dzielnicy Bielany
22.04.2021 09:34
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
22.04.2021 09:36
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
23.04.2021 13:10
Koordynator w Dzielnicy Bielany
18.05.2021 11:12
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
01.06.2021 13:50
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany