System dyscyplinowania kierowców "All red" - poprawa bezpieczeństwa pieszych na ul. Estrady

1150
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Radosław Sroczyński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
350 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych przy ulicy Estrady w ramach, którego przy dwóch wybranych przejściach zamontowany zostanie "System Dyscyplinowania Kierowców".
Dodatkowo na wszystkich przejściach w ciągu ulicy zmienione zostanie oznakowanie pionowe i poziome, na znaki D-6 na żółtym fluorescencyjnym tle oraz zebry w kolorze biało-czerwonym.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ulica Estrady w dzielnicy Bielany
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych przy ulicy Estrady w ramach, którego przy dwóch wybranych przejściach zamontowany zostanie "System Dyscyplinowania Kierowców".
Dodatkowo na wszystkich przejściach w ciągu ulicy zmienione zostanie oznakowanie pionowe i poziome, na znaki D-6 na żółtym fluorescencyjnym tle oraz zebry w kolorze biało-czerwonym.
Opis projektu
Ulica Estrady na warszawskich Bielanach charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pieszego i samochodowego. Na wyżej wymienionej ulicy pomiędzy ulicami Arkuszową i Dziekanowską zlokalizowanych jest 10 przejść dla pieszych, na których często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji oraz zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i kierujących.
Niniejszy projekt ma celu poprawę bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych na ulicy Estrady poprzez montaż na dwóch wybranych przejściach "Systemu Dyscyplinowania Kierowców", a na pozostałych wymianę oznakowania pionowego i poziomego, która poprawi ich widoczność. System Dyscyplinowania Kierowców zamontowany zostanie przez ZDM na dwóch wybranych przejściach na podstawie analizy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Estrady oraz dostępu do niezbędnej infrastruktury umożliwiającej montaż systemu.
Wymiana oznakowania pionowego i poziomego polegać będzie na zastąpieniu znaków D-6 znakami na żółtym fluorescencyjnym tle, natomiast pasy na przejściach dla pieszych (tzw. zebry) pomalowane zostaną na kolor biało-czerwony. Ponadto na jezdni przed wybranymi przejściami zamontowane zostaną czerwone, poprzeczne ostrzegawcze linie grubowarstwowe.

System Dyscyplinowania Kierowców "All red", na który składają się sygnalizatory ledowe, maszty, przyciski dla pieszych oraz detektory mierzące prędkość pojazdów ma za zadanie wymusić na kierowcach poruszanie się pojazdem z dozwoloną na danym terenie prędkością. Jeśli kierujący będzie jechał za szybko, radar zainstalowany przy sygnalizatorze zapali czerwone światło, co zmusi kierowcę do zatrzymanie się na kilka sekund. Osoby poruszające się zgodnie z przepisami nie spowodują zmiany światła i przejadą płynnie na zielonym, chyba, że akurat pieszy zasygnalizuje chęć skorzystania z pasów za pomocą przycisku.

Znaki D-6 (przejście dla pieszych) na żółtym fluorescencyjnym tle oraz pasy na przejściach dla pieszych (zebry) w kolorze biało-czerwonym poprawiają widoczność przejścia oraz znajdujących się na nim pieszych.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ulica Estrady na warszawskich Bielanach to ulica charakteryzująca się dużym natężeniu ruchu pieszego i samochodowego. W ciągu ww. ulicy pomiędzy ulicami Arkuszową i Dziekanowską zlokalizowanych jest 10 przejść dla pieszych, na których często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji oraz zdarzeń drogowych z udziałem pieszych i kierujących.
Niniejszy projekt ma celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
350 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Opisany w projekcie system sprowadza się do budowy szeregu sygnalizacji świetlnych z czujnikami prędkości. Budowa nowej sygnalizacji wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej. Opracowanie takiej dokumentacji zajmuje od 6 do kilkunastu miesięcy, w zależności od poziomu skomplikowania i czasu oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezależnych od miasta). Dokumentację opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, którego przeprowadzenie (od ogłoszenia do podpisania umowy) zajmuje ok. 2 miesięcy. Po ukończeniu dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcę robót, który również trwa ok. 2 miesięcy. Następnie, od 2 do 6 miesięcy zajmuje sama budowa. W związku z tym, nie jest możliwe zakończenie, odebranie i rozliczenie robót do 15 grudnia 2022 r., czyli w ciągu jednego roku budżetowego. W zakresie zmiany oznakowania pionowego i poziomego opinia zarządcy ruchu w Warszawie jest negatywna. Na ul. Estrady na odcinku od ul. Widokowej do ul. Groteski wykonane są progi zwalniające wraz z ograniczeniem prędkości. Ponadto nie powinno się stosować na jednym ciągu dziesięciu przejść dla pieszych oznakowanych znakami fluorescencyjnymi oraz nawierzchnią poziomą w kolorystyce biało-czerwonej, ponieważ takie przejścia stracą swoją widoczność, przestaną być zauważalne. Takie oznakowanie przejść dla pieszych stosuje się w szczególnych sytuacjach.

Modyfikacje

28.01.2021 11:12
Koordynator w Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany