Park do Street Workoutu przy Zielonym Spacerowniku na ul. Sowińskiego

1443
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
100 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Street Workout to aktywność fizyczna w plenerze polegająca na treningu siłowym opartym o ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała na różnego rodzaju drążkach, poręczach, drabinkach i kółkach gimnastycznych (kalestenika). Poza funkcją sportowo-rekreacyjną Street Workout pełni również rolę społeczną integrując mieszkańców podczas wspólnych ćwiczeń.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Skwer przy ul. Sowińskiego (ZIelony Spaerownik), pomiędzy Nakielską a murem Cmentarza Wolskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Północna część Zielonego Spacerownika zlokalizowanego na działkach nr 5/4, 4/4, 4/3, 5/3 z obrębu 6-07-11 należących do m.st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Street Workout to aktywność fizyczna w plenerze polegająca na treningu siłowym opartym o ćwiczenia z wykorzystaniem własnej masy ciała na różnego rodzaju drążkach, poręczach, drabinkach i kółkach gimnastycznych (kalestenika). Poza funkcją sportowo-rekreacyjną Street Workout pełni również rolę społeczną integrując mieszkańców podczas wspólnych ćwiczeń.
Opis projektu
Powstanie Parku do Street Workoutu w północnej części skwerku przy ul. Sowińskiego (pomiędzy Nakielską a murem Cmentarza Wolskiego) będzie uzupełnieniem zwycięskich projektów dot. jego rewitalizacji. Projektowany Park do Street Workoutu będzie zlokalizowany w północnej części tego terenu, która pomieści plac treningowy o powierzchni ok. 140 m2.
Street workout to ćwiczenia o charakterze siłowym, wykonywane przy użyciu elementów zabudowy miejskiej, np. murków, barierek, trzepaków, ławek, latarni itd. Zazwyczaj opierają się na kalistenice. Kalistenika to rodzaj aktywności fizycznej, w której do treningu wykorzystuje się masę własnego ciała.
Urządzenia będą wykonane ze stali proszkowanej cynkowo na betonowym fundamencie. Nawierzchnia parku będzie naturalna, czynna biologicznie. Zestaw urządzeń jak w załączonym projekcie.

Wymagania dot. urządzeń:

Wszystkie rury okrągłe użyte do produkcji drążków muszą mieć średnicę 33,7 mm i grubość ścianki min. 3 mm.
Rury o średnicy 33,7 mm o długości większej niż 1,4 m muszą mieć grubość ścianki min. 5 mm.
Dopuszcza się stosowanie rur o średnicy 42,4 mm i grubości ścianki min. 3 mm. dla urządzeń do ćwiczeń w podporze – poręcze, barierki.
Każda rura oraz profil stalowy muszą być ocynkowane proszkowo oraz pomalowane proszkowo na kolor żółty – RAL 1037 (słupy, poręcze) lub grafitowy RAL 9011 (drążki, szczeble).
Słupy konstrukcyjne o wymiarach 100x100 mm i grubości ścianki 3 mm.
Wszystkie łączenia rur muszą być wykonane w sposób uniemożliwiający wystawanie ostrych krawędzi.
Elementy muszą być łączone ze słupami przy użyciu śrub o średnicy nie mniejszej niż 10 mm.
Wszystkie śruby muszą być zabezpieczone zaślepkami z poliamidu PA6.
Wszystkie słupy i rury muszą być zaślepione w sposób uniemożliwiający dostęp wody do ich wnętrza.
Wszystkie ostre krawędzie musza być zaokrąglone promieniem minimalnym 3 mm.
Konstrukcja Parku musi zostać przymocowana do fundamentu betonowego poprzez zastosowanie kotew pierścieniowych M12 x 140. Kotwy należy zabezpieczyć polimerowymi kapturkami.
Fundament musi sięgać minimum 80 cm pod poziom gruntu lub głębiej, zależnie od lokalnej głębokości przemarzania gruntu.
Fundamenty wykonane z betonu klasy min. C20/25, nie muszą być zbrojone.
Dopuszcza się zmianę wymiarów urządzeń o 6%.

Wymagania dot. bezpieczeństwa i certyfikacji:

Urządzenia muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa, gwarantujący, że produkt oraz jego proces wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną i akredytowaną Jednostkę Certyfikującą (np. TÜV Rheinland).
Certyfikat bezpieczeństwa musi potwierdzać zgodność urządzeń z wymaganiami normy EN 16630:2015.
Urządzenia muszą być wykonane i zaprojektowane zgodne z wymaganiami PFSW:1601-1 Polskiej Federacji Parkour i Freerun.
Urządzenia muszą posiadać certyfikat Polskiego Związku Kalisteniki i Street Workoutu, gwarantujący, że produkt spełnia wymagania stawiane przez sportowców tego typu obiektom.


Park do Street Workoutu to idealne miejsce do aktywności fizycznej. Proponowane usytuowanie projektu uzupełni rekreacyjną rolę spacerownika.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W poprzednich edycjach Budżetu Partycypacyjnego zrewitalizowano Zielony Spacerownik przy ul. Sowińskiego poprzez jego uporządkowanie (https://bo.um.warszawa.pl/projekt/15359), wyposażenie m.in. w hamaki (https://bo.um.warszawa.pl/projekt/18653) oraz oświetlenie latarniami LED (https://bo.um.warszawa.pl/projekt/20229).
Projekt jest kontynuacją poprzednich projektów dotyczących tego terenu. Szybko rozbudowująca się okolica oraz zwiększająca się liczba mieszkańców zwiększają zapotrzebowanie na tereny, na których mieszkańcy będą mogli spędzać wolny czas w plenerze. Poza funkcją sportowo-rekreacyjną Street Workout Park będzie takżepenił funkcję społeczną – integrując okolicznych mieszkańców.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
dokumentacja projektowa - 10 000,-
słup kwadratowy oraz profile - 10 000,-
urządzenia: kółka gimnastyczne, drabinka pionowa oraz pozioma, poręcz wysoka oraz poręcz do dipów, ławka skośna, potrójna platforma - 80 000,-
Razem: 100 000,-
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
100 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu doposaża skwer przy ul. Sowińskiego czyniąc okolicę atrakcyjniejszą dla mieszkańców. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez udostępnienie urządzeń do ćwiczeń fizycznych.

Modyfikacje

28.04.2021 14:56
Koordynator w Dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Głosuję na ten projekt! Przyda się więcej infrastruktury sportowej, biorąc pod uwagę wciąż rozrastające się osiedla w okolicy.
    Mieszkaniec26854  15.06.2021 10:01
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany