Budowa Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego

1383
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Paweł Szabłowski
Współautorzy Damian Kowalczyk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
5 000 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada przygotowanie projektu, a następnie wykonanie Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pomnik powinien zostać zlokalizowany w bliskości al. Ujazdowskich. Tym samym nawiązywałby do istniejących już pomników zarówno "ojców niepodległości", które znajdują się na niemal całym biegu tej ulicy, jak i do istniejących już pomników związanych w walką niepodległościową w okresie II wojny światowej ( pomnik gen. Roweckiego, pomnik Polskiego Państwa Podziemnego).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na mapie wskazano dwie proponowane lokalizacje w bliskości pl. Na Rozdrożu. Nie są one bezwzględnie wiążące dla autorów projektu.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przygotowanie projektu, a następnie wykonanie Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.
Opis projektu
Projekt zakłada podjęcie wszelkich niezbędnych działań do wybudowania Pomnika Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W ramach projektu należy ogłosić konkurs na koncepcję/projekt architektoniczny pomnika, a następnie zlecić jego wykonanie zgodnie z założeniami artystycznymi.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu będzie kolejnym etapem zabiegania o pamięć historyczną i właściwym uhonorowaniem żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy dzielnie walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości w czasie drugiej wojny światowej jak i pod okupacją sowiecką. W ogólnej historycznej pamięci doceniono działalność żołnierzy Armii Krajowej, ale dalej pomija się zasługi i osiągnięcia żołnierzy NSZ oraz NZW. Należy oddać im właściwy hołd i honorować pamięć w sposób tożsamy z innymi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
5 000 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Budowa upamiętnienia w formie pomnika nie może być realizowana w ramach procedury Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podejmowanie uchwał w sprawie wznoszenia pomników leży w wyłącznej kompetencji rady m.st. Warszawy, a nie Prezydenta. Prezydentowi m.st. Warszawy przysługuje jedynie prawo do realizacji innego rodzaju upamiętnień, np. tablic pamiątkowych.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Drogi ten pomnik. Wolę inne projekty, które znacznie ułatwią mi życie w tym mieście, niż patrzeć na kolejny pomnik w Warszawie. Może innym razem.
    Mieszkaniec26464  04.05.2021 12:00
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany