Wały ziemne wyciszające w Parku Zachodnim

198
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Jacek Migdał
Współautorzy Łukasz Gawryś
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
500 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Usypanie wałów ziemnych i nasadzenie zieleni w Parku Zachodnim od strony Alei Jerozolimskich. Zwiększy to estetykę parku jak i zmniejszy poziom hałasu drogowego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Pas ziemi w Parku Zachodnim od strony ulicy Jerozolimskiej. Szczegółowy przebieg zaznaczony jest na mapie.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Możliwa jest korekta przebiegu uwzględniająca możliwości przesadzania drzew jak i uniknięcia konfliktu z innymi inwestycjami (np. budowa tunelu tramwajowego).
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Usypanie wałów ziemnych i nasadzenie zieleni w Parku Zachodnim od strony Alei Jerozolimskich. Zwiększy to estetykę parku jak i zmniejszy poziom hałasu drogowego.
Opis projektu
Usypanie wału ziemnego o średniej szerokości 10 metrów i 3.3 metrach wysokości. W niektórych miejscach wał może być szerszy lub węższy uwzględniając lokalne uwarunkowania.

W ramach tego projektu istniejące drzewa i krzewy zostaną przesadzone. Wał zostanie obsiany trawą, jak i zasadzone zostaną nowe drzewa i krzewy. W szczególności w miejscach gdzie wysokość wału będzie poniżej 3 metrów zostaną nasadzone gęste krzewy.

Kosztorys:
200 tys. zł usypanie wału ze wzmocnieniem
280 tys. zł koszt przesadzeń i nowych nasadzeń
20 tys. zł koszt projektu i inne
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Park Zachodni jest głośny ze względu na hałas drogowy dochodzący z Alei Jerozolimskich (na podstawie mapy akustycznej Warszawy).. Znacząco zmniejsza to atrakcyjność parku.

Wał ziemny zredukuje poziom hałasu i naturalnie oddzieli park od drogi. Jest to rozwiązanie estetyczne i naturalne. Umożliwia również nasadzenie zieleni na wale, tak by dobrze
komponował się on z resztą parku.

Alternatywą dla wału mogłyby być ekrany akustyczne, które - choć są skuteczniejsze w wyciszeniu - nie są estetyczne i nie pasują do krajobrazu parku.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
500 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1. W miejscach, gdzie zaproponowane są wały zostały wykonane nasadzenia drzew, które objęte są gwarancja. Dodatkowo część drzew to nasadzenia zastępcze -brak możliwości przesadzenia.
2. Rosną tam także drzewa starsze, część z wiedzy jaką posiada ZZW, zostały posadzone najpóźniej w 2005 roku a może i wcześniej. Są także drzewa dużo starsze i większe. Realizacja projektu zgodnie z wytycznymi autora miałaby się wiązać z przesadzenie istniejących drzew i krzewów. Przesadzanie drzew o tych wymiarach, rosnących w przedmiotowej lokalizacji od przynajmniej 16 lat, wiązałoby się z konieczności ich wcześniejszego przygotowania (szkółkowanie) w okresie min. 3 lat – brak możliwości realizacji projektu w ciągu jednego roku.
3. Zgodnie z pierwszą opinią TW wały ziemne będą stanowiły istotną przeszkodę dla realizacji prac budowlanych zarówno pod względem budowy tunelu, jak i przebudowy infrastruktury podziemnej i naziemnej. TW po ponownym zaopiniowaniu podtrzymały swoją wcześniejszą decyzję, jednocześnie informując, iż w przypadku wprowadzenia zmian (ograniczenia wałów), może zmienić się ich opinia. Jednak, aby wał spełniał swoją funkcję, o której pisze autor – zredukowanie hałasu i odgrodzenie parku od Al. Jerozolimskich, nie może być wykonany we fragmentach.
4. W pierwszej opinii TW zwracały także uwagę na fakt, że w ramach swojej inwestycji zobligowani są do nasadzenia 640 drzew. Ewentualne nasadzenia w ramach projektu BO zajęłyby tym samym miejsce dla nasadzeń kompensacyjnych w ramach inwestycji. Nawet wykonanie ograniczonego zakresu, spowoduje, że nasadzenia z BO zajmą miejsca dla nasadzeń TW.
5. W swoim odwołaniu autor powołuje się na fakt, że inwestycja TW nie będzie realizowana w 2022 r. Jak napisały TW – w przypadku realizacji projektu będzie on kolidował z inwestycją. Nie ma znaczenia w tym przypadku, że inwestycja TW będzie realizowana w kolejnych latach niż BO. Inwestycja TW będzie inwestycją dużego zasięgu, która wymagać będzie obszernego zaplecza budowy. Powstanie wałów z BO będzie z tą inwestycją kolidować, a co za tym idzie konieczna będzie jego rozbiórka. Jak napisały TW, rozbiórka wału będzie wiązać się z likwidacją nasadzeń, a także będzie rodzić wątpliwości z zakresu dbałości o wydatkowanie funduszy publicznych.
6. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy widzi uzasadnienie dla konieczności ograniczenia hałasu na terenie parku, spowodowanego bliskim sąsiedztwem pasa drogowego Al. Jerozolimskich, jednakże prace w zakresie zieleni powinny zostać zrealizowane po zakończonej inwestycji TW. ZZW uwzględni w swoich planach na kolejne lata nasadzenia w zakresie drzew i krzewów, które pozwolą zniwelować hałas na terenie parku.


Modyfikacje

27.01.2021 14:04
Koordynator w Dzielnicy Ochota

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany