"Musimy porozmawiać", czyli sąsiedzkie rozmowy o ważnych dla nas sprawach

515
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Katarzyna Pawłowska
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
500 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Lubimy i potrafimy się spierać, dyskutować, kłócić, ale czy umiemy i chcemy ze sobą rozmawiać? Chciałabym, żeby w każdej dzielnicy było przynajmniej jedno miejsce (biblioteka, dom kultury, miejsce aktywności lokalnej), które będzie zapraszać mieszkańców i mieszkanki do dialogu i w którym będzie można w bezpiecznych warunkach porozmawiać na każdy temat.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Co najmniej 18 miejsc aktywności lokalnej/szkół/bibliotek/domów kultury (po 1 w każdej dzielnicy Warszawy)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Lubimy i potrafimy się spierać, dyskutować, kłócić, ale czy umiemy i chcemy ze sobą rozmawiać? Chciałabym, żeby w każdej dzielnicy było przynajmniej jedno miejsce (biblioteka, dom kultury, miejsce aktywności lokalnej), które będzie zapraszać mieszkańców i mieszkanki do dialogu i w którym będzie można w bezpiecznych warunkach porozmawiać na każdy temat.
Opis projektu
Nazwałam projekt (dość przewrotnie) "MUSIMY POROZMAWIAĆ", bo jeśli nie przypomnimy sobie, jak ważna dla naszych więzi rodzinnych, sąsiedzkich i społecznych jest szczera, otwarta na innych rozmowa, i nie zaczniemy jej na co dzień praktykować, to nasze relacje i jakość życia będą się tylko pogarszać. Rozmawianie wydaje się czymś prostym i błahym, a wcale takie nie jest. Rozmowy można i warto się nauczyć. I o tym jest mój projekt.

Zakłada on, że w przynajmniej jednym miejscu w każdej dzielnicy Warszawy mieszkanki i mieszkańcy będą mieli możliwość spotkać się co najmniej raz w miesiącu, by w bezpiecznych warunkach porozmawiać o ważnych dla nich sprawach.

Takie rozmowy powinny odbywać się w miejscach dostępnych dla wszystkich chętnych, np. w bibliotece, domu kultury, szkole lub miejscu aktywności lokalnej. Jeśli nie będzie możliwości spotkania się na żywo, rozmowy mogą też odbywać się on-line.

To mogą być rozmowy o sprawach dotyczących lokalnych problemów, bieżącej polityki, pomysłów na rozwój sąsiedztwa, dzielnicy czy miasta, ekologii, różnic światopoglądowych itp.

Ważne, by spotkania zawsze:
- były prowadzone przez przygotowane do tego osoby (np. osoby z doświadczeniem mediacyjnym lub facylitacji dialogu, trenerów Porozumienia bez Przemocy itp.),
- zawierały - poza samą rozmową - element wprowadzenia do dialogu (w tym: wyjaśnienia jego istoty i celu, różnic między dialogiem a dyskusją itp.),
- odbywały się w wygodnych i bezpiecznych dla uczestników warunkach, tzn.: w małych grupach, w zamkniętych pomieszczeniach, by nikt niebiorący udziału w rozmowie nie mógł się jej przysłuchiwać, w określonych i uzgodnionych wcześniej ramach (czyli zgodnie z regułami zaakceptowanymi przez wszystkich).

Propozycje tematów powinny być uzgadniane z jednostką nadzorującą realizację projektu.
Zgłoszenia na spotkania będą otwarte dla każdej chętnej osoby, z możliwym zastrzeżeniem co do maksymalnej liczby osób, które mogą uczestniczyć w takim spotkaniu.
Aby dotrzeć do szerokiej grupy mieszkańców, spotkania powinny być promowane jako osobne wydarzenia, ale też jako cały cykl. Promocję powinna prowadzić jednostka nadzorująca realizację projektu oraz gospodarze miejsc, w których spotkania będą się odbywać.

Rozmowy mogą się odbywać np. w formule Living Room Conversations (https://livingroomconversations.org/) albo dialogu publicznego spopularyzowanego w Polsce przez norweską organizację Nansen Centre for Peace and Dialogue w ramach projektu "Wyłącz ego. Zrozum drugiego" (peace.no).

Projekt wpisuje się w "PROGRAM DIALOG. PROGRAM WYKONAWCZY STRATEGII #WARSZAWA2030 na lata 2018-2023".

Koszt projektu obejmuje: pracę facylitatorów podczas ok. 220 spotkań (18 dzielnic x 12 spotkań), pracę gospodarzy miejsc, w których te spotkania będą się odbywać, oraz promocję projektu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Wydaje mi się, że umiejętność szczerej, otwartej na innych rozmowy jest dziś w zaniku. Wolimy się spierać i walczyć na argumenty niż po prostu wzajemnie wysłuchać i spróbować zrozumieć. Projekt składam po to, żeby przypomnieć wartość rozmowy i stworzyć konkretną na nią przestrzeń w każdej dzielnicy miasta.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys:
- facylitacja (18 dzielnic x 12 spotkań x 2 godziny x 2 facylitatorów) –  382 400 zł
- obsługa techniczna – 21 600 zł
- promocja spotkań – 52 800 zł
- druk plakatów – 10 800 zł
- poczęstunek dla uczestników – 32 400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
500 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Skutki realizacji projektu powinny być pozytywne. Grupa mieszkańców Warszawy, w różnych dzielnicach, będzie mogła przećwiczyć umiejętności dialogu, poznać się lepiej i być może wpłynie to na zacieśnienie lokalnych więzi i więzi sąsiedzkich.

Modyfikacje

23.01.2021 12:17
Autor projektu
23.04.2021 09:07
Wydział Konsultacji Społecznych i Współdecydowania z Mieszkańcami w Centrum Komunikacji Społecznej
27.04.2021 14:13
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany