Zielono mi - zielony plac Bankowy i Zamkowy i inne miejskie place

409
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Tomasz Kwiatkowski
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
431 235 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada posadzenie drzew wraz z zapewnieniem powierzchni biologicznie czynnej tym drzewom. System korzeniowy drzew będzie zabezpieczony przy pomocy metalowych kratek wokół drzew. Drzewa zostaną posadzone na placach miejskich w dzielnicach Śródmieście oraz Mokotów. W dzielnicy Śródmieście projekt zakłada posadzenie drzew na placu Bankowym i Zamkowym lub obok niego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Plac Bankowy - w południowej jego części, wokół pomnika Juliusza Słowackiego oraz między Placem Bankowym, a parkingiem w południowej części tego placu.
Plac Zamkowy:
a) podstawowa lokalizacja: wzdłuż ruchu pieszych od Krakowskiego Przedmieścia do ulicy Świętojańskiej - po obu stronach deptaka
b) dodatkowa lokalizacja, w przypadku braku możliwości realizacji w podstawowej lokalizacji: rejon trawnika między ulicą Podwale, a Międzymurzem Piotra Biegańskiego.
Plac Gugulskiego - zgodnie z załączoną mapką.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada posadzenie drzew wraz z zapewnieniem powierzchni biologicznie czynnej tym drzewom. System korzeniowy drzew będzie zabezpieczony przy pomocy metalowych kratek wokół drzew. Drzewa zostaną posadzone na placach miejskich w dzielnicach Śródmieście oraz Mokotów. W dzielnicy Śródmieście projekt zakłada posadzenie drzew na placu Bankowym i Zamkowym lub obok niego.
Opis projektu
Projekt zakłada następujące działania:

1) Plac Zamkowy - numer obrębu 50211, numer działki 29 - posadzenie drzew na Placu Zamkowym. Należy zauważyć, że obecnie bezpośrednio na Placu Zamkowym tuż przed fasadą Zamku Królewskiego już jest jedno drzewo, widoczne na przykład pod następującym adresem WWW: https://cutt.ly/ejZsnbl

Niniejszy projekt zakłada posadzenie dodatkowych drzew. Na dzień złożenia wniosku nieznany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, gdyż zgodnie z tekstem ujednoliconym Uchwały nr XCII/2354/2014 z 16-10-2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Miasta. Prognozowaną datą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Starego Miasta jest rok 2022. Informacja na ten temat jest dostępna pod adresem:
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/22672958-FEFC-45AA-A364-AF657DE4D3A7,frameless.htm

Zgłaszany projekt zakłada wykonanie następujących prac:
a) Skucie betonowych płyt wokół 18 drzew zaznaczonych na załączonej mapie, zakładając, że każde drzewo wymaga powierzchni biologicznie czynnej o wymiarach 1.5 m x 1.5 m, daje to łącznie powierzchnię 40,5 m2. Zakładając, że koszt rozpłytowania to 250 zł./m2, daje to kwotę około 10 125 złotych.
b) Posadzenie drzew o obwodzie pnia ok. 20-25cm wraz z trzyletnią pielęgnacją - koszt pojedynczego drzewa to 2740 złotych - uwzględniając 18 drzew daje to kwotę 49 320 złotych
c) Zabezpieczenie systemu korzeniowego drzew i zapewnienie powierzchni biologicznie czynnej dla tych drzew przy pomocy żeliwnych krat - zakładając cenę 1000 złotych od sztuki - daje to kwotę 18 000 złotych za 18 krat. Ze względu na duży ruch pieszych na tym odcinku, kraty powinny być skonstruowane w sposób minimalizujący potknięcia pieszych i osób niepełnosprawnych - czyli z gęsto rozmieszczonymi podłużnymi otworami.

Gdyby jednak posadzenie drzew bezpośrednio na Placu Zamkowym okazało się niemożliwe do realizacji np. z powodu braku zgody Urzędu Miasta/Dzielnicy/konserwatora zabytków, czy z powodów technicznych, inną proponowaną propozycją posadzenia drzew jest działka 21, w rejonie trawnika między ulicą Podwale, a Międzymurzem Piotra Biegańskiego, zgodnie z załączoną mapką dla Placu Zamkowego.

2. Plac Bankowy - numer obrębu 50301, numer działki 63/1
a) Zieleń "północna" - zgodnie z oznaczeniem na załączonym rysunku - ma powierzchnię 326 m2
b) Zieleń "południowa" - zgodnie z oznaczeniem na załączonym rysunku - ma powierzchnię 132 m2
Zakładając koszt rozpłytowania rzędu 200 zł./m2, daje to cenę 91 600 złotych.
Koszt posadzenia 12 drzew o obwodzie pnia 14-16cm po cenie 1300 złotych od sztuki wynosi 15 600 złotych.
Koszt wysiania trawnika na rozpłytowanym betonie o powierzchni 458m2 po cenie 22 zł./m2 wynosi 10 076 złotych

3. Plac Gugulskiego - numer obrębu 10804, numer działki 20/12 oraz 20/11:
a) rozpłytowanie miejsc zaznaczonych zielonymi wielokątami zaznaczonymi na załączonej mapie dla placu Gugulskiego - łączna powierzchnia 627m2 - zakładając koszt rozpłytowania rzędu 200 zł./m2, wychodzi łączna kwota 125 400 złotych
b) wysianie trawnika w miejscu rozpłytowanych płyt - zakładając cenę wysiewu 22 zł./m2, daje to łączną cenę 13 794 złotych.
c) posadzenie 33 drzew o obwodzie pnia 18-20cm na trawniku w cenie za sztukę 2040 złotych, daje to łączną cenę 67 320 złotych
Zakłada się, że istniejące chodniki nieprzeznaczone do rozpłytowania zgodnie z załączoną mapką pozostaną bez zmian i będą służyć mieszkańcom Warszawy do spacerów wśród drzew.

Dodatkowo zakłada się wykonanie 3 (trzech) dokumentacji projektowych w cenie 10 000 złotych każda.

W załączonych dokumentach wykorzystano informację publiczną dostępną na stronie internetowej https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=fast_mapa . Informacja została wytworzona przez Biuro Geodezji i Katastru prawdopodobnie w 2020 roku. Informacja została pozyskana w dniu 19.01.2021r. Informacja została przetworzona przez Tomasza Kwiatkowskiego. Informuję, że informacja publiczna została przetworzona poprzez wycięcie fragmentu zdjęcia-mapy Warszawy oraz naniesienie dodatkowych symboli i oznaczeń wskazujących na proponowany zakres zmian w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Na placach Zamkowym, Bankowym oraz Gugulskiego jest zdecydowanie za dużo betonu i brakuje drzew (nie licząc jednego istniejącego bezpośrednio na Placu Zamkowym tuż przed fasadą Zamku Królewskiego). Posadzenie drzew oraz zapewnienie im powierzchni biologicznie czynnej z pewnością poprawi prestiż wymienionych placów oraz sprawi, że staną się one bardziej przyjazne pieszym, mieszkańcom Warszawy i turystom.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
431 235,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt inny od pierwotnego jeśli chodzi o zakres i lokalizację. Sugerowana zmiana jest zbyt duża (zebrane podpisy od osób - dotyczyły zupełnie innego zamierzenia). Sugerujemy aby autor złożył taki projekt w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.

Modyfikacje

23.01.2021 01:31
Autor projektu
23.01.2021 01:32
Autor projektu
23.01.2021 01:33
Autor projektu
23.01.2021 01:34
Autor projektu
23.01.2021 01:37
Autor projektu
25.01.2021 22:34
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (5)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Propozycja warta rozważenia, zwłaszcza w przypadku pl. Bankowego (chociaż powierzchnia powierzchnia zieleni powinna być tam znacznie większa, niż postulowana w projekcie). Jednak pomysł z drzewami na pl. Zamkowym jest zupełnie chybiony - należy zachować dotychczasową formę placu, zgodną z jego historycznym charakterem - a więc bez szpalerów drzew sztucznie go dzielących. Wątpię, aby konserwator zabytków zgodził się na taką ingerencję w to miejsce.
  Mateusz Glinka  20.01.2021 15:43
  • Dziękuję za uwagę. Bezpośrednio na Placu Zamkowym tuż przed fasadą Zamku Królewskiego już jest jedno okazałe drzewo, co może sugerować możliwość posadzenia nowych drzew w tym miejscu. Jednak w przypadku gdyby posadzenie nowych drzew bezpośrednio na Placu Zamkowym wzdłuż Traktu Królewskiego z jakiegoś powodu okazało się niemożliwe, w zgłoszeniu została zaproponowana alternatywna propozycja polegająca na posadzeniu drzew tuż obok Placu Zamkowego - równolegle do ulicy Podwale na istniejącym trawniku - na naszych własnych, warszawskich plantach. W tym miejscu spacerowicze mogliby odpocząć w cieniu drzew, na przykład w trakcie zwiedzania starówki. Mam nadzieję, że nowa propozycja spotka się z aprobatą.
   Tomasz Kwiatkowski  23.01.2021 21:52 Autor projektu
  • Na Placu Zamkowym przez pewien czas były drzewa w sąsiedztwie Zamku Królewskiego, więc z tą zabytkowością to bym nie przesadzał. Ponadto przy Placu mamy socrealistyczny, a także XXI wieczny budynek. Te budynki nijak mają się do historycznego kontekstu tego miejsca.

   PS: Tutaj linki do fotografii przedstawiających drzewa przy Zamku Królewskim:

   https://pl.pinterest.com/pin/565694403177517036/

   https://pl.pinterest.com/pin/450430400217120903/
   Mieszkaniec26464  30.06.2021 11:50
 • Komentarz został usunięty przez autora

  Mieszkaniec22486  26.01.2021 22:00
 • Nie widzę w projekcie wzmianki o planowanym gatunku/gatunkach drzew. Bardzo proszę o wzięcie pod uwagę posadzenia gatunków rodzimych zamiast ewentualnych obcych.
  Mieszkanka26075  02.02.2021 18:03
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany