Nowa zieleń przed praskimi budynkami

930
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu MAŁGORZATA GRZEGORZEWSKA
Współautorzy Grażyna Szymańczuk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
486 530 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Działka Nr 59/3 z obrębu 4-13-05 Czynszowa 4 od Równej.
Działka Nr 107 z obrębu 4-13-05 podwórko przynależne do Stalowej 46.
Działka Nr 67, 68, 73 z obrębu 4-13-05 podwórko przynależne do budynku Stalowej 50.
Działka Nr 75/2, 75/5, 77/1, 77/2 z obrębu 4-13-01 pomiędzy ul. Strzelecką 27/29 a ul. Szwedzką.
Działka Nr 64 z obrębu 4-12-03 ul. Skoczylasa 9, Jagiellońska 50,52,54.
Działka Nr 16 z obrębu 4-12-03 przy budynku pl. Hallera 5B.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Czynszowa 4, Stalowa 38, Stalowa 46, Stalowa 50, Strzelecka 31 (teren narożny ul. Strzeleckiej i Szwedzkiej,
Kwartał podwórka ul. Skoczylasa 9, Jagiellońska 50, 52, 54.
Teren zielony przy altanie śmietnikowej przed budynkiem pl. Hallera 5B
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt dotyczy, nasadzenia krzewów i żywopłotu, ogrodzenia drzew płotkiem, wyrównanie rozjeżdżonego terenu. Ogrodzenie terenu zielonego żywopłotem i płotkiem.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Działka Nr 59/3 z obrębu 4-13-05 Czynszowa 4 od Równej.
Działka Nr 107 z obrębu 4-13-05 podwórko przynależne do Stalowej 46.
Działka Nr 67, 68, 73 z obrębu 4-13-05 podwórko przynależne do budynku Stalowej 50.
Działka Nr 75/2, 75/5, 77/1, 77/2 z obrębu 4-13-01 pomiędzy ul. Strzelecką 27/29 a ul. Szwedzką.
Działka Nr 64 z obrębu 4-12-03 ul. Skoczylasa 9, Jagiellońska 50,52,54.
Działka Nr 16 z obrębu 4-12-03 przy budynku pl. Hallera 5B.
Opis projektu
Na obszarze działki Nr 59/3 z obrębu 4-13-05 przed budynkiem Czynszowa 4 od ul. Równej ok. 750 m2, terenu zielonego działki. Posadzenie żywopłotu i ogrodzenie go płotkiem z siatką. Nawiezienie ziemi i zasianie trawy. Wydzielenie chodników dla pieszych, z ew. uwzględnieniem wydeptanych już ścieżek. Pod oknami budynku posadzenie ozdobnych krzewów niskopiennych zimozielone np. ognik, mahonia. Usytuowanie klombu z kwiatami, zasianie terenu trawą. Postawienie dwóch ławek, zestaw pojemników zewnętrznych do segregacji odpadów szt.1
Urządzenie trawnika 700m2
Posadzenie żywopłotu 25mb
Krzewy zimozielone przed budynkiem 10 szt.
Ułożenie kostki chodnikowej na dojście do budynku i od budynku do ulicy
Założenie kwietnika, klomb z łąką kwietną 5m2
Postawienie dwóch ławek
Zestaw pojemników zewnętrznych do segregacji odpadów
Płotek z siatką
Krzewy żywopłotu i zimozielone obsypane korą.

Przed budynkiem Równa 9, od strony podwórka ogrodzić płotkiem drzewa, wymienić ziemię, posiać trawę. Posadzić żywopłot i krzewy zimozielone oraz teren ogrodzić płotkiem z siatką.
Posadzenie żywopłotu 10mb
Urządzenie trawnika 20m2
Łąka kwietna 10m2
Krzewy zimozielone przed budynkiem 5sz.
Ogrodzenie płotkiem z siatką
Krzewy żywopłotu i zimozielone obsypane korą.

Pomiędzy budynkami Równa 9 a budynkiem Stalowa 50 przy garażach od strony ul. Równej, znajduje się zaniedbany teren zielony. Wymienić podłoże ziemi, zasadzić krzewy żywopłotu i krzewy ozdobne. Teren zasiać trawę i ogrodzić płotkiem z siatką.
Urządzenie trawnika 200m2
Łąka kwietna
Ogrodzenie płotkiem z siatką
Krzewy żywopłotu i zimozielone obsypane korą.

Na obszarze działek Nr 75/2, 75/5, 77/1, 77/2 z obrębu 4-13-01 przed budynkiem Strzelecka 27/29 a ul. Szwedzką, zniszczony teren na którym parkują samochody, wymaga położenia nawierzchni przepuszczalnej. Przy drodze dojazdowej do budynku Strzelecka 31, drzewa ogrodzić płotkiem z siatką. Od strony placu przy ścianie budynku Szwedzka posadzić wysokopienne krzewy np. forsycja i odgrodzić je płotkiem z siatką od parkujących samochodów. Przy tych nasadzeniach wykonać ciąg pieszych od budynku Strzelecka 31 do ul. Szwedzkiej.
Rekultywacja i wyrównanie narożnego ternu ul. Szwedzkiej i Stalowej na którym parkowane są samochody.
Krzewy zimozielone przed budynkiem
Wykonanie alejki parkowej od budynku Strzelecka 31 do ulicy Szwedzkiej przy ścianie budynku Szwedzkiej
Krzewy zimozielone przed budynkiem
Ogrodzenie płotkiem z siatką od strony parkujących samochodów.
Krzewy żywopłotu i zimozielone obsypane korą.
Przed budynkiem i za budynkiem Strzelecka 31, uporządkować teren zielony poprzez nawiezienie ziemi. zasianie trawy oraz ogrodzenie płotkiem z siatką.
Założenie łąki kwietnej przed budynkiem
Urządzenie trawnika
Ogrodzenie płotkiem z siatką teren zielony

Na obszarze działki Nr 64 z obrębu 4-12-03 ul. Skoczylasa 9, Jagiellońska 50,52,54, teren zielony gdzie rośnie kasztan, ogrodzić płotkiem z siatką oraz teren zielony przy wiacie rowerowej.
Założenie łąki kwietnej

Na obszarze działki Nr 16 z obrębu 4-12-03 przed budynkiem gen. J. Hallera 5b, wymienić ziemię, zasiać trawę, założyć łąkę kwietną.
Wszystkie nasadzone krzewy podsypać korą.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu odnowienie terenu zielonego, rekultywację i wyrównanie terenu. Zrealizowanie projektu pozwoli zwiększyć bioróżnorodność. Wysianie łąki kwietnej
W obszarze narożnym ulic Strzelecka a ul. Szwedzką, teren zajęty przez parkujące samochody jest: rozjeżdżony, zniszczony a po opadach deszczu w koleinach stoją kałuże wody. Niszczone jest ukorzenienie drzew.
Przed budynkami Strzelecka 31 i Czynszowa 4, pl. Hallera 5b teren zielony tych działek jest zaniedbany i zdewastowany.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
I. ul. Czynszowa 4 (dz. ew. nr 59/3 obręb 4-13-05)
1. przygotowanie podłoża - 55 000,00 zł
2. założenie trawnika (ok. 700 m2) - 21 000,00 zł
3. posadzenie żywopłotu (ok. 25 mb) - 7 000,00 zł
4. krzewy zimozielone - 400,00 zł
5. chodnik wraz z usunięciem istniejącej nawierzchni i utylizacją - 20 000,00 zł
6. założenie kwietnika (5 m2) - 1 750,00 zł
7. montaż 2 szt. ławek - 5 000,00 zł
8. kosz na śmieci - 1 500,00 zł
9. ogrodzenie tymczasowe - 3 500,00 zł
łącznie Czynszowa 4 - 115 150,00 zł

II. ul. Stalowa 46 (dz. ew. nr 107 obręb 4-13-05)
1. posadzenie żywopłotu (ok. 10 mb) - 2 800,00 zł
2. założenie trawnika - 1 200,00 zł
3. założenie łąki kwietnej z bylin (ok. 10 m2) - 3 500,00 zł
4. krzewy zimozielone - 200,00 zł
5. montaż tymczasowego ogrodzenia - 2 000,00 zł
łącznie Stalowa 46 - 9 700,00 zł

III. ul. Stalowa 50 (dz. ew. nr 67, 68, 73 obręb 4-13-05)
1. założenie trawnika (ok. 200 m2) - 6 000,00 zł
2. przygotowanie podłoża - 25 000,00 zł
3. posadzenie żywopłotu (ok. 10 mb) - 2 800,00 zł
4. założenie łąki kwietnej z bylin (ok. 40 m2) - 14 000,00 zł
5. ogrodzenie tymczasowe - 3 500,00 zł
łącznie Stalowa 50 - 51 300,00 zł

IV. ul. Strzelecka 31 i okolice (dz. ew. nr 75/2, 75/5, 77/1, 77/2 obręb 4-13-01)
1. prace ziemne polegające na przygotowaniu podłoża - 145 000,00 zł
2. krzewy zimozielone (23 szt.) - 920,00 zł
3. budowa alejki parkowej - 59 000,00 zł
4. ogrodzenie tymczasowe - 10 000,00 zł
5. nawiezienie żyznej warstwy gleby (przy posesji Strzelecka 31) - 5 000,00 zł
6. założenie trawnika - 1 200,00 zł
7. założenie łąki kwietnej z bylin (ok. 35 m2) - 12 250,00 zł
łącznie Strzelecka 31 - 233 370,00 zł

V. ul. Skoczylasa 9, Jagiellońska 50, 52, 54 (dz. ew. nr 64 obręb 4-12-03)
1. ogrodzenie tymczasowe - 6 000,00 zł
2. łąka kwietna z bylin (ok. 20 m2) - 7 000,00 zł
łącznie Skoczylasa 9 - 13 000,00 zł

VI. pl. Hallera 5B (część dz. ew. nr 16 obręb 4-12-03)
1. nawiezienie żyznej warstwy gleby - 4 500,00 zł
2. założenie trawnika - 7 410,00 zł
3. założenie łąki kwietnej z bylin - 14 000,00 zł
łącznie Hallera 5B - 25 910,00 zł

oznakowanie BO - 8 100,00 zł
projekt wraz z kosztorysem - 30 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 530,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Szacowany roczny koszt utrzymania w kolejnych latach:
234 280,00 zł

Modyfikacje

21.04.2021 10:55
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
21.04.2021 13:10
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
21.04.2021 17:19
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
29.04.2021 09:26
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany