Zieleń zamiast betonu, przy budynkach: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 5 od podwórka

1159
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Praga-Północ
Autor pomysłu MAŁGORZATA GRZEGORZEWSKA
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
486 315 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Usunięcie kostki bauma i asfaltu.
Przed budynkiem: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2. Panieńska 5 od podwórka.
Park kieszonkowy zamiast asfaltu.
Utworzenie przestrzeni z funkcją rekreacyjną < nasadzenia roślinne - przed budynkiem Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 5 od podwórka.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Północ
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 5 od strony podwórka (Osiedle Panieńska) / rejon Wybrzeża Szczecińskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt dotyczy terenu gdzie usytuowane są budynki wielokondygnacyjne o gęstej zabudowie. Ponadto w pobliżu tego osiedla znajduje się droga o dużym natężeniu ruchu, droga wylotowa.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Usunięcie kostki bauma i asfaltu.
Przed budynkiem: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2. Panieńska 5 od podwórka.
Park kieszonkowy zamiast asfaltu.
Utworzenie przestrzeni z funkcją rekreacyjną < nasadzenia roślinne - przed budynkiem Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 5 od podwórka.
Opis projektu
Projekt zakłada likwidację placyków nawierzchni z kostki bauma i asfaltu.
od strony Wisły przy budynkach: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 5 od podwórka.
Po odzyskanej przestrzeni biologicznie czynnej: nasadzenie krzewów ozdobnych, bylin. Utworzenie łąk kwietnych przed: Blaszana 2, Olszowa 8, ks. I. Kłopotowskiego 2, Panieńska 5 od podwórka.

Odtworzenie naturalnego terenu rekreacyjnego dla dzieci.
1. Wykonanie opracowania projektowego terenu Blaszana/ks. I. Kłopotowskiego 2, Olszowa 2 Panieńska 5 od podwórka, koszt
2. likwidacja kostki bauma z terenu wraz z utylizacją oraz skuciem podbudowy, przygotowanie podłoża
3. posadzenie roślinności

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ma na celu rekompensację za wycięte drzewa przy budowie wału p.powodziowego. Posadzona zieleń będzie stanowić bufor akustyczny dla zmodernizowanej arterii Wybrzeża Helskiego. Zrealizowanie projektu pozwoli zwiększyć bioróżnorodność.
Zielone ukwiecone osiedle pozwoli mieszkańcom zwłaszcza rodzicom z małymi dziećmi, osobom starszym, niepełnosprawnym spędzić wolny czas na swoim osiedlu. Starsi będą mogli posiedzieć na ławkach a rodzice z najmłodszymi dziećmi pobawić się w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Opracowanie projektowe wraz z wytyczeniem geodezyjnym ścieżek – 40 000,00
2. Demontaż oraz utylizacja asfaltu oraz kostki – 96 565,00
3. Wytyczenie i ułożenie ścieżek z nawierzchni przepuszczalnej – 150 000,00
4. Założenie rabat z krzewami i bylinami (ok 250m2) – 93 000,00
5. Założenie łąk kwietnych z bylin (ok 150 m2) – 47 250,00
6. Posadzenie drzew 4 szt. – 10 000,00
7. Montaż ławek 2 szt. – 5 000,00
8. Zakup i montaż koszy na psie odchody – 2 100,00
9. Szałas wiklinowy 1 szt. – 10 000,00
10. Latarnie solarne 3 szt. – 30 000,00
11. Stojaki rowerowe 2 szt. – 1 400,00
12. Oznakowanie BO – 1 000,00

Łącznie: 486 315,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
486 315,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, zwiększenie walorów estetycznych terenu, zachęcanie mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Roczny koszt utrzymania na lata kolejne to 387 900,00 zł.

Modyfikacje

22.04.2021 15:28
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
29.04.2021 09:36
Koordynator w Dzielnicy Praga Północ
10.05.2021 08:18
Zarząd Praskich Terenów Publicznych
10.05.2021 08:39
Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany