Inteligentne ławki solarne

209
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Michał Jakub Olejarz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
30 000 zł
Kategoria
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt dotyczy ustawienia miejskich ławek solarnych, które będą czerpać energię słoneczną dzięki wbudowanym panelom słonecznym. Dodatkowa funkcja to ładowanie urządzeń mobilnych poprzez USB lub metodą indukcyjną.
Dzięki wbudowanym panelom słonecznym zmniejszy się zapotrzebowanie na energię i tym samym zmniejszy emisję CO2. Inteligentne ławki zapewniają dostęp do darmowego Internetu, a tym samym do informacji wynikających z pomiarów ławki dotyczących: smogu, temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu zredukowanego CO2. Dodatkowy atut to wbudowane stojaki na rowery.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Białołęka - ul. Światowida róg Książkowa - działki ewidencyjne oznaczone numerami 11/2 w obrębie 4-01-19 oraz nr 215 i 216 w obrębie 4-01-22

Wilanów - ul. Prymasa A. Hlonda - działka ewidencyjna oznaczona numerem 4/40 w obrębie 1-10-26 (Szczegółowa lokalizacja zostanie ustalona z dzielnicą po ewentualnym wybraniu projektu do realizacji)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy ustawienia miejskich ławek solarnych, które będą czerpać energię słoneczną dzięki wbudowanym panelom słonecznym. Dodatkowa funkcja to ładowanie urządzeń mobilnych poprzez USB lub metodą indukcyjną.
Dzięki wbudowanym panelom słonecznym zmniejszy się zapotrzebowanie na energię i tym samym zmniejszy emisję CO2. Inteligentne ławki zapewniają dostęp do darmowego Internetu, a tym samym do informacji wynikających z pomiarów ławki dotyczących: smogu, temperatury, wilgotności, ciśnienia, poziomu zredukowanego CO2. Dodatkowy atut to wbudowane stojaki na rowery.
Opis projektu
Mieszkańcy wymienionych dzielnic - Białołęki i Wilanowa mogą korzystać z projektu nieodpłatnie i bez ograniczeń czasowych. Ławki solarne powinny być instalowane we wszystkich dzielnicach Warszawy. Czerpią energię ze światła słonecznego i mogą ją oddawać ładując urządzenia mobilne poprzez USB lub metodą indukcyjną. Wbudowany hotspot pozwoli użytkownikom szybko korzystać z darmowego łącza internetowego (w każdą ławkę wbudowany jest moduł fotowoltaiczny, akumulator, ładowarki urządzeń mobilnych) szczególnie ważne jest usytuowanie ławek przy ścieżkach rowerowych. Dlatego właśnie oprócz Białołęki wybrałem Wilanów z ulicą Obornicką, przy której została wybudowana około dwukilometrowa ścieżka rowerowa. Ławki powinny być również zaopatrzone w stojaki rowerowe, które umożliwią korzystającym ze ścieżki rowerowej mieszkańcom na wygodny odpoczynek.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Ławki solarne mają wbudowane panele słoneczne przy pomocy których czerpią energię ze światła słonecznego, a moją ją oddawać do ładowania urządzeń mobilnych. Wbudowany w ławkę hotspot pozwoli użytkownikom skorzystać z darmowego łącza internetowego, którego strona startowa może być stroną promocyjną dzielnicy, w której ławka się znajduje. W ten sposób dzielnica może zarządzać informacjami o atrakcjach turystycznych, kulturalnych, prowadzić działania promocyjne, podawać dane dotyczące np. temperatury powietrza, stężenia smogu w powietrzu. Wbudowane w ławkę stojaki rowerowe pozwolą mieszkańcom korzystającym z wycieczek rowerowych wygodnie odpocząć w trakcie wycieczki.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
30 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W m.st. Warszawa w roku 2018 w drodze tzw. dialogu konkurencyjnego wyłoniono wzór ławki warszawskiej. Posiada ona kilka wariantów ukształtowania. Zastosowanie nowego rodzaju ławki stanowić będzie precedens niekorzystnie oddziałujący na dotychczasowe podejście do kształtowania w przestrzeniach publicznych formy i wzornictwa miejskiego wyposażenia seryjnego. Wzór ławki warszawskiej jest chroniony prawem autorskim. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w jej ogólnym kształcie (faktycznie łączącym się z koniecznością naruszenia zasadniczej jej struktury i konstrukcji), wiązałoby się z koniecznością uzyskania zgody autorów. Ewentualne podjęcie się prac polegających na modyfikacji modelu podstawowego i dostosowaniu go do określonych funkcji (m.in. wyposażenia w ogniwa fotowoltaiczne), może zakończyć się stworzeniem wzoru ławki, znacząco dobiegającej od pierwotnego zamysłu, czyniąc produkt wyraźnie odcinający się w przestrzeni publicznej i pozbawionym cech wspólnych z pozostałymi elementami wyposażenia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę również na fakt że, realizacja tylko dwóch egzemplarzy ławki byłaby sprzeczna z nadrzędnym celem władz Miasta, zmierzających do standaryzacji małej architektury w przestrzeniach publicznych. Kierunek ten został wyznaczony w przyjętej przez Radę m.st. Warszawy tzw. uchwale krajobrazowej. W związku z powyższym Wydział Zrównoważonego Rozwoju m.st. Warszawa opiniuje projekt negatywnie.

Modyfikacje

26.04.2021 09:36
Wydział Zrównoważonego Rozwoju w Biurze Infrastruktury

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany