Budowa wejść na wał wiślany od ul. Ku Rzece i ul. Łączącej

210
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Mateusz Senko
Współautorzy Dariusz Oskar Staciwa
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
389 500 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Wykonanie wygodnych i bezpiecznych wejść/wjazdów na wał wiślany (Rajszewski) od strony ul. Ku Rzece oraz ul. Łączącej.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Przedłużenie ul. Ku Rzece – działka ew. nr 7 obręb 4-06-34 i działka ew. nr 1 obręb 4-06-12 na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy (od wysokości nieruchomości ul. Ku Rzece 3 w kierunku Wału Rajszewskiego); ul. Łącząca (wejście na wał) - działka nr 1/7, obręb 40123.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wykonanie wygodnych i bezpiecznych wejść/wjazdów na wał wiślany (Rajszewski) od strony ul. Ku Rzece oraz ul. Łączącej.
Opis projektu
Projekt obejmuje:
- budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż wejścia na wał wiślany na wysokości piaskarni (ul. Odkryta/ul. Łącząca - wzdłuż obecnie istniejących płyt betonowych). Wejście/zejście na wysokości piaskarni jest jednym z najbardziej popularnych na całej długości wału. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej ucywilizuje to miejsce i ułatwi poruszanie się i podniesie bezpieczeństwo tego miejsca (ograniczenie mijania się z samochodami z piaskiem).
- wykonanie dojścia do wału wiślanego (Rajszewskiego) na odcinku nieruchomości od ul. Ku Rzece 3 w kierunku wału Rajszewskiego oraz wykonanie wejścia/zejścia wałowego oraz dostosowanego dla potrzeb osób korzystających z wału pod katem rekreacji i wypoczynku oraz jako ciągu rowerowego.

Pozwoli to poprawić bezpieczeństwo i wygodę użytkowania wału i ścieżek - tworzących jedną z najpopularniejszych wiślanych tras - dla rowerzystów oraz pieszych. W celu zapewniania właściwego stanu technicznego wału jako urządzenia wodnego, hydrotechnicznego, przeciwpowodziowego przy jednoczesnym umożliwieniu mieszkańcom Warszawy korzystania z ogólnodostępnych terenów nad Wisłą, niezbędne jest wykonanie dojścia do wału wraz z bezpiecznym wejściem/zejściem wałowym. Dla zapewnienia bezpieczeństwa niezbędne jest wykonanie półszlabanów lub barierek na ciągu pieszo-rowerowym eliminujących wjazd samochodów osobowych na wał.

Koszty realizacji
Ku Rzece:
prace projektowe i uzgodnienia wraz z uzyskanie decyzji administracyjnych 80 tys. zł
prace budowlane 100 tys. zł
Łącząca:
koszt projektu - 8 tys. zł
koszt budowy chodnika i ścieżki rowerowej - 188 tys. zł
koszt oznakowania - 1,5 tys. zł
eksploatacja roczna - 12 tys. zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Poprawa bezpieczeństwa i wygody użytkowania wału i ścieżek - tworzących jedną z najpopularniejszych wiślanych tras - dla rowerzystów oraz pieszych.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
389 500,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Brak tytułu własności do nieruchomości pod realizację projektu na rzecz m.st. Warszawy. Działka ew. nr 1/4 z obrębu 4-01-23 - własność osób prywatnych, działka ew. nr 8/2 z obrębu 4-01-23 - właściciel nieustalony. Brak planu miejscowego – wymaga uzyskania decyzji celu publicznego. Nie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę ze względu na brak własności gruntu. Projekt nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego. Po przeprowadzonej analizie zaproponowanej przez Pomysłodawcę zmian do projektu Budżetu Obywatelskiego, poinformowano, że zaproponowany przebieg chodnika i ścieżki rowerowej koliduje z obecną funkcją nieruchomości wynikającą z nw. dokumentów : Służebność gruntowa na nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/6 z obrębu 40123, polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez całą nieruchomość obciążoną na rzecz: każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/4, oraz każdoczesnego właściciela nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/5 z obrębu 40123. Służebność gruntowa - na czas nieoznaczony – na nieruchomościach stanowiących działki 1/6 i 1/7 z obrębu 40123 polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez nieruchomość obciążoną w celu zapewnienia nieruchomości władnącej dostępu do drogi publicznej - dla Terenixu działki ew. nr 2/6 z obrębu 40123. Umowa dzierżawy Urzędu Dzielnicy Białołęka na działce ew. nr 1/7 z obrębu 40123, zawarta na okres od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2024 r. z podmiotem gospodarczym prowadzącym piaskarnię. Na wskazanym przez Pomysłodawcę obszarze, nie ma Planu Zagospodarowania Terenu. Konieczne jest uzyskanie Warunków Zabudowy, następnie uzyskanie pozwolenia na budowę, co uniemożliwia realizację tego projektu w jednym roku.

Modyfikacje

08.01.2021 15:52
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Super pomysł. Obecne dojście do wału jest niebezpieczne i niewygodne.
    Mieszkaniec20945  11.01.2021 17:24
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany